Reklama

Esej

Další jarní pokračování našeho cyklu o vinách a dluzích, tentokrát květnové, nelze začít jinde než tam, kde jsme minule skončili....

Toto pokračování zahájíme banálním konstatováním, že už je jaro. Máme po Velikonocích, svátcích jara, ukřižování, zmrtvýchvstání v...

Toto březnové pokračování jedenadvacátého ročníku naší rubriky bude na svém počátku věnováno jevům a událostem značně různorodým,...

20.03.2023 Esej Placené

Těžko začít toto pokračování naší rubriky jinak než konstatováním máme prezidenta, jak říkají katolíci, habemus papam. Slouží ke c...

20.02.2023 Esej Placené

Tento text vzniká ve vánočním čase na přelomu let 2022 a 2023. Je tedy jenom přirozené, že v něm budou doznívat témata roku odcház...

25.01.2023 Esej Placené

Úvodem letošního posledního předvánočního vydání se nelze vyhnout několika poznámkám na aktuální téma. Především jde o nadcházejíc...

19.12.2022 Esej Placené

Desáté pokračování nelze začít jinak než stručnou zprávou o stavu naší společnosti po komunálních volbách. Volby dopadly tak, jak...

21.10.2022 Esej Placené

Do úvodu tohoto pokračování se nabízí fráze, že tyto řádky budou čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN číst, když už bude v plném běhu nový šk...

20.09.2022 Esej Placené

Jak bylo v minulém pokračování zdůrazněno, toto druhé letní zamyšlení bude právě na něj navazovat a rozvíjet hledání odpovědi na o...

19.08.2022 Esej Placené

Než se vydáme za tématy tohoto léta, připomenu pro lepší orientaci v problémech dneška  pár základních skutečností, které určují,...

22.07.2022 Esej Placené

Za několik dnů tu budou prázdniny, ale zdá se být nabíledni, že to v žádném případě nebudou dva měsíce klidu a oddechu. Naopak tot...

20.06.2022 Esej Placené

Když jsem v prvním letošním textu formuloval své záměry ohledně podoby dvacátého a zřejmě závěrečného ročníku svých pravidelných ú...

20.05.2022 Esej Placené

Ohromná lidská tragédie na Ukrajině, způsobená zločinnou agresí Ruska za podpory Běloruska na území sousedního suverénního státu a...

19.04.2022 Esej Placené

Tento text nemůže, bohužel, začít jinak než konstatováním, že v Evropě začala opět po třiceti letech válka. Rusko přepadlo Ukrajin...

18.03.2022 Esej Placené

ZAČÍNÁ DVACÁTÝ ROČNÍK TÉTO RUBRIKY, A POKUD MI BUDE OSUD MILOSTIVÝ, BUDE SNAD I DOKONČEN. KDYŽ SE ČLOVĚK MŮŽE PODÍVAT DVĚ DESETILE...

21.01.2022 Esej Placené

Končí se další, již devatenáctý ročník této rubriky, která na počátku nesla dlouhá léta titulek „Evropa a úpadek“. Pokud to bude m...

20.12.2021 Esej Placené

V minulém pokračování jsem hodlal mimo jiné připomenout čtenářům KONKURSNÍCH NOVIN zářijové výročí sv. Václava a jeho babičky sv....

20.11.2021 Esej Placené

V den, kdy byly tyto řádky odevzdány do redakce, se otevřely volební místnosti. Až se jejich obsah dostane ke svým čtenářům, bude...

22.10.2021 Esej Placené

Až bude laskavý čtenář KONKURSNÍCH NOVIN číst tyto řádky, bude kolem něj vrcholit předvolební boj, bůh ví proč nazývaný obmyslně k...

24.09.2021 Esej Placené

Tahle rubrika je mimo jiné i tak trochu kronikou doby. Bylo by tedy neodpustitelné, kdyby v tomto pokračování nebyly zaznamenány k...

20.08.2021 Esej Placené

Prožíváme v pořadí již druhé „kovidové“ prázdniny. Jsou sice úplně jiné než ty první, ale mnohé jejich obrazy a pocity z nich v na...

23.07.2021 Esej Placené

Toto pokračování naší rubriky se dostává ke svým čtenářům v době, kdy se většině z nás otevírá pohled na druhé kovidové prázdniny....

18.06.2021 Esej Placené

Je obtížné pojmout páté letošní pokračování této rubriky jinak, než jako esej o tom, jak se Česká republika stala úředně státem ne...

21.05.2021 Esej Placené

Dubnové pokračování na téma „za“ vzniká po Velikonocích, údajně v posledním týdnu, kdy bude v naší zemi platit nouzový stav. Skonč...

23.04.2021 Esej Placené

   V okamžiku, kdy budou čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN číst tyto řádky, bude se Česká republika snad už na konci dosud nejtvrdšího uza...

19.03.2021 Esej Placené

Bývá hezkou tradicí, že si na počátku každého ročníku připomínáme události, které mají v daném roce menší nebo větší výročí. Tak s...

22.01.2021 Esej Placené

Rok s rokem se sešel a je tu dvanácté zrcadlo nastavené naší době a světu, zrcadlo, ve kterém vidíme o něco ostřeji a plastičtěji...

21.12.2020 Esej Placené

Na počátku připomenu kreaturu z minulého pokračování. Kreaturu uplácanou z politiky a epidemie, která v naší společnosti řádí dál...

20.11.2020 Esej Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies