Reklama

Právo

Jak Konkursní noviny již několikrát upozornily, v české justici pomalu bobtná obří krize hlavně kvůli nedostatku peněz na soudní personál (ne na platy soudců) a odměny znalcům hrozí pád celé české jus...

Jak nedávno vyšlo na veřejnost, už od konce minulého srpna využívá Policie České republiky „zkušebně“ nástroj na rozpoznávání tváří. Ten jí umožňuje propojovat fotografie s databází fotografií občanů...

Digitální a informační agentura (DIA) varuje nově podnikající osoby, aby byli obezřetní vůči datovým zprávám, které nabízí krátce po začátku podnikání zápis do soukromého firemního registru. Výzva, kt...

Český stát a s ním také Karlovarský kraj prohrály soudní při o  milionovou sbírku historických hudebních nástrojů. Krajský soud v Plzni totiž zamítl obě jejich žaloby, kterými se domáhaly vyjmutí této...

Nejvyšší soud odložil až do nabytí právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci vykonatelnost rozsudku, podle kterého musí bytové družstvo Svatopluk zaplatit konkurznímu správci H-System Jose...

Stálá konference českého práva (SKČP) pořádala 22. 6. 2023 už 26. Právnický klub, tentokráte na téma – Formuje se nová generace základních práv? Na klubu pod záštitou JUDr. Libora Vávry, prezidenta So...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá délkou ochrany práv věřitelů dlužníka v průběhu reorganizace a po jejím skončení. Rozs...

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek (ODS) nepředloží vládě nový trestní řád. Původně se přitom jednalo o vládní prioritu, kterou si Pětikoalice dokonce vytkla do svého programového prohlášení. Po...

Brazilská policie požádala prostřednictvím Interpolu o vydání českého občana angolského původu Daniela João, který na veřejnosti i v showbussinese vystupuje jako rapper pod přezdívkou Pluto. Ten má bý...

Evropský parlament bude hlasovat o komplexní regulaci kryptoměn a kryptoaktiv, tzv. Mica (Markets in Crypto-Assets).  Jedním z jejích hlavních cílů má být pro každého poskytovatel služeb kolem kryptoa...

Další český soud poslal k čertu naděje, že by tisíce českých majitelů Škodovek a Volkswagenu dostaly – tak jako třeba Němci, Britové nebo Američané – odškodnění od německého koncernu Volkswagen za to,...

V květnovém čísle Konkursních novin jsme minulý rok psali o snaze Finančně – analytického ústavu ministerstva financí pod kuratelou ODS zajišťovat a zabavovat u nás majetek ruských oligarchů, podle úř...

Uprostřed zuřícího konfliktu na východě, jehož součástí jsou často spektakulární akce „rozvědky ministerstva financí“ - Finančního a analytického útvaru (FAÚ) zasahujícího proti majetku ruských oligar...

20.03.2023

PlacenéPrávo

Počítá s tím alespoň ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který o konečné podobě vyhlášky k advokátnímu tarifu jednal s vedením České advokátní komory (ČAK). Společně řešili také chystanou novelu...

20.02.2023

PlacenéPrávo

Jednou z právních norem, jejichž účinnost bude mít velmi pravděpodobně  zpoždění, je novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. I tak ale lze už nyní predikovat alespoň některé nejdů...

20.02.2023

PlacenéPrávo

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, který se zabývá podmínkami neúčinnosti právního úkonu dlužníka, který je učiněn bez přiměřeného protipln...

19.12.2022

PlacenéPrávo

V působivém prostředí Vlasteneckého sálu v pražském Karolínu se uskutečnilo odborné sympozium na téma Home office – právní a společenské souvislosti. Zúčastnila se ho celá řada právníků, soudců, i úst...

21.10.2022

PrávoZdarma

Ačkoliv práce na vytvoření systému on-line soudnictví jsou teprve na samém začátku –když má být na počátku příštího roku pro soudce a část veřejnosti připravený ke zkušebnímu vyzkoušení model on-line...

21.10.2022

PlacenéPrávo

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou uplatňování výhrady vlastnictví k věci, kterou dlužník převzal před prohlášení...

20.09.2022

PlacenéPrávo

Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR „Kompenzace ztráty příjmů v pandemii covid-19: vítězové a poražení“ představila výsledky analýzy vládních opatření, která měl...

20.09.2022

PlacenéPrávo

Metropole Praha, ozářená letním sluncem, uvítala odborné sympozium na téma Hromadné žaloby, které proběhlo v rámci VI. ročníku Pražského právnického jara v majestátních prostorách Vlasteneckého sálu n...

22.07.2022

PlacenéPrávo

Přes čtyři desítky účastníků se sešly v CEVRO institutu v Praze na diskuzi s tématem Etika českých soudců. Aby se navodila atmosféra rovnosti, zasedli pozvaní soudci okresních, a krajských, stejně jak...

20.06.2022

PlacenéPrávo

Část ministrů vlády Pětikoalice ODS- STAN- KDU-ČSL, TOP09 a Pirátů říká, že veřejnost se k informacím o jejich majetku dostane, až bude schválena novela zákona o střetu zájmů. Jenže zároveň její proje...

20.06.2022

PlacenéPrávo

Právníci z Legislativní rady vlády se shodli, že nástrojem na snížení bohatství ruských oligarchů má být zmrazení jejich majetku, nikoliv však konfiskace. Navíc upozorňují, že o zadržený majetek se st...

20.05.2022

PlacenéPrávo

Obhajobu práv a zájmů věřitelů, zvyšování finanční i právní gramotnosti a osvětu v oblasti vymahatelnosti práva bude mít na starosti Petra Kolářová. Do České asociace věřitelů přichází na pozici výkon...

20.05.2022

PlacenéPrávo

Mezi praktiky není sporu o tom, že insolvenční řízení jako kolektivní a veřejný proces přináší celou řadu přínosů, avšak i těžko řešitelných problémů. Jedním z nich jsou pro dlužníka reputační rizika,...

Před více jak rokem - v lednu 2021 - bylo ukončeno výběrové řízení pro konkursní podstatu společnosti H-System. Jako nejvhodnější byly vybrány nabídky členů SBD Svatopluk. Přesto správce konkursní pod...

20.05.2022

PlacenéPrávo

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky zabývající se otázkou specifik při postupu sepisu majetku do soupisu majetkové podstaty osoby se zdravo...

QUOD LICET IOVI, NON LICET BOVI, CHTĚLO BY SE ŘÍCI. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI TOTIŽ NA ZÁKLADĚ LOŇSKÉHO ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU, KTERÝ OMEZIL ROZSAH NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU, KAM VEŘEJNÍ FUNKCIONÁŘI...

20.12.2021

PlacenéPrávo

Realizace výplaty likvidačního zůstatku bývá posledním krokem, ke kterému likvidátor v procesu likvidace přistupuje.[1] Podíl na likvidačním zůstatku, nebo i pouze zálohu na něj je možno vplácet, až p...

23.07.2021

PlacenéPrávo

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies