Naše téma

Hovoříme s předsedou insolvenční sekce a členem představenstva České advokátní komory, předsedou Rady expertů Asociace insolvenční...

DALŠÍ ATAK ČESKÉHO STÁTU NA NEZÁVISLOST ADVOKÁTŮ ÚDAJNĚ PROVEDL SOUDCE MĚSTSKÉHO SOUDU V BRNĚ LIBOR HANUŠ, KDYŽ POVOLIL PLOŠNÉ ODP...

ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM LETOŠNÍHO POSLEDNÍHO ČÍSLA KONKURSNÍCH NOVIN JE ZVYŠUJÍCÍ SE TENDENCE ČESKÉHO STÁTU A JEHO REPRESIVNÍCH SLOŽEK (...

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem NACHÁZÍME SE UPROSTŘED ČASOVĚ OHRANIČENÉ PLATNOST...

20.11.2021 Naše téma Placené

I když nám kalendář říká, že je již podzim, od 28. října bude platit v délce tří měsíců takzvané milostivé léto. To znamená, že za...

22.10.2021 Naše téma Placené

Současná epidemiologická situace, která trvá již bezmála druhý rok, přináší do justičního prostředí nové výzvy. Je tomu tak i v pr...

22.10.2021 Naše téma Placené

V insolvenčním řízení má advokát specifické postavení věřitele vůči klientovi, který mu dluží na odměnách za uskutečněné právní sl...

22.10.2021 Naše téma Placené

Ministerstvo spravedlnosti ČR uveřejnilo na svých webových stránkách takzvaný dohledový benchmark, který se týká výkonu činnosti a...

24.09.2021 Naše téma Placené

Současná epidemiologická situace, která trvá již bezmála druhý rok, přináší do justičního prostředí nové výzvy. Je tomu tak i v pr...

24.09.2021 Naše téma Placené

Zákonodárci se letos opravdu činí. Na vině jsou blížící se volby, které způsobily (a ještě způsobí) legislativní smršť novelizací...

20.08.2021 Naše téma Placené

Rodiče, kterým partner či partnerka neplatí na potomka, mohou žádat o náhradní výživné od státu. Náhradní výživné jako novou sociá...

23.07.2021 Naše téma Placené

Rodiče, kterým partner či partnerka neplatí na potomka, mohou žádat o náhradní výživné od státu. Náhradní výživné jako novou sociá...

18.06.2021 Naše téma Placené

S návrhem novely insolvenčního zákona, podle něhož se má zkrátit délka doby oddlužení pro všechny fyzické osoby z pěti na tři roky...

21.05.2021 Naše téma Placené

Hovoříme s místopředsedou Asociace cestovních kanceláří ČR Janem Papežem Zastupovat a chránit hospodářské zájmy členů, podpořit je...

23.04.2021 Naše téma Placené

Poslanecká sněmovna definitivně schválila novinku, která má lidem v exekuci ochránit nezabavitelné minimum ze mzdy nebo z důchodu....

19.02.2021 Naše téma Placené

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na konci června 2017 evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exek...

22.01.2021 Naše téma Placené

Letos v únoru byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 33/2020 Sb. Novela zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů (napřík...

20.11.2020 Naše téma Placené

V těchto dnech by měla Poslanecká sněmovna začít projednávat vládní návrh zákona o veřejných dražbách, který má nahradit stávající...

23.10.2020 Naše téma Placené

Hovoříme s Mgr. Ondřejem Zezulkou, Ph.D. a s Ing. Janem Plačkem, Ph.D. z Ministerstva spravedlnosti ČR Ministerstvo spravedlnosti...

25.09.2020 Naše téma Placené

Formulářům používaným v insolvenčních řízeních Insolvenční správci vytýkali značnou nepřehlednost, příliš velký rozsah a opakování...

25.09.2020 Naše téma Placené

Tržby poskytovatelů služeb v České republice klesly v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 3,5 procenta. Podle Českého stat...

25.07.2020 Naše téma Placené

Nejsme žádné chudé Česko, jak se to prezentuje v médiích, zaznělo loni koncem října opakovaně na tiskové konferenci Hospodářské ko...

20.03.2020 Naše téma Placené

Hovoříme s JUDr. Lukášem Jíchou z Exekutorského úřadu Přerov Podle Exekutorské komory ČR byla loni v České republice vedena exekuč...

24.01.2020 Naše téma Placené

"Jak jsem již některým médiím sdělil, v prázdninovém přetlaku spektra nejrůznějších mediálních informací rezonuje mezi odbornou i...

22.08.2019 Naše téma Placené

Asi třetina samoživitelů má problém s neplacením výživného, kvůli kterému se řada neúplných rodin pohybuje na hranici chudoby. Týk...

19.07.2019 Naše téma Placené

Hovoříme s poslancem Parlamentu České republiky Patrikem Nacherem Exekucím dnes nečelí jen dospělí, ale i tisíce děti. O poslaneck...

24.05.2019 Naše téma Placené

Finanční gramotnost obyvatel České republiky není příliš vysoká. Svědčí o tom stále značný počet osobních bankrotů a exekucí. Češi...

18.04.2019 Naše téma Placené

Dlužníci v exekuci se nezřídka před obsílkami skrývají na obecních úřadech. Nechají si tam zřídit formální trvalé bydliště a pak b...

22.03.2019 Naše téma Placené

Hovoříme s předsedou Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) Ing. Janem Vysloužilem a ředitelem metodického odboru SČ...

18.02.2019 Naše téma Placené

Před několika týdny byla zahájena první insolvence české firmy, která emitovala svoji kryptoměnu. Pravidelně jsou medializovány př...

23.11.2018 Naše téma Placené

Hovoříme s advokátkou Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou Mgr. et Mgr. Alena Vlachová je advokátka a partnerka pražské advokátní kancelá...

19.10.2018 Naše téma Placené

Asociace inkasních agentur ČR (AIA) sdružuje významné české společnosti, které podnikají v oboru správy a inkasa pohledávek. O tét...

22.09.2018 Naše téma Placené

Cestovní kanceláře v ČR musí být dle zákona povinně pojištěny proti úpadku. Mezi 833 pojištěnými cestovními kancelářemi jich je, p...

17.08.2018 Naše téma Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040