Právo

Počítá s tím alespoň ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který o konečné podobě vyhlášky k advokátnímu tarifu jednal s veden...

Jednou z právních norem, jejichž účinnost bude mít velmi pravděpodobně  zpoždění, je novela zákona o přeměnách obchodních společno...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, který se zabývá podmínkami neúčinn...

19.12.2022 Placené Právo

V působivém prostředí Vlasteneckého sálu v pražském Karolínu se uskutečnilo odborné sympozium na téma Home office – právní a spole...

21.10.2022 Právo Zdarma

Ačkoliv práce na vytvoření systému on-line soudnictví jsou teprve na samém začátku –když má být na počátku příštího roku pro soudc...

21.10.2022 Placené Právo

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou uplatňov...

20.09.2022 Placené Právo

Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR „Kompenzace ztráty příjmů v pandemii covid-19: vítězové...

20.09.2022 Placené Právo

Metropole Praha, ozářená letním sluncem, uvítala odborné sympozium na téma Hromadné žaloby, které proběhlo v rámci VI. ročníku Pra...

22.07.2022 Placené Právo

Přes čtyři desítky účastníků se sešly v CEVRO institutu v Praze na diskuzi s tématem Etika českých soudců. Aby se navodila atmosfé...

20.06.2022 Placené Právo

Část ministrů vlády Pětikoalice ODS- STAN- KDU-ČSL, TOP09 a Pirátů říká, že veřejnost se k informacím o jejich majetku dostane, až...

20.06.2022 Placené Právo

Právníci z Legislativní rady vlády se shodli, že nástrojem na snížení bohatství ruských oligarchů má být zmrazení jejich majetku,...

20.05.2022 Placené Právo

Obhajobu práv a zájmů věřitelů, zvyšování finanční i právní gramotnosti a osvětu v oblasti vymahatelnosti práva bude mít na staros...

20.05.2022 Placené Právo

Mezi praktiky není sporu o tom, že insolvenční řízení jako kolektivní a veřejný proces přináší celou řadu přínosů, avšak i těžko ř...

Před více jak rokem - v lednu 2021 - bylo ukončeno výběrové řízení pro konkursní podstatu společnosti H-System. Jako nejvhodnější...

20.05.2022 Placené Právo

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky zabývající se otázkou specifik př...

QUOD LICET IOVI, NON LICET BOVI, CHTĚLO BY SE ŘÍCI. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI TOTIŽ NA ZÁKLADĚ LOŇSKÉHO ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUD...

20.12.2021 Placené Právo

Realizace výplaty likvidačního zůstatku bývá posledním krokem, ke kterému likvidátor v procesu likvidace přistupuje.[1] Podíl na l...

23.07.2021 Placené Právo

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies