Reklama

Naše téma

Pražská firma Mammoth, provozující e-shop s elektronikou Mamut, má dluhy skoro dvě miliardy korun. Proto sama na sebe podala insol...

Nový dražební zákon budí už od prvopočátku svého zrození mezi dražebníky značný rozruch a odpor. A to navzdory dlouhým měsícům a d...

Největší výplata náhrad vkladů v historii českého systému pojištění vkladů úspěšně pokračuje i rok po pádu Sberbank CZ. Garanční s...

20.03.2023 Naše téma Zdarma

Vláda Pětikoalice se shodla na parametrech dalšího pokračování z kdysi původně plánovaného jedinečného státního dobrodiní zvaného...

20.02.2023 Naše téma Placené

NA LETOŠNÍ ROK SE MIMO JINÉ CHYSTÁ NOVELIZACE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA, A DLUŽNO HNED DODAT, ŽE V TAKOVÉ PODOBĚ, JAKOU PŘIPRAVILA PĚTI...

25.01.2023 Naše téma Placené

Jak jsme informovaly v Newsletteru číslo 22, v poslední době se na kryptoměny a trh s nimi valí jedna pohroma za druhou. Po pádu k...

19.12.2022 Naše téma Placené

Ačkoliv byl ještě nedávno lidový bonmot „Putina porazíme pletením svetrů a chozením pěšky,“ považován vládou Pětikoalice za propag...

21.10.2022 Naše téma Placené

Krach firmy Inekon miliardáře Josefa Huška je možná jen jednou z letošních kauz v českém insolvenčním rybníčku, ale do jisté míry...

20.09.2022 Naše téma Placené

Podle předpovědí ministerstva financí a také České národní banky přestane domácí ekonomika růst zhruba někdy v těchto dnech. Dál u...

19.08.2022 Naše téma Placené

Země na celém světě začaly být nuceny hledat účinné procesní nástroje, jak spravedlivě, dostatečně rychle a také s přiměřenými nák...

22.07.2022 Naše téma Placené

Hovoříme s Ing. Jaroslavem Hradilem, ředitelem a členem správní rady Prokonzulta JAK TO TAK VYPADÁ, KLASICKÝM DRAŽBÁM UŽ POMALU ZV...

19.04.2022 Naše téma Zdarma

V případu Growing Way se ptáme advokáta JUDr. Michala Žižlavského FIRMA GROWING WAY ZKRACHOVALA A SPADLA DO KONKURZU. ZA SEBOU NEC...

18.02.2022 Naše téma Placené

Hovoříme s předsedou insolvenční sekce a členem představenstva České advokátní komory, předsedou Rady expertů Asociace insolvenční...

20.12.2021 Naše téma Placené

DALŠÍ ATAK ČESKÉHO STÁTU NA NEZÁVISLOST ADVOKÁTŮ ÚDAJNĚ PROVEDL SOUDCE MĚSTSKÉHO SOUDU V BRNĚ LIBOR HANUŠ, KDYŽ POVOLIL PLOŠNÉ ODP...

20.12.2021 Naše téma Placené

ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM LETOŠNÍHO POSLEDNÍHO ČÍSLA KONKURSNÍCH NOVIN JE ZVYŠUJÍCÍ SE TENDENCE ČESKÉHO STÁTU A JEHO REPRESIVNÍCH SLOŽEK (...

20.12.2021 Naše téma Placené

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem NACHÁZÍME SE UPROSTŘED ČASOVĚ OHRANIČENÉ PLATNOST...

20.11.2021 Naše téma Placené

I když nám kalendář říká, že je již podzim, od 28. října bude platit v délce tří měsíců takzvané milostivé léto. To znamená, že za...

22.10.2021 Naše téma Placené

Současná epidemiologická situace, která trvá již bezmála druhý rok, přináší do justičního prostředí nové výzvy. Je tomu tak i v pr...

22.10.2021 Naše téma Placené

V insolvenčním řízení má advokát specifické postavení věřitele vůči klientovi, který mu dluží na odměnách za uskutečněné právní sl...

22.10.2021 Naše téma Placené

Ministerstvo spravedlnosti ČR uveřejnilo na svých webových stránkách takzvaný dohledový benchmark, který se týká výkonu činnosti a...

24.09.2021 Naše téma Placené

Současná epidemiologická situace, která trvá již bezmála druhý rok, přináší do justičního prostředí nové výzvy. Je tomu tak i v pr...

24.09.2021 Naše téma Placené

Zákonodárci se letos opravdu činí. Na vině jsou blížící se volby, které způsobily (a ještě způsobí) legislativní smršť novelizací...

20.08.2021 Naše téma Placené

Rodiče, kterým partner či partnerka neplatí na potomka, mohou žádat o náhradní výživné od státu. Náhradní výživné jako novou sociá...

23.07.2021 Naše téma Placené

Rodiče, kterým partner či partnerka neplatí na potomka, mohou žádat o náhradní výživné od státu. Náhradní výživné jako novou sociá...

18.06.2021 Naše téma Placené

S návrhem novely insolvenčního zákona, podle něhož se má zkrátit délka doby oddlužení pro všechny fyzické osoby z pěti na tři roky...

21.05.2021 Naše téma Placené

Hovoříme s místopředsedou Asociace cestovních kanceláří ČR Janem Papežem Zastupovat a chránit hospodářské zájmy členů, podpořit je...

23.04.2021 Naše téma Placené

Poslanecká sněmovna definitivně schválila novinku, která má lidem v exekuci ochránit nezabavitelné minimum ze mzdy nebo z důchodu....

19.02.2021 Naše téma Placené

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na konci června 2017 evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exek...

22.01.2021 Naše téma Placené

Letos v únoru byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 33/2020 Sb. Novela zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů (napřík...

20.11.2020 Naše téma Placené

V těchto dnech by měla Poslanecká sněmovna začít projednávat vládní návrh zákona o veřejných dražbách, který má nahradit stávající...

23.10.2020 Naše téma Placené

Hovoříme s Mgr. Ondřejem Zezulkou, Ph.D. a s Ing. Janem Plačkem, Ph.D. z Ministerstva spravedlnosti ČR Ministerstvo spravedlnosti...

25.09.2020 Naše téma Placené

Formulářům používaným v insolvenčních řízeních Insolvenční správci vytýkali značnou nepřehlednost, příliš velký rozsah a opakování...

25.09.2020 Naše téma Placené

Tržby poskytovatelů služeb v České republice klesly v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 3,5 procenta. Podle Českého stat...

25.07.2020 Naše téma Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies