Úvaha

Nedávno jsem byl panem šéfredaktorem požádán o rozhovor pro Konkurzní noviny na téma dražeb aukcí a případných změn v připravované...

19.08.2022 Placené Úvaha

Zářijové nastavené zrcadlo začíná tam, kde to srpnové skončilo. Bylo věnováno tomu, jak obraz koronavirové pandemie nastavuje skut...

25.09.2020 Placené Úvaha

Minulé pokračování „nastavených zrcadel“ se neslo ve znamení kritického pohledu na podivný jev „opakismu“, který byl v samotném zá...

25.07.2020 Placené Úvaha

Asi by bylo zbytečné využít, či spíše zneužít, vzácný prostor Konkursních novin, který je mi jednou za měsíc k dispozici k pokračo...

22.04.2020 Placené Úvaha

Je tu březen, astronomické jaro klepe na dveře a my se již potřetí pokusíme nastavit zrcadlo času, místu a prostředí, které právě...

20.03.2020 Placené Úvaha

Únorové pokračování „Nastavených zrcadel“ nemůžeme začít jinak, než zamáčknutou slzou nad dvěma evergreeny politického a mediálníh...

21.02.2020 Placené Úvaha

Dostáváme se k předposlednímu letošnímu snění. Bude o moudrém, diferencovaném vládnutí. Náš tradiční koutek společenských a politi...

22.11.2019 Placené Úvaha

Toto pokračování celoročního cyklu esejů vzniká, podobně tak jako mnohá předešlá, v rakouské alpské obci Ramsau am Dachstein. Píšu...

18.02.2019 Placené Úvaha

Vrchol letošních celoročních oslav sta let uplynulých od založení Československa je za námi. Je určitě správné se pokusit o krátké...

23.11.2018 Placené Úvaha

Tento text budou čtenáři Konkursních novin číst už po komunálních i senátních volbách v době nadcházejícího stého výročí 28. října...

19.10.2018 Placené Úvaha

Tento letošní devátý text, věnovaný století uplynulému od vzniku Československa, je poslední, který vyjde před nadcházejícími říjn...

22.09.2018 Placené Úvaha

Ve dnech, kdy vyjde srpnový „Bulletin“ Konkursnáích novin, budou sdělovací prostředky jistě plné půlstoletí, které uplynulo od pře...

17.08.2018 Placené Úvaha

Na úvod splňme roli kronikáře a připomeňme, že právě v těchto dnech jmenoval prezident republiky podruhé premiérem Andreje Babiše....

22.06.2018 Placené Úvaha

Až vyjdou tyto řádky v Konkursních novinách, bude bezmála konec května a podobně jako v uplynulých sedmi měsících se budeme s nejv...

26.05.2018 Placené Úvaha

Toto pokračování textu o klíčových charakteristikách uplynulého století dějin naší společnosti vzniká o Velikonocích, které jsou z...

20.04.2018 Placené Úvaha

Potřetí se dnes vracíme k uplynulému století českých dějin, které jsme v předešlých zamyšleních charakterizovali především jako lé...

22.03.2018 Placené Úvaha

Zatím se podle politických událostí první dvanáctiny tohoto roku zdá, že bychom se mohli dočkat událostí, které tento rok budou př...

28.02.2018 Placené Úvaha

Před několika dny začal rok 2018, který bude nepochybně prezentován jako výročí sto let novodobé české státnosti. V tomto roce upl...

21.01.2018 Placené Úvaha

      Než se rozloučíme s dalším ročníkem naší rubriky, nelze se nevrátit ke zhodnocení dosavadního průběhu ustavování Poslanecké...

22.12.2017 Placené Úvaha

   Jedenácté pokračování začneme jenom stručnou zmínkou o výsledcích parlamentních voleb v naší zemi a potom se vrátíme na naučnou...

21.11.2017 Placené Úvaha

   Je čas voleb, a proto si úvodem desátého zastavení naučné stezky, provázející nejen samotnou EU, ale i řadu dalších návštěvníků...

20.10.2017 Placené Úvaha

Od bílé nepopsané tabule s nadpisem „Hodnoty EU“, u které jsme se zastavili v minulém pokračování, jsme v dnešním devátém zastaven...

22.09.2017 Placené Úvaha

Druhé letní pokračování provede EU dalším zastavením na naučné stezce o příčinách jejího úpadku. Zatímco minule šlo o to, jak EU n...

21.08.2017 Placené Úvaha

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 23,7 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky...

28.07.2017 Placené Úvaha

První letní pokračování našeho průvodce EU po jejím vlastním úpadku bych velmi rád věnoval fenoménu sousedství nebo prostě žití ve...

28.07.2017 Placené Úvaha

Po dvou textech v dubnu a květnu, které byly věnovány v kontextu našeho tématu aktuálnímu dění v EU, vracíme se v červnovém pokrač...

23.06.2017 Placené Úvaha

  Celkem 56 % občanů ČR stále neví, že se případným zamlčením závazku po splatnosti může dopustit úvěrového podvodu. Vyplývá...

23.06.2017 Placené Úvaha

Toto pokračování našeho Průvodce vzniká ve dnech, kdy se v Římě sešel mimořádný summit EU u příležitosti 60. výročí uzavření tzv....

25.04.2017 Placené Úvaha

V tomto třetím pokračování se s EU na jakési naučné stezce, zabývající se příčinami jejího úpadku, zastavíme u stanoviště, které b...

25.03.2017 Placené Úvaha

Vstupujeme do roku 2017 a dovolím si připomenout jen tak pro pořádek, že před půltisíciletím vystoupil Martin Luther ve Wittenberg...

21.01.2017 Placené Úvaha

V desátém letošním zamyšlení nad úpadkem si dovolím kacířskou myšlenku na téma, zda to, co vnímáme jako všeobecný úpadek všeho mož...

14.10.2016 Placené Úvaha

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies