Reklama

Hlavně šťastný a veselý!

19.12.2022

Zdarma

Když jsem na konci minulého roku psal svůj bilanční editorial, uvedl jsem, že máme kvůli covidu za sebou éru bezprecedentních omezení základních lidských práv. Vyslovil jsem tehdy přání, že teď to bude už jen lepší. To první zmiňuji, aby si někdo od stolu nemyslel, že patřím do fanclubu expremiéra, to druhé jako důkaz, že nikdo není neomylný. Čekalo nás ještě další mimořádný stav (od těch, kteří přitom tyto kroky svých předchůdců kritizovali) a to dokonce na bezprecedentní dobu, plus další dopady války na východě. Ty budou pro celou společnost ve střednědobém horizontu drtivější, než byl čínský virus, protože tenhle účet budeme platit nejen my, ale i naše děti.

Zatímco tehdy ale mohl člověk nedisponující schopnostmi Nostradamuse nebo Baby Vangy ještě doufat v návrat dobrých časů, nyní je jasné, že se naplnil bonmot: Lépe už bylo. Už po Novém roce dostane až milion z nás nové, až čtyřnásobné účty za energie. Úměrně tomu opět vzrostou ceny základních lidských potřeb, vody a jídla. I bez věšteckých schopností nelze nevidět, že to bude mít velký dopad nejen na konkurenceschopnost státu, ale i osudy lidí. A to včetně osobních krachů, vlny exekucí atd. Také v rovině práva nás asi nečeká v roce 2023 nic dobrého. Jen před pár dny skončilo další Milostivé léto, které rozhodně nic nevyřešilo. A už nyní víme, že nás tohle odpouštění dluhů, které neuvěřitelně křiví charakter národa (protože tím politici říkají, že se vyplatí je neplatit a věřitelé jsou lidé 2. kategorie) čeká v příštím roce znovu. Dokonce hned dvakrát, vinou ministerstev práce a sociálních věcí a financí. Kde jsou ty časy, kdy se jeho tvůrci oháněli tvrzením, že se jedná o ojedinělý akt (na úkor exekutorů a věřitelů, samozřejmě). A co na tom, že se kvůli tomu nestihly uvést do praxe důležitější normy? Že kvůli tomuto přístupu vlády budeme my, daňoví poplatníci, platit EU pokuty za zpoždění implementace jejích příkazů? Také situace na soudech, kde reálně hrozí, že se bude kvůli personální krizi omezovat jejich činnost (např. u insolvencí) je dlouhodobě bez pomoci vlády neudržitelná. Hrozivá je i situace kolem státního rozpočtu, který se ministru Stanjurovi jen za cenu účetnických kliček podařilo udržet pod hranicí 300 miliard dluhu, Ani jedna z nejvyšších inflací v EU nebudí velkou důvěru v budoucnost, asi se blížíme k posunu odchodů do důchodu.

Není ale možné se všem těmto jobovkám poddat. To by se totiž náš život změnil v pouhé živoření, i kdyby ne fyzické, tak duševní jistě. Tak co s tím? Možná by tu řešení bylo. Být tolerantní k názorům druhého a nechtít kohokoliv pro jeho názory zabít, zavřít nebo aspoň vyhodit z práce. Vždyť pokaždé, kdy Češi stáli proti sobě, na to tahle krásná země šeredně doplatila. Diskuze jako souboj názorů k demokracii patří a už Voltairre říkal, že nemusí souhlasit s něčím názorem, ale bude až do hrdel bránit právo na to, aby zazněl. Co nás v dalších měsících tedy udrží nad vodou, budou mezilidské vztahy. Jen tak můžeme těžkou dobu překonat. Proto o ně pečujme; ne nadarmo se říká, že v jednotě je síla. Když aspoň občas zaměníme „já“ na „my“, to je to, co náš svět může stabilizovat a společným úsilím máme šanci projít touto dobou bez velkých šrámů. Pokud to nedokážeme, je jasné, že vejce za osm korun, máslo za 80, bochník chleba za 90 nebo mouka za 40 korun bude to nejmenší, co nás v roce 2023 bude trápit.

Přeji proto vám všem, ať nejen za pár hodin najdete pod stromečky dárky, na které jsme se těšili, ale do Nového roku také zdraví, rodinné štěstí a profesní úspěchy – a aspoň trochu té tolerance. Vyplatí se nám všem.

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies