Exekuce

Na rozdíl od dluhů u veřejnoprávních institucí vymáhaných soukromými exekutory, kterých se týká předvolební politický pardon, stat...

V POLOVINĚ LISTOPADU SE VE VLASTENECKÉM SÁLE PRAŽSKÉHO KAROLINA USKUTEČNILA KONFERENCE EXEKUTORŮ NAZVANÁ „ANALÝZA VYBRANÝCH PROBLÉ...

Zatímco jinde je zájem o dobrodiní tzv. „milostivého léta“ zatím spíše překvapivě jen vlažný, jen během několika prvních dnů této...

20.11.2021 Exekuce Placené

Ačkoliv patří severočeské krajské město Ústí nad Labem (i s celým regionem) mezi vůbec nejhorší regiony co se týká zadluženosti li...

20.11.2021 Exekuce Placené

Nejvyšší soud (NS) rozhodl ve sporu o omluvu za výroky prezidenta Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi, plyne z justiční...

22.10.2021 Exekuce Placené

Pomocnou ruku svým zadluženým občanům nabízí město Plzeň. Začíná je intenzivně informovat o možnosti, již přináší nový zákon označ...

22.10.2021 Exekuce Placené

Senát Parlamentu České republiky podpořil návrh na zavedení takzvané krajské exekutorské teritoriality. Podle této novinky v české...

24.09.2021 Exekuce Placené

Ve čtvrtek 9. září 2021 Senát  Parlamentu České republiky podpořil další projednávání novely, která má zavést místní příslušnost e...

24.09.2021 Exekuce Placené

Zpravodajský portál Seznam Zprávy publikoval dne 3. 8. 2021 článek „Naletěli podvodníkům, po deseti letech na ně pojišťovny posíla...

20.08.2021 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR vyhlásila na začátku července interní sbírku na podporu obnovy míst zasažených ničivým tornádem. K 15. červe...

20.08.2021 Exekuce Placené

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu exekučního a občanského soudního řádu se změnami, které minulý měsíc projednal...

23.07.2021 Exekuce Placené

V médiích se v posledních dnech objevují informace, že jsou v exekucích stovky lidí a domácností, které postihlo tornádo na Moravě...

23.07.2021 Exekuce Placené

Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí bude moci začít v roce 2023.  V první polovině července o tom rozhodla Poslanecká s...

23.07.2021 Exekuce Placené

„Exekuční novela v podobě, kterou schválil Senát, je zcela nepřijatelným zásahem do práv věřitelů. Za obrovský faul považujeme zej...

18.06.2021 Exekuce Placené

„Česká bankovní asociace vítá, že Senát nepodlehl tlakům na zavedení zcela nesystémového opatření v podobě teritoriality exekutorů...

18.06.2021 Exekuce Placené

Senát Parlamentu ČR vrátil Poslanecké sněmovně novelu exekučního a občanského soudního řádu k projednání s řadou změn. Exekutorská...

18.06.2021 Exekuce Placené

Exekutorská komora České republiky (EK ČR) varuje před tím, aby novela exekučního řádu, schválená ve Sněmovně, prošla ve stejném z...

21.05.2021 Exekuce Placené

Na sněmu soudních exekutorů bylo zvoleno nové prezidium Exekutorské komory České republiky. Sněm, jehož se zúčastnilo téměř 120 so...

21.05.2021 Exekuce Placené

Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým má dojít k dalšímu zásadnímu omezení exekucí. Jde tak již o t...

Na schůzi Senátu PČR byl schválen návrh zákona, který opět zásadně omezí exekuce. V pořadí již třetí návrh zákona obsahuje mimo ji...

23.04.2021 Exekuce Placené

Projednávání novely exekučního a občanského soudního řádu je poznamenáno mnoha neduhy. Samotná předloha trpí zásadními nedostatky,...

19.03.2021 Exekuce Placené

Exekutorskou komoru ČR povede až do nadcházejícího sněmu soudních exekutorů prezidium v čele s prezidentem Mgr. Janem Mlynarčíkem....

19.03.2021 Exekuce Placené

Nejnovější statistiky potvrzují, že dlouhodobý trend poklesu počtu nových exekucí pokračuje. V lednu bylo nařízeno 30 457 exekucí....

19.03.2021 Exekuce Placené

V důsledku právních předpisů, přijatých v době panující epidemie koronaviru, došlo k zásadním změnám ve vzájemném postavení dlužní...

19.02.2021 Exekuce Placené

V červenci 2019 byl vládou ČR předložen návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Cílem novely bylo zejména řešení...

19.02.2021 Exekuce Placené

Počet nově zahájených exekucí za rok 2020 je téměř o pětinu nižší než v roce 2019. V loňském roce tak bylo nařízeno nejméně exekuc...

19.02.2021 Exekuce Placené

Během projednávání velké vládní exekuční novely byl k vládnímu návrhu mimo jiné načten pozměňovací návrh poslance Marka Výborného,...

19.02.2021 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR (EK ČR) se ohrazuje proti tvrzením, které premiéru Babišovi adresovali někteří podnikatelé a některé nezisko...

21.12.2020 Exekuce Placené

Nejnovější statistiky Exekutorské komory ČR potvrzují dlouhodobý trend poklesu počtu exekucí i povinných. Exekutorská komora ČR mo...

21.12.2020 Exekuce Placené

Poslanecká sněmovna aktuálně v rámci krizových opatření projednává další odložení exekucí prodejem movitých věcí a nemovitostí, te...

20.11.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR spustila ve zcela nové podobě Portál dražeb, který je dostupný na adrese www.portaldrazeb.cz. Portál je souč...

20.11.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR se v minulých dnech opět setkala s nepodloženými obviněními směřujícími na adresu soudních exekutorů a chce...

20.11.2020 Exekuce Placené

   Podle nejnovějších statistik Exekutorské komory ČR (EK ČR) klesl za třetí čtvrtletí počet povinných o dalších 20 tisíc oso...

20.11.2020 Exekuce Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040