Reklama

Esej

Listopadové pokračování je předposledním v našem letošním tématu o vinách a dluzích. Bude věnováno vinám a dluhům, které jsou snad ještě horší než dluhy a provinění zmíněné v minulém pokračování. Přip...

Minulé, zářijové pokračování bylo především ve vztahu k domácím poměrům trochu naříkavé, a proto si to říjnové zaslouží být trochu více konstruktivní a pokusit se o odpovědi na věčné otázky co dělat…?...

Začal školní rok, a právě v pátek 1.září se nás rozhodl pan premiér obdařit svou vizí pro tuto zemi na příští tři desítky let. Šlo o podivuhodný soubor floskulí, klišé a frází, které může říct kdykoli...

Letos se zabýváme vinami a dluhy… Srpnové pokračování bude věnováno tomu, čím jsme si nejvíce sami vinni nebo čím se prohřešujeme světu a svým bližním. Je to vlastní hloupostí a podporou všeobecného t...

Léto budiž pochváleno… Těžko říct, kolikrát za dvacet let v letních pokračováních této rubriky čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN toto okřídlené úsloví Fráni Šrámka četli, podobně jako Vančurovo Tento způsob l...

V tomto pokračování se přesuneme ze světa umělé inteligence do světa inteligence přirozené a pokusíme se poukázat na některé její nedostatky a výsledky, které by nás měly s inteligencí umělou poněkud...

Další jarní pokračování našeho cyklu o vinách a dluzích, tentokrát květnové, nelze začít jinde než tam, kde jsme minule skončili. Ale nejen tam. Před necelou dekádou, v sedmém pokračování tehdejšího c...

Toto pokračování zahájíme banálním konstatováním, že už je jaro. Máme po Velikonocích, svátcích jara, ukřižování, zmrtvýchvstání vzkříšení nebo době nové řeči, jak říká Kiplingův Mauglí. Letos má ovše...

Toto březnové pokračování jedenadvacátého ročníku naší rubriky bude na svém počátku věnováno jevům a událostem značně různorodým, nicméně nesoucím jedno společné poučení. Než se dostaneme k tématu o v...

20.03.2023

EsejPlacené

Těžko začít toto pokračování naší rubriky jinak než konstatováním máme prezidenta, jak říkají katolíci, habemus papam. Slouží ke cti těmto textům, že se nedopouštějí politických názorů, i když, samozř...

20.02.2023

EsejPlacené

Tento text vzniká ve vánočním čase na přelomu let 2022 a 2023. Je tedy jenom přirozené, že v něm budou doznívat témata roku odcházejícího a otevírat se témata roku přicházejícího. Tématem loňského rok...

25.01.2023

EsejPlacené

Úvodem letošního posledního předvánočního vydání se nelze vyhnout několika poznámkám na aktuální téma. Především jde o nadcházející volbu prezidenta republiky, ale jde rovněž o širší kontext vnímání p...

19.12.2022

EsejPlacené

Desáté pokračování nelze začít jinak než stručnou zprávou o stavu naší společnosti po komunálních volbách. Volby dopadly tak, jak dopadne v Česku všechno, k čemu se vážou velká očekávání, typu „refere...

21.10.2022

EsejPlacené

Do úvodu tohoto pokračování se nabízí fráze, že tyto řádky budou čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN číst, když už bude v plném běhu nový školní rok. Letos však je a bude v běhu, bohužel, také celá řada jiných...

20.09.2022

EsejPlacené

Jak bylo v minulém pokračování zdůrazněno, toto druhé letní zamyšlení bude právě na něj navazovat a rozvíjet hledání odpovědi na otázku, proč je u právě u nás rozhodovací proces tak zasukovaný… A neje...

19.08.2022

EsejPlacené

Než se vydáme za tématy tohoto léta, připomenu pro lepší orientaci v problémech dneška  pár základních skutečností, které určují, podle mého názoru, současný běh událostí. Připomenu obsah čínsko-ruské...

22.07.2022

EsejPlacené

Za několik dnů tu budou prázdniny, ale zdá se být nabíledni, že to v žádném případě nebudou dva měsíce klidu a oddechu. Naopak toto léto, jakkoliv o něm platí, že tento jeho způsob je poněkud nešťastn...

20.06.2022

EsejPlacené

Když jsem v prvním letošním textu formuloval své záměry ohledně podoby dvacátého a zřejmě závěrečného ročníku svých pravidelných úvah pro KONKURSNÍ NOVINY, nemohl jsem tušit, jak dokonale se na tyto m...

20.05.2022

EsejPlacené

Ohromná lidská tragédie na Ukrajině, způsobená zločinnou agresí Ruska za podpory Běloruska na území sousedního suverénního státu a především neuvěřitelným barbarstvím putinovského režimu, získala mini...

19.04.2022

EsejPlacené

Tento text nemůže, bohužel, začít jinak než konstatováním, že v Evropě začala opět po třiceti letech válka. Rusko přepadlo Ukrajinu a jen těžko lze najít strašnější důkaz úpadku, než to, že je nutné j...

18.03.2022

EsejPlacené

ZAČÍNÁ DVACÁTÝ ROČNÍK TÉTO RUBRIKY, A POKUD MI BUDE OSUD MILOSTIVÝ, BUDE SNAD I DOKONČEN. KDYŽ SE ČLOVĚK MŮŽE PODÍVAT DVĚ DESETILETÍ ZPĚT NA SVÉ NÁZORY A ÚHLY POHLEDU, DOZVÍ SE O SOBĚ NĚKDY I VÍCE, NE...

21.01.2022

EsejPlacené

Končí se další, již devatenáctý ročník této rubriky, která na počátku nesla dlouhá léta titulek „Evropa a úpadek“. Pokud to bude možné, rád bych se k tomuto titulku v jubilejním dvacátém ročníku vráti...

20.12.2021

EsejPlacené

V minulém pokračování jsem hodlal mimo jiné připomenout čtenářům KONKURSNÍCH NOVIN zářijové výročí sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily. Nakonec k tomu nedošlo, a protože zcela jistě nemůže jít o to...

20.11.2021

EsejPlacené

V den, kdy byly tyto řádky odevzdány do redakce, se otevřely volební místnosti. Až se jejich obsah dostane ke svým čtenářům, bude již v mnohém jasno, a proto je celkem zbytečné v tomto textu spekulova...

22.10.2021

EsejPlacené

Až bude laskavý čtenář KONKURSNÍCH NOVIN číst tyto řádky, bude kolem něj vrcholit předvolební boj, bůh ví proč nazývaný obmyslně kampaň. Snad napoví pohled do starých vojenských slovníků a přiblíží ná...

24.09.2021

EsejPlacené

Tahle rubrika je mimo jiné i tak trochu kronikou doby. Bylo by tedy neodpustitelné, kdyby v tomto pokračování nebyly zaznamenány katastrofy, kterou přinesly do Evropy živly, konkrétně vítr a voda. Nej...

20.08.2021

EsejPlacené

Prožíváme v pořadí již druhé „kovidové“ prázdniny. Jsou sice úplně jiné než ty první, ale mnohé jejich obrazy a pocity z nich v našich myslích splývají, už jednom proto, že jako lidé snad až příliš ry...

23.07.2021

EsejPlacené

Toto pokračování naší rubriky se dostává ke svým čtenářům v době, kdy se většině z nás otevírá pohled na druhé kovidové prázdniny. Vláda této země a především ministerstvo zdravotnictví si vedly dlouh...

18.06.2021

EsejPlacené

Je obtížné pojmout páté letošní pokračování této rubriky jinak, než jako esej o tom, jak se Česká republika stala úředně státem nepřátelským Rusku. Dovolím si nejprve malou vzpomínku na podzim roku 19...

21.05.2021

EsejPlacené

Dubnové pokračování na téma „za“ vzniká po Velikonocích, údajně v posledním týdnu, kdy bude v naší zemi platit nouzový stav. Skončí po mnoha a mnoha dnech, týdnech a měsících. Stal se symbolem určité...

23.04.2021

EsejPlacené

   V okamžiku, kdy budou čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN číst tyto řádky, bude se Česká republika snad už na konci dosud nejtvrdšího uzavření společnosti v rámci nekonečného nouzového stavu. Zemi, společnos...

19.03.2021

EsejPlacené

Bývá hezkou tradicí, že si na počátku každého ročníku připomínáme události, které mají v daném roce menší nebo větší výročí. Tak se letos dočkáme mimo brexitu online deseti let od posledního startu ra...

22.01.2021

EsejPlacené

Aktuální číslo

2023 – 11

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies