Reklama

Úvaha

Nedávno jsem byl panem šéfredaktorem požádán o rozhovor pro Konkurzní noviny na téma dražeb aukcí a případných změn v připravované novele dražebního zákona. Zrady netuše jsem celou polemiku ukončil my...

19.08.2022

PlacenéÚvaha

Zářijové nastavené zrcadlo začíná tam, kde to srpnové skončilo. Bylo věnováno tomu, jak obraz koronavirové pandemie nastavuje skutečně nelítostné zrcadlo všemožným politickým a společenským procesům,...

25.09.2020

PlacenéÚvaha

Minulé pokračování „nastavených zrcadel“ se neslo ve znamení kritického pohledu na podivný jev „opakismu“, který byl v samotném závěru úvahy nazván „pakismus-opakismus“. Neměl by být vnímán tak, že ně...

25.07.2020

PlacenéÚvaha

Asi by bylo zbytečné využít, či spíše zneužít, vzácný prostor Konkursních novin, který je mi jednou za měsíc k dispozici k pokračování popisu toho, jaké zrcadlo nastavuje naším životům i společnosti j...

22.04.2020

PlacenéÚvaha

Je tu březen, astronomické jaro klepe na dveře a my se již potřetí pokusíme nastavit zrcadlo času, místu a prostředí, které právě prožíváme. Inspirací nechť nám nejsou bohaté dámy, které se zejména v ...

20.03.2020

PlacenéÚvaha

Únorové pokračování „Nastavených zrcadel“ nemůžeme začít jinak, než zamáčknutou slzou nad dvěma evergreeny politického a mediálního prostoru poslední doby. Jde o brexit a impeachment. Nemusíme však sm...

21.02.2020

PlacenéÚvaha

Dostáváme se k předposlednímu letošnímu snění. Bude o moudrém, diferencovaném vládnutí. Náš tradiční koutek společenských a politických aktualit má, bohužel, už několik pokračování skoro totožný progr...

22.11.2019

PlacenéÚvaha

Toto pokračování celoročního cyklu esejů vzniká, podobně tak jako mnohá předešlá, v rakouské alpské obci Ramsau am Dachstein. Píšu o tom nejen kvůli místní nádherné přírodní, příjemné lidské a z nich...

18.02.2019

PlacenéÚvaha

Vrchol letošních celoročních oslav sta let uplynulých od založení Československa je za námi. Je určitě správné se pokusit o krátké zhodnocení. Především je potřebné zdůraznit, že oslavy byly neobyčejn...

23.11.2018

PlacenéÚvaha

Tento text budou čtenáři Konkursních novin číst už po komunálních i senátních volbách v době nadcházejícího stého výročí 28. října 1918. Politická mapa je opět trochu jiná a jak říká klasik - změna je...

19.10.2018

PlacenéÚvaha

Tento letošní devátý text, věnovaný století uplynulému od vzniku Československa, je poslední, který vyjde před nadcházejícími říjnovými komunálními a senátními volbami. Z podstatné části tedy dnešní p...

22.09.2018

PlacenéÚvaha

Ve dnech, kdy vyjde srpnový „Bulletin“ Konkursnáích novin, budou sdělovací prostředky jistě plné půlstoletí, které uplynulo od přepadení Československa vojsky některých států Varšavské smlouvy, zaháje...

17.08.2018

PlacenéÚvaha

Na úvod splňme roli kronikáře a připomeňme, že právě v těchto dnech jmenoval prezident republiky podruhé premiérem Andreje Babiše. Vzhledem k tomu, že o termínu podzimních komunálních a senátních vole...

22.06.2018

PlacenéÚvaha

Až vyjdou tyto řádky v Konkursních novinách, bude bezmála konec května a podobně jako v uplynulých sedmi měsících se budeme s nejvyšší možnou pravděpodobností stále ještě těšit na to, že budeme mít ko...

26.05.2018

PlacenéÚvaha

Toto pokračování textu o klíčových charakteristikách uplynulého století dějin naší společnosti vzniká o Velikonocích, které jsou z mnoha ohledů nejvýznamnějšími svátky celého roku. Jde o svátky jara,...

20.04.2018

PlacenéÚvaha

Potřetí se dnes vracíme k uplynulému století českých dějin, které jsme v předešlých zamyšleních charakterizovali především jako léta více méně neúspěšného hledání vlastní identity. Proces tohoto hledá...

22.03.2018

PlacenéÚvaha

Zatím se podle politických událostí první dvanáctiny tohoto roku zdá, že bychom se mohli dočkat událostí, které tento rok budou připomínat i jinak než jako rok stého výročí založení Československé rep...

28.02.2018

PlacenéÚvaha

Před několika dny začal rok 2018, který bude nepochybně prezentován jako výročí sto let novodobé české státnosti. V tomto roce uplyne století od založení Československa. Není to však zdaleka jediné vý...

21.01.2018

PlacenéÚvaha

      Než se rozloučíme s dalším ročníkem naší rubriky, nelze se nevrátit ke zhodnocení dosavadního průběhu ustavování Poslanecké sněmovny a vlády po říjnových volbách. Byli jsme svědky postupného ust...

22.12.2017

PlacenéÚvaha

   Jedenácté pokračování začneme jenom stručnou zmínkou o výsledcích parlamentních voleb v naší zemi a potom se vrátíme na naučnou stezku po úpadku EU. Název jedenáctého zastavení je „Špatné vládnutí....

21.11.2017

PlacenéÚvaha

   Je čas voleb, a proto si úvodem desátého zastavení naučné stezky, provázející nejen samotnou EU, ale i řadu dalších návštěvníků po jejím vlastním úpadku, dovolím krátký exkurz do domácího politické...

20.10.2017

PlacenéÚvaha

Od bílé nepopsané tabule s nadpisem „Hodnoty EU“, u které jsme se zastavili v minulém pokračování, jsme v dnešním devátém zastavení dorazili ke stanovišti s informační tabulí, která se jmenuje „Pseudo...

22.09.2017

PlacenéÚvaha

Druhé letní pokračování provede EU dalším zastavením na naučné stezce o příčinách jejího úpadku. Zatímco minule šlo o to, jak EU nejen pomíjí, ale dokonce systematicky rozvrací dobré vztahy mezi svými...

21.08.2017

PlacenéÚvaha

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 23,7 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2016 poklesla o 539 Kč na 12 256 Kč. P...

28.07.2017

PlacenéÚvaha

První letní pokračování našeho průvodce EU po jejím vlastním úpadku bych velmi rád věnoval fenoménu sousedství nebo prostě žití vedle sebe. Začneme ve Velké Británii, kde krátce poté, kdy jsem minulý...

28.07.2017

PlacenéÚvaha

Po dvou textech v dubnu a květnu, které byly věnovány v kontextu našeho tématu aktuálnímu dění v EU, vracíme se v červnovém pokračování k systémovým otázkám. Obecně bude toto a zřejmě i následující pr...

23.06.2017

PlacenéÚvaha

  Celkem 56 % občanů ČR stále neví, že se případným zamlčením závazku po splatnosti může dopustit úvěrového podvodu. Vyplývá to z výsledků exkluzivního výzkumu agentury IPSOS pro sdružení SOLUS....

23.06.2017

PlacenéÚvaha

Toto pokračování našeho Průvodce vzniká ve dnech, kdy se v Římě sešel mimořádný summit EU u příležitosti 60. výročí uzavření tzv. Římských smluv, tedy smluv o Evropských společenstvích, které jsou při...

25.04.2017

PlacenéÚvaha

V tomto třetím pokračování se s EU na jakési naučné stezce, zabývající se příčinami jejího úpadku, zastavíme u stanoviště, které bude ukazovat neblahý přístup této nadnárodní organizace k problematice...

25.03.2017

PlacenéÚvaha

Vstupujeme do roku 2017 a dovolím si připomenout jen tak pro pořádek, že před půltisíciletím vystoupil Martin Luther ve Wittenbergu se svými články a uplyne tři sta let od narození Marie Terezie. Musí...

21.01.2017

PlacenéÚvaha

V desátém letošním zamyšlení nad úpadkem si dovolím kacířskou myšlenku na téma, zda to, co vnímáme jako všeobecný úpadek všeho možného, není spíše pouhou atmosférou ve společnosti kombinovanou s našim...

14.10.2016

PlacenéÚvaha

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies