Výběr z judikatury

V RUBRICE VÝBĚR Z JUDIKATURY VÁM TENTOKRÁT PŘINÁŠÍME ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ SE ZABÝVÁ PROBLEMATIKOU PŘ...

V RUBRICE VÝBĚR Z JUDIKATURY VÁM TENTOKRÁT PŘINÁŠÍME ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY V OTÁZCE PODMÍNEK, ZA KTERÝCH MŮŽ...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vymezení nároku na vrácen...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci posuzování odporovatelnosti právníh...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme usnesení Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá problematikou exek...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky námit...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá problematikou ak...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, který se zabývá vymezením okamžiku, ke kte...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci posuzování odporovatelnosti právníh...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vztahu společného jmění manželů a e...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou, jaké úč...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky týkající se posouzení případné neúčinnosti...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci problematiky přípustnosti odvolání proti rozhodn...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které řeší problematiku posuzování neúčinn...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vymezení problematiky podmínek upla...

V rubrice Výběr z judikatury Vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou přiznání...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se podrobně zabývá otázkou odporovat...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci zákonného omezení nákladů...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k problematice popření pohledávky...

Výběr z judikatury V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci rozděl...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ve kterých jsou vymezeny podmínky pro přem...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se věnuje otázce promlčení zástavníh...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se věnuje problematice srá...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které se zabývá problematikou exekučního a insolvenčníh...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k problematice posuzování neúčinných právní...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá problematikou úročení pohl...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí týkající se problematiky exekučního řízení. Nejvyšší soud České re...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zbývá problematikou roz...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokráte přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci aplikace institutu osvob...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou možného...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci postupu při uplatňování p...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká některých aspektů...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky závazků z podni...

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040