Kontakty

Dalibor Knotek

Dalibor Knotek

Ředitel

602 789 839
d.knotek@kn.cz

Petr Blahuš

Petr Blahuš

Šéfredaktor

608 301 966
p.blahus@kn.cz

Dorota Pleskačová

Dorota Pleskačová

PR Manažer

778 465 676
d.pleskacova@kn.cz

Vážený čtenáři,

již více jak dvě dekády Konkursní noviny informují čtenáře o zadlužených firmách i jednotlivcích. Postupně jsme rozšířili okruh témat o insolvence, exekuce, dražby a likvidace. Dáváme také prostor ekonomickým tématům, která s nimi souvisí. Píšeme i osobních bankrotech a oddlužení. Dnes jsme u nás v podstatě jediné periodikum, které se touto problematikou uceleně zabývá.

Z novin s čtrnáctidenní periodicitou se v roce 2013 stal obrázkový časopis – měsíčník, kde nyní zájemce nalezne rozhovory s našimi předními odborníky, články s právnickou tematikou, komentáře k zákonům, insolvenční poradnu, náš sloupek i anketu k aktuálním problémům, statistické údaje o bankrotech, zadlužených. Také informace o nezaměstnanosti i zprávy z Poslanecké sněmovny, z odborných konferencí a seminářů, které se insolvencemi, exekucemi nebo dražbami zabývají.

Tento měsíčník jednou za čtrnáct dnů doplňuje aktuálními články a seznamem likvidací Newsletter KN v elektronické podobě, takže Konkursní noviny postupně rozšířily počet svých redakčních stránek z 10 na dnešních zhruba 50 měsíčně.

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040