Reklama

Naše anketa

Jak se městům a samosprávám vyplatilo skončené Milostivé léto (podzim)? Další pokračování údajně neopakovatelné akce Milostivé léto, které proběhla od 1. července do 30. listopadu minulého roku, mělo...

Ekonomický marast kolem nás proniká do života nás všech, ať již se týká podnikání nebo běžného života: od řešení základních lidských potřeb, jako je mít co jíst a kde spát. Týká se to ale i řešení zho...

Stát musí letos přijmout novou zákonnou normu o hromadných žalobách. Už nyní ale proběhl první proces, ve kterém se čeští vlastníci aut koncernu Wolkswagen dožadovali odškodnění v kauze Dieselgate. Ač...

Na počátku všeho je očekávání, a nejinak tomu je i každý rok na jeho počátku ledna. Krom bilancování uplynulého času naše myšlenky v tento čas nutně míří k představám toho, co nás čeká v blízké budouc...

Hromadné žaloby jsou zbrusu novým institutem, jejíž zavedení čeká Českou republiku na základě nařízení jejímu právu nadřazené Evropské unii. Hořkou realitou je to, že se česká politická reprezentace z...

Situace na východě řádně zamíchala ustálenou vodou českého pracovního trhu. V České republice už žije podporováno skoro půl milionu Ukrajinců – což je mnohem více, než ekonomové považují za dlouhodobě...

Protože jsou centrálním tématem tohoto dubnového čísla  E-dražby - jejich výhody či nevýhody a jejich budoucnost – rozhodli jsme se kromě řady významných činitelů a expertů (viz předchozí rozhovory) o...

Před několika týdny skončila platnost kontroverzního a pro nemálo českých právníků i protiústavního politicko-populistického institutu tzv. milostivého léta. Stát v něm direktivně přikázal všem veřejn...

Klady a zápory ISIR- aneb co by na něm šlo po skoro 15 letech fungování ve světle nových technologií, metod a postupů změnit? ISIR- tedy Insolvenční rejstřík - se letos už přiblíží 15 roku svého naroz...

Současná nelehká „covidová“ doba postihuje, a má vliv opravdu na nás všechny. Nejenom „obyčejné“lidi nebo dlužníky (kteří ovšem mohou profitovat z politického gesta tzv. milostivého léta) ale neklid k...

V červnu loňského roku vláda schválila návrh nového zákona o veřejných dražbách. Po dvaceti jedna letech platnosti zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách je tu návrh zákona, který by měl stávající...

Vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie pokračuje, zástupkyň občanských poraden jsme se zeptali: „S čím se na vás klienti dnes nejčastěji obracejí? Vaše služby jsou stále bezplatné. Kdo přispívá na...

Covidová pandemie nás dnes podrobuje náročné zkoušce. Nejde jen o zdraví lidí, ale i o jejich peněženky. Proto jsme se vybraných insolvenčních správců zeptali: „Roste, nebo klesá počet insolvencí?“ Ta...

Ekonomicky napjatá situace, která panuje už více jak rok kolem epidemie Covid 19 v Čechii, měla podle některých údajů způsobit úbytek u nás registrovaných obchodních firem a dalších subjektů. Co je na...

Insolvenční správce nakládá s majetkovou podstatou dlužníka a v případě konkurzu nese odpovědnost za zpeněžení majetku, řešení insolvenčních a dalších sporů. Jeho cílem je maximalizovat uspokojení poh...

Nový rok je tím pravým obdobím nejen pro předsevzetí do budoucna, ale také k hodnocení časů právě uplynulých. To platí nejen pro jednotlivce a rodinné kolektivy, ale také právnické osoby. Redakce Konk...

Začátkem listopadu vláda schválila návrh zákona, který zkrátí délku nových oddlužení pro všechny fyzické osoby z pěti na tři roky. Tříletý režim oddlužení by mohl platit v insolvenčních řízeních zaháj...

Koronavirová krize ovlivňuje každé odvětví justice svým způsobem. Tentokrát jsme se zaměřili na dražby a naše otázka zní: „Jak pokračují dražby v průběhu koronavirové pandemie?" Tady jsou odpovědi dra...

Koronavirová pandemie nepolevuje, a tak jsme se pracovníků občanských poraden zeptali, zda zájem o jejich služby opadá, nebo naopak roste: „Co hlavně zajímá vaše klienty v čase koronaviru?“ Tady jsou...

Koronavirus je dnes celosvětové téma. S následky jeho působení a hlavně s důsledky opatření, která by nás před ním ochránila, se budeme potýkat ještě dlouho. "Jak koronavirová pandemie ovlivňuje vaši...

Celosvětová koronavirová pandemie se týká, ať chceme nebo nechceme, každého z nás. Proto jsme se tentokráte zeptali některých insolvenčních správců: "Jak koronavirová pandemie komplikuje vaši práci?"...

Politici velmi často hovoří o tom, jak by chtěli pomoci dlužníkům usnadnit splácení dluhů a lidem v dluhových pastech umožnit návrat do normálního života. Exekuce se totiž v Česku dotýkají statisíců l...

Letos uplyne dvacet let od chvíle, kdy nabyl účinnosti nový dražební zákon.V této souvislosti jsme se některých dražebníků zeptali: "Jaký byl loňský dražební rok a co očekáváte od toho letošního?" Tad...

Před časem vláda projednala a schválila návrh novely exekučního řádu, předložený Ministerstvem spravedlnosti ČR. Proto jsme se obrátili na některé exekutory s anketní otázkou: "Co o tomto návrhu soudí...

Minulý měsíc Ministerstvo spravedlnosti ČR v souvislosti s oddlužovací novelou, která je účinná od 1. června, registrovalo více než tři tisíce návrhů na povolení oddlužení. Protože nás zajímalo, jestl...

V loňském roce bylo v České republice nově zahájeno 505 120 exekucí, což je oproti roku 2017 o 106 445 exekucí méně. Na klesajícím počtu nových exekucí se projevuje několik faktorů. Některé jsou výsle...

Od 1. června 2019 vstoupí v účinnost přelomová novela insolvenčního zákona, která pomůže oddlužit se většímu počtu dlužníků. Reagovat na ni budou muset i občanské poradny, které zadluženým pomáhají. P...

Po velké insolvenční novele, která nabyla účinnosti v polovině loňského roku, přichází další, již v minulosti velmi diskutovaná novela insolvenčního zákona, označovaná jako oddlužovací. V této souvisl...

Loni v březnu jsme v Konkursních novinách zveřejnili informaci, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR začalo připravovat návrh zcela nového zákona o veřejných dražbách. Zdá se, že tento návrh je již ho...

Vstoupili jsme do nového roku a tak jsme se vybraných insolvenčních správců zeptali: "Co očekáváte od roku 2019?" Tady jsou jejich odpovědi: JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát a společník insolvenč...

18.01.2019

Naše anketa

Loni poklesl počet dražeb proti roku 2016 téměř o čtvrtinu. Protože nás zajímalo, zda tento trend pokračuje, vybraných dražebníků jsme se zeptali: "Je letos situace lepší? Zvýšil se počet dražeb? Zved...

V minulých dnech Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh novely insolvenčního zákona. V této souvislosti jsme se vybraných insolvenčních správců zeptali: "Co očekáváte od této nove...

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies