Reklama

Kontakty

Dalibor Knotek

Dalibor Knotek

Ředitel

602 789 839
d.knotek@kn.cz

Petr Blahuš

Petr Blahuš

Šéfredaktor

608 301 966
p.blahus@kn.cz

Redakce

Redakce

778 706 306
info@kn.cz

Vážený čtenáři,

již více jak dvě dekády Konkursní noviny informují čtenáře o zadlužených firmách i jednotlivcích. Postupně jsme rozšířili okruh témat o insolvence, exekuce, dražby a likvidace. Dáváme také prostor ekonomickým tématům, která s nimi souvisí. Píšeme i osobních bankrotech a oddlužení. Dnes jsme u nás v podstatě jediné periodikum, které se touto problematikou uceleně zabývá.

Z novin s čtrnáctidenní periodicitou se v roce 2013 stal obrázkový časopis – měsíčník, kde nyní zájemce nalezne rozhovory s našimi předními odborníky, články s právnickou tematikou, komentáře k zákonům, insolvenční poradnu, náš sloupek i anketu k aktuálním problémům, statistické údaje o bankrotech, zadlužených. Také informace o nezaměstnanosti i zprávy z Poslanecké sněmovny, z odborných konferencí a seminářů, které se insolvencemi, exekucemi nebo dražbami zabývají.

Tento měsíčník jednou za čtrnáct dnů doplňuje aktuálními články a seznamem likvidací Newsletter KN v elektronické podobě, takže Konkursní noviny postupně rozšířily počet svých redakčních stránek z 10 na dnešních zhruba 50 měsíčně.

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies