Reklama

Velič prohrál další bitvu, jeho úpadek bude definitivně řešen v České republice  

V insolvenci Rastislava Veliče, majoritního vlastníka a šéfa zkrachovalé Arcy Investments, utrpěl Velič další dílčí porážku, když Vrchní soud v Praze určil, že jeho insolvence bude určitě řešena u českých soudů.

Rastislav Velič tím neuspěl se svým odvoláním proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který se označil za příslušný projednat návrh investičního fondu IFIS na rozhodnutí o úpadku Rastislava Veliče, k němuž se v průběhu řízení připojili další věřitelé.

Vrchní soud v Praze tak fakticky potvrdil argumenty, které v řízení uplatnil brněnský investiční fond IFIS. Zejména připomněl, že řeší-li se úpadek Veličovi Arcy u českých soudů, musí se u stejných soudů řešit i úpadek samotného podnikatele Rastislava Veliče, a to tím spíše, že v insolvenci Arcy Investments sám uvádí, že Arcu řídí hlavně on sám. „Jsem opravdu rád, že soudy uznaly správnost naší argumentace a otevřely cestu k rozhodnutí o úpadku pana Veliče. Je to další krok na cestě k uspokojení pohledávek všech věřitelů Arcy a samotného pana Veliče,“ konstatoval v reakci na publikované rozhodnutí odvolacího soudu většinový akcionář IFIS Marek Indra.

V insolvenčním řízení na majetek R. Veliče je aktuálně evidováno 114 přihlášených pohledávek, převážně z titulu avalu směnek emitovaných Arcou Investments.

(red)

 

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies