Reklama

Dohoda v rámci konkurzu Savoy přinese peníze pro věřitele i majetkovou podstatu skupiny Arca

První insolvence v rámci skupiny Arca úspěšně končí s dobrým řešením pro věřitele i matku díky dohodě mezi fondem IFIS, insolvenčními správci Lee Loudou a Davidem Jánošíkem, společností Arca Investments a dalšími subjekty. Konkurz společnosti Františkovy Lázně Savoy (FLS) byl jediným procesem v rámci insolvence skupiny Arca, která sama probíhá už více než dva roky, ale věřitelé se brzy dočkají peněz.

Prodejem majetku FLS ve výši 153 milionů korun budou plně pokryti zajištění i nezajištění věřitele a do majetkové podstaty mateřské skupiny Arca Investments se očekává přeplatek v řádu nižších desítek milionů korun.

V rámci insolvence FLS se fondu IFIS podařilo prosadit přeměnu reorganizace na konkurz a rychlý prodej majetku, který organizovala společnost PROKONZULTA. Proces vypořádání věřitelů komplikovalo vzájemné rozporování přihlášených pohledávek, u nichž by soudní řízení mohlo trvat několik let.

Dohoda mezi IFIS, insolvenčním správcem FLS Davidem Jánošíkem, odděleným insolvenčním správcem Lee Loudou, Arca Investments a dalšími subjekty uznala pohledávky fondu IFIS ve výši přibližně 74 milionů korun. To představuje více než 99 % přihlášených a následně popřených pohledávek, čímž byl také ukončen spor se společností Lázně Františkovy Lázně. Dohoda byla rovněž schválena věřitelskými výbory Arca Investments a FLS a oběma insolvenčními správci. Kromě toho, že výtěžek z prodeje majetku FLS plně pokryje všechny věřitele, včetně nezajištěných, bude také část peněz převedena do majetkové podstaty mateřské společnosti Arca Investments, která obdrží peníze nejen jako přihlášený věřitel, ale i jako mateřská společnost FLS. Marek Indra, majoritní akcionář fondu IFIS, dění okolo dohody vnímá jako pozitivní pro všechny, protože přináší jistotu a poměrně rychlé řešení celé věci.

Proces konkurzu začal zhruba v lednu roku 2022, kdy došlo k zastavení reorganizace připravované dlužníkem, následně věřitelský výbor ve Františkových Lázní SAVOY (FLS) vyměnil představenstvo. Nové vedení prověřilo čísla a nejprve se snažilo o reorganizaci v režii věřitelů. V roce 2021 do insolvence FLS dokonce vstoupil Finančně analytický útvar (FAÚ) poté, co se společnost Remedis snažila subrogací získat pohledávku drženou fondem IFIS, a tím i jeho věřitelskou pozici. Proto poslala na účet IFIS 50 milionů korun; protože ale nebylo z dostupných dat možné ověřit, z jakých zdrojů tyto peníze pocházely, IFIS transakci nahlásil FAÚ.

V rámci insolvence mateřské Arca Investments před nedávnem (v únoru 2023 – pozn. red.) pražský Vrchní soud zrušil schválení jejího reorganizačního plánu kvůli pochybnostem o poctivém záměru. Reorganizační plán firmy loni schválil Městský soud v Praze, proti rozhodnutí se ale odvolala část věřitelů. Odvolací senát doslova uvedl, že „shledal v reorganizačním plánu vady spočívající v nezákonné diskriminaci části věřitelů, kteří byli i přes jejich námitky zařazeni do skupiny věřitelů s nižším poměrem uspokojení“. Proces se tak v podstatě vrátil do stavu, kde byl před zhruba rokem.

(red)

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies