Reklama

Článek

Logo NWT

Schválení reorganizačního plánu Nejvyšším soudem, příčiny insolvence společnosti NWT, důsledky a cíle reorganizace.

Nevýkonné úvěr

Nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry v ČR přináší jasná pravidla, zvyšuje transparentnost a posiluje ochranu dlužníků. Zároveň definuje pojmy a stanovuje povinnosti subjektů, čímž mění dynamiku finan...

Akcie

Prodej akcií Wiener Privatbank v insolvenčním řízení překonal očekávání. Článek rozebírá vítěznou nabídku, reakce účastníků a dopad na majetkovou podstatu Arcy Investments. Zjistěte, jaké faktory ovli...

Insolvence

Insolvence a odpovědnost jsou klíčové pojmy spojené s ekonomickým a právním prostředím. Definují situace, kdy dlužník není schopen plnit své závazky vůči věřitelům, a stanovují, kdo ponese důsledky.

Zdroj: Pexels.com pexels-energepic-com-27411-159888

Věřitelský výbor Arca Investments, a.s., v úterý 23.4.2024 schválil vítěze výběrového řízení minoritního podílu v rakouské bance Wiener Privatbank.

Trh

ÚOHS je centrálním orgánem státní správy v České republice, který sleduje a zajišťuje spravedlivé podmínky na trhu a ochraňuje zdravou konkurenci. Zjistěte více o jeho roli a činnosti.

KOVOSVIT

Česká strojírenská skupina Kovosvit MAS, s historií sahající až do roku 1939, nedávno se ocitla v ohnisku pozornosti úřadů kvůli svým ruským vazbám a obavám z porušení sankcí. Tato situace klade na sp...

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR poskytuje naději 174 věřitelům Arcy Investments, kteří nemusí vracet peníze vyplacené před úpadkem společnosti. Toto rozhodnutí může ovlivnit rozsah majetkové podstaty a p...

Umělá inteligence

Evropský Akt o umělé inteligenci přináší revoluční kroky směrem k důvěryhodné a etické regulaci AI. Jedná se o první komplexní právní rámec svého druhu, který nastavuje standardy pro vývoj, uvádění na...

Nejvyšší soud významně rozhodl ve prospěch společenství vlastníků jednotek, potvrzujíc jejich právo odstřihnout od dodávek služeb ty vlastníky, kteří neplní své platební povinnosti. Toto rozhodnutí mě...

Muž v kanceláři s kartou

Ministerstvo spravedlnosti České republiky předložilo návrh na zvýšení odměn advokátů, který je výsledkem dlouhodobého jednání s vedením soudů, Českou advokátní komorou a zástupci neziskového sektoru....

Zpronevěry peněz klientů jsou vážným problémem, kterému čelí právní profese. Čtěte článek o návrhu Mgr. Jiřího Kučery na efektivní řešení tohoto problému a zvýšení důvěry v právní systém.

Nová vyhláška o katastru nemovitostí má významný dopad na profesní oblasti, jako jsou insolvence a konkurzy, změny v přístupu k údajům a úpravy poplatků.

Tento článek poskytuje ucelený pohled na téma, doplněný příklady a judikaturou, aby čtenářům pomohl lépe porozumět problematice a výzvám, které s sebou nese výkon funkce statutárního orgánu v obchodní...

Objevte sílu moratoria v insolvenčním řízení! Nové rozhodnutí soudu pro Barrandov Televizní Studio a.s. odhaluje jeho klíčový význam pro ochranu dlužníků a věřitelů. Čtěte dále a pochopte, jak může te...

Daňový odpis představuje pro věřitele důležitý nástroj, jak se vyrovnat s finančními ztrátami vzniklými v důsledku neschopnosti dlužníka splácet své závazky. Tento proces je regulován jak zákonem o da...

Společnost České loděnice a.s., tradiční podnik, čelí závažným finančním potížím, které vyústily v zahájení insolvenčního řízení. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o úpadku firmy a určil zvláštníh...

Čím dál více Čechů jezdí auty do Polska, třeba na nákupy základních potravin kvůli nižším cenám. Teď by ale měli zpozornět: už brzy jim hrozí za jízdu pod vlivem alkoholu, že jim polský stát zabaví au...

Dnes proběhla schůze věřitelů Arca investmens, svolaná na žádost věřitelského výboru. Věřitelé této kauzy rozhodli, že právo sestavit nový reorganizační plán má společnost IFIS investiční fond, a.s. V...

Podání přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2024 se stává pro vlastníky různých typů nemovitostí, od bytů a domů přes pozemky až po garáže či stavební parcely závažnou povinností, kterou nelze op...

Vstupujeme do roku 2024 s novými pravidly ohledně nezabavitelné částky, což je významný termín pro dlužníky podléhající exekuci či insolvenci. Nezabavitelná částka představuje tu část příjmu, kterou e...

Po několikaletých soudních tahanicích se podařilo uzavřít jednu z kapitol této aféry, když soud posvětil podmíněné a peněžité tresty pro hlavní aktéry. Solární boom, který v České republice vrcholil v...

Skandály kolem některých solárních baronů odhalují nejen nelegální, ale i nemorální praktiky, které poškozují důvěru veřejnosti v tuto čistou formu energie a vyžadují pečlivou reformu systému, aby byl...

ČNB v boji proti inflaci, vysoké úrokové sazby a jejich vliv na restrukturalizaci finančního trhu Monetární politika, kterou nejen Česká národní banka (ČNB) momentálně aplikuje skrze vysoké úrokové sa...

Veřejný ochránce práv se potřetí musel zabývat problematikou místních poplatků za odvoz odpadů, které se týkají cizinců. Každý, kdo je přihlášen k pobytu v obci, je povinen uhradit tento poplatek. To...

Insolvenční krajský soud v Českých Budějovicích prohlásil konkurz na Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD, která je od října 2022 v úpadku, když její dluhy dosahují více jak 360 milionů korun. Věřitel...

(Rozbitá) kytara Fender Stratocaster legendárního hudebníka Kurta Cobaina se prodala v aukci za bezmála 600000 amerických dolarů (v přepočtu více jak 13 milionů korun) 595 900 dolarů, což je více než...

Drážní úřad odebral firmě Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) licenci k provozování drážní dopravy. Důvodem je finanční nezpůsobilost firmy. Krajský soud v Českých Budějovicích se ale bude muset zno...

20.03.2023

ČlánekPlacené

Soudní exekutoři zastavili během druhého tzv. Milostivého léta něco málo přes 9000 exekucí, svými rozhodnutími  dlužníkům odpustili úroky, úroky z prodlení, náklady řízení a penále (příslušenství) ve...

20.03.2023

ČlánekPlacené

Na několik týdnů to vypadalo na válku s médii, když na základě společného insolvenčního návrhu prodejců reklamy, firem CineXpres, společnost Cinema City Czech a společnost Knowlimits Group, schválil M...

20.03.2023

ČlánekPlacené

Mlékárenské výrobky v řádech několika týdnů čeká další vlna masivního zdražení. Tvrdí to alespoň zástupci firem, podle kterých už mnoho z nich do několika týdnů kvůli nečinnosti vlády Pětikoalice, kte...

21.10.2022

ČlánekPlacené

I. Úvod V průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 bylo evidováno 20 dodavatelů plynu a elektřiny, kteří ukončili svoji činnost. Mezi ně patří i níže uvedená společnost, která na sebe podala v březnu 2022...

20.09.2022

ČlánekPlacené

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies