Předplatné

Získejte předplatné tištěného bulletinu, elektronického newsletteru Konkurzních novin a přístup k archívu na www.kn.cz

  Fakturační údaje

  Fakturační adresa

   

  Doručovací adresa

  (pokud se liší od adresy fakturační)

  Typ předplatného

  Seznámil/a jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů

  Tištěné
  předplatné

  1644

  1 rok

  MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
  NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
  PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

  Elektronické
  předplatné

  1152

  1 rok

  NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
  PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

  Reklama

  Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

  © 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies