Reklama

Většina věřitelů HELSKE opouští insolvenci a kapitalizuje své pohledávky v rámci Levoča Industry, která koupila továrnu na sádrokarton

Společnost Levoča Industry, která už dříve koupila od HELSKE továrnu na sádrokarton v Levoči, na konci dubna navýšila základní jmění a zahájila proces výměny svých akcií za pohledávky za společnostmi ze skupiny HELSKE. Věřitelé tak získají naději na lepší návratnost, než jakou by měli v insolvenčním procesu.

Levoča Industry odkoupila od HELSKE továrnu v Levoči již koncem roku 2022, a to za cenu 8 milionů eur, již určil posudek znalce města Levoča. Město mělo na továrnu předkupní právo, protože mu patří pozemky, na nichž je postavená. Během ledna byla také publikována veřejná nabídka pro věřitele HELSKE s možností vyměnit své pohledávky (dluhopisy) za akcie Levoča Industry.

Proces kapitalizace pohledávek se nyní blíží k úspěšnému konci. Předpokládá se, že k výměně přistoupí držitelé většiny dluhopisů. Společnosti Servis-24, jež zatím plně vlastnila Levoča Industry, by zde měl zůstat cca 20% podíl, zbylých 80 % si rozdělí původní věřitelé HELSKE.

„Smyslem celého procesu je, aby věřitelé získali, namísto zdlouhavého procesu insolvence HELSKE s nejasným výtěžkem, příležitost k lepší návratnosti svých peněz. Předpokládá se, že po zprovoznění továrny a zvýšení její hodnoty by mělo ve střednědobém horizontu dojít k jejímu prodeji,“ řekl majitel Servis-24 Jan Čermák. Ten zároveň pro Konkurzní noviny uvedl, že již nyní probíhají jednání s možnými nájemci továrny.

Skupina Helske vznikla v roce 2013 pod vedením Mateje Rusnáka a později i Libora Štýbera. vybudovala na Slovensku v Levoči továrnu na sádrokarton, která měla využívat nejmodernější postupy včetně technologií se speciálním patentem, do stavu plného provozu se ji ale nikdy nepodařilo dostat. V Německu byla plánována výstavba domovů pro seniory.

Tyto záměry chtěla skupina financovat prostřednictvím dluhopisů, které se prodávaly investorům na Slovensku, v Česku, ale i v dalších zemích, mj. ve Slovinsku. Samotný Matej Rusnák byznysový koncept popisoval tak, že po zafinancování prvotní fáze projektů senior housů, tedy získání stavebního povolení, by skupina přešla na levnější bankovní financování. To se ale již nepodařilo a firmy ze skupiny, které emitovaly dluhopisy, se postupně dostaly do konkurzu. Celkový počet věřitelů se pohybuje okolo šesti tisíc, celkový objem emitovaných dluhopisů a směnek nad 1,5 miliardy korun.

(red)

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies