Reklama

Zdarma

Na nedávném konferenci "Insolvence 2018" soudce Ústavního soudu JUDr. David Uhlíř připomněl citát amerického kosmonauta Franka Bormana, že kapitalismus bez bankrotu je jako křesťanství bez pekla. Jak...

22.06.2018

EditorialZdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., Deset let oddlužení v Čechách, aneb umění být bankrotářem... Naše téma Lidé se v rodině lépe znají. Přesto jsou ochotni půjčovat spíše menší částky E...

22.06.2018

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. Česko již brzy dospěje do bodu, kdy celkový počet exekucí začne klesat Naše téma Někteří lidé si půjčují jenom proto, aby měli stejný životní standard j...

26.05.2018

ObsahZdarma

Skoro desetina Čechů patří na seznam dlužníků. Exekuce nepostihuje jen mladé a nerozvážné lidi, kteří si vzali více půjček, než dokáží splatit. Ničím neobvyklým nejsou ani exekuce na důchod, kterých b...

26.05.2018

EditorialZdarma

Diskuze bývá definována jako výměna názorů k danému tématu. Má zpravidla vést k vyřešení, nebo alespoň k vyjasnění problému. Proto i část tohoto čísla Konkursních novin věnujeme prezentaci názorů k no...

20.04.2018

EditorialZdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Ministerstvo vůbec neřeší dopady novely na věřitele a na administraci velkého množství případů Naše téma Dostat se na nulu bude strašně těžké, říká Daniel Hůl...

20.04.2018

ObsahZdarma

Naše ekonomika je dnes v dobré kondici. Dokonce podle ekonomů roste o něco rychleji, než by měla. Míra nezaměstnanosti patří v Česku k nejnižším v Evropské unii. Poptávka po pracovní síle v některých,...

22.03.2018

EditorialZdarma

Editorial Rozhovor Filip Hanzlík Jde o podkopání velmi zdravé a nezbytné zásady, že dluhy se mají plnit.... Naše téma Exekuce si mnozí lidé do důchodu už přinášejí z produktivního života Exekuce Exeku...

22.03.2018

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. Rok po neúspěšné novele zákona o veřejných dražbách je stále mediální ticho   Dražby Prokozulta se loni opět stala dražebníkem roku   Naše téma Oddluž...

28.02.2018

ObsahZdarma

Toto číslo Konkursních novin věnujeme hlavně takzvané oddlužovací novele insolvenčního zákona, jejíž návrh vláda v lednu schválila. Podle jedné z navržených variant postačí, když dlužník nabídne věřit...

28.02.2018

EditorialZdarma

Editorial   Rozhovor Petr Smutný Hodnota podniků není ve strojích ani v ničem jiném, ale v lidech, kteří tam pracují   Naše téma Na nás se obracejí hlavně lidé, kteří potřebují pomoc po propuštění z v...

21.01.2018

ObsahZdarma

Nyní je situace jiná. Zprostředkovatelé musí být zaregistrováni v rejstříku poskytovatelů spotřebitelských úvěrů u České národní banky a podmínkou registrace je odborná způsobilost, důvěryhodnost a po...

21.01.2018

EditorialZdarma

Vánoční přání Rozhovor JUDr. Miloslav Oliva Proces dražeb je příliš složitý a nákladný. Tento stav je dnes již neudržitelný... Naše téma Radost z dárků může brzy vystřídat starost jak úvěr včas splati...

22.12.2017

ObsahZdarma

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Jarmila Veselá Podnikatelské insolvence selhávají v tom hlavním - ve spravedlivém uspokojování věřitelů   » 7 Naše téma Češi neplatí své dluhy a počet exekucí r...

21.11.2017

ObsahZdarma

Příliš mnoho zadlužených V tomto vydání Konkursních novin hovoříme s dlouholetou insolvenční správkyní a také s jedním pražským exekutorem. Oba se, nezávisle na sobě, shodují v tom, že insolvence i ex...

21.11.2017

EditorialZdarma

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Pavel Berger Novela insolvenčního zákona přinesla mnoho změn všem účastníkům insolvenčního řízení   » 7 Naše téma Zákon má jen zpřísnit povinností a sankce. Pracovní...

20.10.2017

ObsahZdarma

Úkol pro novou vládu České ekonomice se daří. Ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,7 procenta a proti předchozímu čtvrtletí se hrubý domácí produkt zvýšil o 2,5 procenta. Začátkem října Český st...

20.10.2017

EditorialZdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Lee Louda Dnes je OKD na provozní úrovni zisková firma, což je dobrý předpoklad pro pokračování reorganizace   Naše téma Obálek s fialovým pruhem se dlužníci ani věřitelé bát...

22.09.2017

ObsahZdarma

Již léta navštěvuji různé úřady a instituce. Co od nich mohu očekávat mně velmi často neprozradí prohlášení jejich šéfů v novinách, nebo v televizi, ale to, jak se domluvím s prvním člověkem, kterého...

22.09.2017

EditorialZdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Asociace ve spojení s Českou advokátní komorou, to je koncentrovaná síla!   Naše téma I u nevymahatelné exekuce by soudní exekutor měl mít nárok na minimáln...

21.08.2017

ObsahZdarma

Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý desátý obyvatel České republiky. Příjmy, v nichž tito lidé žijí, totiž nedosáhly na hranici, která loni pro domácnost jednotlivce činila 10 691 Kč za ...

21.08.2017

EditorialZdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. Aktuální novela přináší zejména naprosté rozostření koncepce insolvenčního zákona   Naše téma Stále je podstatná část dlužníků, kteří věří, že ne...

28.07.2017

Zdarma

V polovině července se poslanci konečně dostali k projednávání léta odkládaného tématu, kterým je místní příslušnost exekutorů - teritorialita. I když o ní hovoří návrh Senátu ČR z roku 2015 a také ná...

28.07.2017

EditorialZdarma

Editorial   Rozhovor Doc. ing. Luboš Smrčka, CSc. Šlo o to zjistit, nakolik nové právní prostředí ovlivnilo efektivitu vymáhání pohledávek   Naše téma Novela insolvenčního zákona klepe na dveře   Exek...

23.06.2017

ObsahZdarma

Česká ekonomika roste, klesá nezaměstnanost, jsou vyšší platy a více pracovních příležitostí. Roste však i zadlužení obyvatel České republiky. Na konci prvního čtvrtletí letošního roku jejich celkový...

23.06.2017

EditorialZdarma

Před lety stát zákonem č.120/2001 umožnil exekutorům, aby se ujali vymáhání dluhů, protože on sám na tento úkol nestačil. Exekutoři se tak stali jeho prodlouženou rukou a jak se později ukázalo, byli,...

25.04.2017

EditorialZdarma

Editorial Rozhovor Ing. Michal Kuděj Mezera krytí - nové ekonomické kriterium pro posuzování úpadku Naše téma Klienti často neumí s kreditními kartami příliš dobře pracovat Exekuce Vyjádření prezidia...

25.04.2017

ObsahZdarma

V loňském roce se Češi zadlužovali rekordním tempem a napůjčovali si celkem 151 miliard. Celková výše jejich dluhu tak dosáhla téměř dvou bilionů korun. I když si mnozí půjčují stále více, loni jich t...

25.03.2017

EditorialZdarma

Editorial Rozhovor Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Projekty mají hlavně přispět k legislativním změnám a k reformě insolvenčního práva   Naše téma Exekuce se nevyhýbají ani důchodcům. Loni jich by...

25.03.2017

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Michal Franěk Hlavním cílem novely je důsledná ochrana práv všech účastníků insolvenčního řízení   Naše téma Zavinila EET krachy podnikatelů?   Exekuce Robert Pelikán po...

21.01.2017

ObsahZdarma

V roce 2017 se dočkáme několika legislativních změn, které se dotknou insolvencí, exekucí a dražeb. Ne vždy jim však insolvenční správci, exekutoři nebo dražebníci fandí. Jednou z nich je novela insol...

21.01.2017

EditorialZdarma

Vnímal jsem rok 2016 jako rok konce boje o pobočky a boj o podobu novely insolvenčního zákona. Dobojováno jest, aspoň doufám, byť Senát by ještě mohl vnést trochu nejistoty do tohoto procesu. Rok 2017...

21.01.2017

Zdarma

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies