Reklama

Archiv

2023

2023 – 09

2023 – 08

2023 – 07

2023 – 06

2023 – 05

2023 – 04

2023 – 03

2023 – 02

2023 – 01

2022

2022 – 12

2022 – 10

2022 – 09

2022 – 08

2022 – 07

2022 – 06

2022 – 05

2022 – 04

2022 – 03

2022 – 02

2022 – 01

2021

2021 – 12

2021 – 11

2021 – 10

2021 – 09

2021 – 08

2021 – 07

2021 – 06

2021 – 05

2021 – 04

2021 – 03

2021 – 02

2021 – 01

2020

2020 – 12

2020 – 11

2020 – 10

2020 – 09

2020 – 08

2020 – 07

2020 – 06

2020 – 05

2020 – 04

2020 – 03

2020 – 02

2020 – 01

2019

2019 – 12

2019 – 11

2019 – 10

2019 – 09

2019 – 08

2019 – 07

2019 – 06

2019 – 05

2019 – 04

2019 – 03

2019 – 02

2019 – 01

2018

2018 – 12

2018 – 11

2018 – 10

2018 – 09

2018 – 08

2018 – 07

2018 – 06

2018 – 05

2018 – 04

2018 – 03

2018 – 02

2018 – 01

2017

2017 – 12

2017 – 11

2017 – 10

2017 – 09

2017 – 08

2017 – 07

2017 – 06

2017 – 05

2017 – 04

2017 – 03

2017 – 02

2017 – 01

2016

2016 – 10

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies