Zdarma

Dominik Feri byl v březnu minulého roku obviněn ze znásilnění a sexuálního obtěžování několika mladých žen. Jedna z nich byla nezl...

3.01.2023 Blog Zdarma

Když jsem na konci minulého roku psal svůj bilanční editorial, uvedl jsem, že máme kvůli covidu za sebou éru bezprecedentních omez...

Majitel Kofoly, Jannis Samaras - potomek řeckých komunistických emigrantů, kteří přišli po roce 1948 do Československa z Řecka po...

21.10.2022 Ekonomika Zdarma

Dvě covidová léta, která jsou za námi, se negativně podepsala na výkonu celé ekonomiky. Firmy se v té době často musely vypořádáva...

21.10.2022 Ekonomika Zdarma

Vyšla 15. 9. v MF Dnes a je z největšího (a co je důležité říci, že i mimořádného) cvičení PČR za posledních 10 let, které se usku...

21.10.2022 Editorial Zdarma

Hovoříme s výkonnou ředitelkou Asociace inkasních agentur Ing. Janou Tatýrkovou Před dvaceti lety zahájila v České republice svoji...

21.10.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s advokátem Mgr. et Mgr. Davidem Průšou z AK MDH Legal Takzvané Milostivé léto 2, ono opakování údajně jedinečné politick...

21.10.2022 Rozhovor Zdarma

V působivém prostředí Vlasteneckého sálu v pražském Karolínu se uskutečnilo odborné sympozium na téma Home office – právní a spole...

21.10.2022 Právo Zdarma

Hovoříme s licitátorkou společnosti Prokonzulta Miroslavou Kopeckou a projektovým manažerem Tomášem Zvěřinou Jak se v posledních l...

21.10.2022 Dražby Zdarma

Oblíbená – a také pro místní lidé užitečná – jindřichohradecká úzkokolejka, známá mimo jiné tím, že z ní byl za jízdu načerno vyho...

21.10.2022 Insolvence Zdarma

Je tak jasné, že o dodávky tepla na počátku zimy přijdou nejen firmy a městské teplárny, ale také desetitisíce domácností. Celkem...

21.10.2022 Ekonomika Zdarma

Léto nám skončilo, což lze zjistit nejen ráno při pohledu z okna na mlhy, typický pozdrav podzimu, ale také z toho, že televize př...

20.09.2022 Editorial Zdarma

Jeden z historicky největších bankovních pádů na českém trhu vstupuje do dalšího dějství. Optimistická očekávání ohledně možné lik...

20.09.2022 Insolvence Zdarma

Letošní léto je pořádně žhavé - a není to jen kvůli u nás nezvykle vysokým teplotám. Horko je totiž i české ekonomice, kde se blíž...

19.08.2022 Editorial Zdarma

Nejstarší varianta naší národní báje o rytířských zachráncích české země (ano, vím, že i Moravané mají něco podobného) spících v n...

22.07.2022 Editorial Zdarma

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCetrum JUDr. Jarmilou Veselou V roce 2008 vstoupila v účinnost do té doby u nás neznámá so...

20.06.2022 Rozhovor Zdarma

Pojem zakleknutí na úředníka známe z médií při provádění finančních kontrol. „Osobně jsem takovéto zakleknutí nepoznal“, říká RNDr...

20.06.2022 Dražby Zdarma

O rakousko–česko–ruské bance Sberbank CZ se v tomto čísle Konkursních novin mluví hned na několika místech. Není divu, podle jedno...

20.06.2022 Analýza Zdarma

Podle informací Garančního systému a v návaznosti na rozhodnutí České národní banky o odnětí licence Sberbank CZ, a.s., které naby...

20.06.2022 Insolvence Zdarma

Hovoříme s Doc. Ing. Danielem Münichem, Ph.D. z CERGE-EI a členem současného týmu poradců premiéra Petra Fialy EKONOMIKA KLESAJÍCÍ...

20.05.2022 Rozhovor Zdarma

Válka je pokračováním politiky jiným způsobem, řekl německý generál von Clausewitz, a měli bychom tomu věřit. Konečně, který národ...

20.05.2022 Editorial Zdarma

Hovoříme s advokátem a insolvenčním správcem JUDr. Michalem Žižlavským z AK Žižlavský „ČEKÁ NÁS EFEKT RÁZOVÉ VLNY, KTERÁ SE NAVENE...

20.05.2022 Rozhovor Zdarma

CEVRO institut v samém srdci Prahy hostil den po svatém Jiří jubilejní V. ročník odborného sympozia Stálé konference českého práva...

20.05.2022 Insolvence Zdarma

Hovoříme s poslancem hnutí ANO, exvicepremiérem a bývalým ministrem hospodářství Doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA „NAŠE VLÁD...

20.05.2022 Rozhovor Zdarma

Cynici a fatalisté říkají, že všechno zlé je k něčemu dobré. Něco na tom asi bude. Konečně, „díky“ globální pandemii Covid 19 je t...

19.04.2022 Editorial Zdarma

Hovoříme s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu NENÍ V ČESKÉ...

19.04.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s Ing. Jaroslavem Hradilem, ředitelem a členem správní rady Prokonzulta JAK TO TAK VYPADÁ, KLASICKÝM DRAŽBÁM UŽ POMALU ZV...

19.04.2022 Naše téma Zdarma

O Češích se vypráví řada bonmotů. Jeden z méně příznivých říká, že jsme jako cyklisti - ti se směrem nahoru vždy hrbí, za to dolů...

18.03.2022 Editorial Zdarma

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem „POLITIKA NESMÍ PŘEVÁLCOVAT ODBORNÉ ARGUMENTY, JA...

18.03.2022 Rozhovor Zdarma

Od počátku února si už nemůže třetina milionu českých uživatelů aplikace Revolut posílat přes speciální účet u Raiffeisenbank mzdu...

18.03.2022 Ekonomika Zdarma

Věřitelé pro někoho populární, pro jiného brakové Šlágr TV, která je v insolvenci, přihlásili své pohledávky v celkové výši 92 mil...

18.03.2022 Zdarma Článek

Počátek roku 2022, resp. konec ledna a počátek února, se na trhu s digitálními kryptoměnami vyznačoval mohutným finančním vlnobití...

18.02.2022 Ekonomika Zdarma

Minulý měsíc dostala Česká republika, po týdnech politických tanečků, lavírování a bezmála jednoho dne čistého času zabitého verbá...

18.02.2022 Editorial Zdarma

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies