Naše anketa

Stát musí letos přijmout novou zákonnou normu o hromadných žalobách. Už nyní ale proběhl první proces, ve kterém se čeští vlastníc...

Na počátku všeho je očekávání, a nejinak tomu je i každý rok na jeho počátku ledna. Krom bilancování uplynulého času naše myšlenky...

Hromadné žaloby jsou zbrusu novým institutem, jejíž zavedení čeká Českou republiku na základě nařízení jejímu právu nadřazené Evro...

Situace na východě řádně zamíchala ustálenou vodou českého pracovního trhu. V České republice už žije podporováno skoro půl milion...

Protože jsou centrálním tématem tohoto dubnového čísla  E-dražby - jejich výhody či nevýhody a jejich budoucnost – rozhodli jsme s...

Před několika týdny skončila platnost kontroverzního a pro nemálo českých právníků i protiústavního politicko-populistického insti...

Klady a zápory ISIR- aneb co by na něm šlo po skoro 15 letech fungování ve světle nových technologií, metod a postupů změnit? ISIR...

Současná nelehká „covidová“ doba postihuje, a má vliv opravdu na nás všechny. Nejenom „obyčejné“lidi nebo dlužníky (kteří ovšem mo...

V červnu loňského roku vláda schválila návrh nového zákona o veřejných dražbách. Po dvaceti jedna letech platnosti zákona č. 26/20...

Vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie pokračuje, zástupkyň občanských poraden jsme se zeptali: „S čím se na vás klienti dnes n...

Covidová pandemie nás dnes podrobuje náročné zkoušce. Nejde jen o zdraví lidí, ale i o jejich peněženky. Proto jsme se vybraných i...

Ekonomicky napjatá situace, která panuje už více jak rok kolem epidemie Covid 19 v Čechii, měla podle některých údajů způsobit úby...

Insolvenční správce nakládá s majetkovou podstatou dlužníka a v případě konkurzu nese odpovědnost za zpeněžení majetku, řešení ins...

Nový rok je tím pravým obdobím nejen pro předsevzetí do budoucna, ale také k hodnocení časů právě uplynulých. To platí nejen pro j...

Začátkem listopadu vláda schválila návrh zákona, který zkrátí délku nových oddlužení pro všechny fyzické osoby z pěti na tři roky....

Koronavirová krize ovlivňuje každé odvětví justice svým způsobem. Tentokrát jsme se zaměřili na dražby a naše otázka zní: „Jak pok...

Koronavirová pandemie nepolevuje, a tak jsme se pracovníků občanských poraden zeptali, zda zájem o jejich služby opadá, nebo naopa...

Koronavirus je dnes celosvětové téma. S následky jeho působení a hlavně s důsledky opatření, která by nás před ním ochránila, se b...

Celosvětová koronavirová pandemie se týká, ať chceme nebo nechceme, každého z nás. Proto jsme se tentokráte zeptali některých inso...

Politici velmi často hovoří o tom, jak by chtěli pomoci dlužníkům usnadnit splácení dluhů a lidem v dluhových pastech umožnit návr...

Letos uplyne dvacet let od chvíle, kdy nabyl účinnosti nový dražební zákon.V této souvislosti jsme se některých dražebníků zeptali...

Před časem vláda projednala a schválila návrh novely exekučního řádu, předložený Ministerstvem spravedlnosti ČR. Proto jsme se obr...

Minulý měsíc Ministerstvo spravedlnosti ČR v souvislosti s oddlužovací novelou, která je účinná od 1. června, registrovalo více ne...

V loňském roce bylo v České republice nově zahájeno 505 120 exekucí, což je oproti roku 2017 o 106 445 exekucí méně. Na klesajícím...

Od 1. června 2019 vstoupí v účinnost přelomová novela insolvenčního zákona, která pomůže oddlužit se většímu počtu dlužníků. Reago...

Po velké insolvenční novele, která nabyla účinnosti v polovině loňského roku, přichází další, již v minulosti velmi diskutovaná no...

Loni v březnu jsme v Konkursních novinách zveřejnili informaci, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR začalo připravovat návrh zcel...

Vstoupili jsme do nového roku a tak jsme se vybraných insolvenčních správců zeptali: "Co očekáváte od roku 2019?" Tady jsou jejich...

18.01.2019 Naše anketa

Loni poklesl počet dražeb proti roku 2016 téměř o čtvrtinu. Protože nás zajímalo, zda tento trend pokračuje, vybraných dražebníků...

V minulých dnech Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení vládní návrh novely insolvenčního zákona. V této souvislosti jsme...

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR loni snížila některé příjmy exekutorů. V minulých dnech ji Ústavní soud ČR svým rozhodnutím...

Česká ekonomika je na tom dnes poměrně dobře. Proto jsme se v této souvislosti vybraných exekutorů zeptali: "Roste stále počet neú...

O dražbě se říká, že je nejprůhlednějším způsobem zpeněžování majetku. Proto jsme se vybraných dražebníků zeptali: "Jak často draž...

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies