Prohlášení prezidenta EK ČR ke konci tzv. Milostivého léta 2

25.01.2023 Aktuální číslo Zdarma

Další kolo tzv. milostivého léta skončilo a Exekutorská komora bohužel opět čelí tvrzením, že jednou z příčin viditelného neúspěchu jsou samotní exekutoři. Pravdou však je, že soudní exekutoři přistupovali k celé akci tak, jak jim ukládal zákon, dodržovali stanovené lhůty a ke všem účastníkům přistupovali s maximální vstřícností. Z jistého neúspěchu tedy nelze vinit soudní exekutory, ale především mizivý zájem samotných dlužníků.

Exekutorská komora byla vždy –  jako zástupce etablované právnické profese – připravena poskytovat nejen zákonodárcům své zkušenosti, odbornost svých právníků i jednotlivých členů. Tak tomu bylo i v případě milostivého léta, které mělo pomoci lidem s vícečetnými dluhy u veřejnoprávních subjektů. To, že řada z návrhů a připomínek Komory nebyla akceptována, nelze v žádném případě přičítat k tíži soudním exekutorům.

Exekutorská komora rovněž zaznamenala výtky, že není schopna k milostivému létu poskytnout patřičné statistické údaje. Řada soudních exekutorů ještě v těchto dnech zastavuje exekuce, kterých se tato oddlužovací akce týká, a proto zatím nelze poskytnout konečná čísla. Jak už Exekutorská komora České republiky uvedla, konečná čísla budou k dispozici v prvních týdnech roku 2023. Komora chce poskytnout informace co nejpřesnější, založené na sběru konkrétních dat, nikoliv jen vágní odhady.

 

Mgr. Jan Mlynarčík

soudní exekutor, prezident EK ČR

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies