Reklama

Exekuce

Exekuce

Zavedení fixní srážky pro nízkopříjmové dlužníky, by narušilo nezabavitelnou částku. Analýza ukázala, že v okolních státech minimální srážka neexistuje a nezabavitelná částka je vyšší. Co se bude dít?

Dluhy

Návrh bude po dokončení legislativně technických úprav postoupen Senátu. Účinnost zákona je v souladu s přijatým pozměňovacím návrhem stanovena prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po...

Datové schránky

Před rokem stát zřídil datovou schránku více než dvěma milionům subjektů. Přes 450,000 lidí ji ale dosud nevyužilo, což může vést k vážným komplikacím, polovina neotevřených schránek obsahuje zprávy o...

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky představila výstupy z průzkumu veřejného mínění na téma: „Názory veřejnosti na problematiku oddlužování“, kterého se zúčastnil reprezentační vzorek 1 575...

Po dvou letech v kómatu zemřel v motolské nemocnici falešný advokát Šimon Kubišta, který si před svým skonem stačil napůjčovat neuvěřitelných 600 milionů korun. A potíže má třeba i naše největší pojiš...

Nemožnost srážet alespoň minimální částku ze mzdy vede k trvalému dopadu na veřejné finance. Měsíční částka, která je hrazená z veřejných zdrojů na výživné, činí 17 miliónů korun. Téměř 90 procent z t...

Tento text pojednává o rozhodnutí hongkongského soudu o likvidaci společnosti China Evergrande, nejzadluženější developerské firmy na světě. Popisuje historii a současnou situaci firmy, včetně jejího...

Čeští chroničtí dlužníci a opětovné sliby politických populistů: Varování o rizicích. I přes opakované sliby politických populistů z obou stran Sněmovny o údajné neopakovatelnosti „státního dobrodiní“...

Stát vymáhá desítky miliard korun od Čechů za pokuty a daně: Proces exekuce vlastními prostředky Stát vede vlastními prostředky exekuce vůči statisícům Čechů, kteří mu dluží na pokutách za dopravní př...

Spolek Šalamoun vymáhá po Ministerstvu práce a sociálních věcí, vedeném kontroverzním Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) náklady řízení za jím vyhraný spor. Vskutku neobvyklý problém musí nyní řešit Minister...

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost zásadní novela exekučního řádu, která přináší podstatnou změnu v procesu komunikace mezi soudními exekutory a plátci mezd. Novela č. 286/2021 Sb. zavádí povinnost...

01.02.2024

ExekuceZdarma

Počínaje dnem 1. 1. 2024 se do exekučního řízení zavádí pro tzv. kvalifikované plátce mzdy (tj. zaměstnavatele povinného) povinnost poskytovat soudním exekutorům součinnost v elektronické podobě. Změn...

 V polovině případů není z platu dlužníka vůbec nic sráženo, což snižuje počet ukončených exekucí o čtvrtinu Srážky ze mzdy tvoří klíčový prvek exekučního řízení v České republice. V posledních letech...

Během 3. kvartálu 2023 klesl počet dlužníků v exekuci o 10 371 na 649 806. Celkový počet exekucí ovšem naopak vzrostl, a to o 1054 na celkový počet 4078975. Rovněž došlo k navýšení průměrného počtu ex...

Jak ukazují čísla a statistiky za celý tento rok, objem dluhu obyvatel evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru dosáhl na konci třetího čtvrtletí roku 2023 výše 3,26 bilionu korun. Zadlužení obyva...

Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd České republiky „Dopady exekucí a nezaměstnanosti na podporu krajní pravice, levice a populismu v České republice v letech 2001–...

Na tuzemském trhu se v poslední době objevil nový druh podvodů, respektive zesílil další typ této trestné činnosti, mající za cíl získat přístup k citlivým údajům. Princip je jednoduchý: na náhodně ge...

Vychází vůbec první komentář zákona o preventivní restrukturalizaci. Norma usnadňuje fungování podnikům v nesnázích První komentář zákona o preventivní restrukturalizaci byl vydán advokátní kanceláří...

Jan Čermák, majitel společnosti Servis-24, získal 50% podíl ve společnosti Empresa Media, která vlastní Barrandov Televizní Studio a vydává časopisy Týden a Instinkt, stává se tak druhým jednatelem ve...

Soudní exekutor Igor Ivanko, nedávno zažil svých 15 minut slávy tím, že na pár dní uvalil exekuci na majetek bývalého premiéra Andreje Babiše Ministerstvo spravedlnosti podalo trestní oznámení na exek...

03.10.2023

ExekuceKrimiZdarma

Sto tisíc korun věnovala Exekutorská komora České republiky organizaci A DOMA z.s. jako podporu na její činnost. Organizace se dlouhodobě věnuje pomoci rodinám, jejichž blízcí trpí nějakou formou deme...

 Počet exekucí na fyzické osoby stoupá v souvislosti s nepříznivou ekonomickou situací. Dlužníků za první půlrok roku 2023 opět ubylo, na konci roku 2022 jich Centrální evidence exekucí registrovala 6...

01.09.2023

ExekuceZdarma

O exekutorech se v některých médiích, spolupracujících ideově s tzv. neziskovkami, často mluví jako o lidských hyenách, a to kvůli zcela irelevantním úvahám neoliberálů, že za své dluhy se nemusí plat...

Možná se to zdá v porovnání s miliardovými kauzami jako marginálnost, ale i tak lze spadnout do dluhové pasti. Stačí třeba nezaplatit za noc strávenou po bujaré noci na záchytce nebo ignorovat povinno...

Součástí vládního konsolidačního balíčku je i návrh, který by přenesl vymáhání justičních pohledávek výlučně na Celní správu. Nyní si toto vymáhají soudy samotné nebo to pro ně dělají úřady soudních e...

Lidé zřejmě dostanou další šanci zbavit se svých dluhů. V akci pojmenované také jako Milostivé léto 4 se budou moci zbavit úroků a penále ke svým neuhrazeným daním. Tedy pokud se alespoň mezi července...

Vyšší náhrady za zastavování bezvýsledných exekucí, nové nastavení exekučního tarifu a také zavedení minimálních srážek ze mzdy – to všechno by mohlo podle Exekutorské komory přispět k výraznému zlepš...

Síla demokracie je v diskuzi, tedy debatě dvou nebo více odlišných názorů mezi sebou a ve schopnosti dojít ke společnému závěru - kompromisu. Konečně, už známý filozof Voltaire prohlásil: „Nesouhlasím...

Lidová pranostika říká, že co je na Zelený čtvrtek vyseto, se vydaří, a symbolicky právě na tento den připadl křest publikace Exekuční řád – komentář. Vydalo jej renomované nakladatelství odborné lite...

Jak ukazují nejčerstvější statistiky Exekutorské komory České republiky, v minulém roce mírně poklesl jak počet lidí v exekuci, tak i celkové snížení počtu exekucí. K pozitivnímu vývoji přispělo podle...

Podle nového rozhodnutí Ústavního soudu mají české banky i nadále povinnost vést lidem v exekuci bezplatně chráněné účty. Nejvyšší soudní instance v zemi, která v poslední době čelí kvůli opakovaným v...

Těžké finanční situaci už po řadu let čelí severočeská metropole Ústí nad Labem. Kvůli sociální skladně obyvatel a také tomu, že po řadu let většina jejich regionálních vlád se spíše než na blaho těch...

20.02.2023

ExekucePlacené

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies