Reklama

Dražby

V Chropyni na Kroměřížsku Arcibiskupské lesy a statky vydražily již v celkem páté dražbě 1950 kmenů v hodnotě až 30 milionů korun....

Golfový areál v Praze-Klánovicích o rozloze 26000 metrů čtverečních má nového majitele. Za vyvolávací částku 46 milionů a 400000 K...

V prosincovém vydání zveřejnily Konkursní noviny rozhovor věnující se novému zákonu o veřejných dražbách. Jelikož tento text obsah...

20.03.2023 Dražby Placené

Za minulý rok zpeněžila dražební společnost PROKONZULTA v elektronických dražbách majetek za 733 milionů korun. Obhájila tak vítěz...

20.02.2023 Dražby Placené

Jak Konkursní noviny již před časem psali, část dražebníků ostře vystupuje proti plánu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) připra...

20.02.2023 Dražby Placené

V republikánské Francii již brzy proběhne dražba kytary, kterou  před skoro čtvrt tisíciletím daroval francouzský král Ludvík XVI....

20.02.2023 Dražby Placené

O úspěšných dražbách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – třeba sbírkách známek nebo nemovitostí - nám v to...

25.01.2023 Dražby Placené

Ačkoliv novelizovaný občanský zákoník je ve svých pasážích týkajících se aukcí a dražeb už 10 let starý, jeho kritika – resp. krit...

19.12.2022 Dražby Placené

Hovoříme s licitátorkou společnosti Prokonzulta Miroslavou Kopeckou a projektovým manažerem Tomášem Zvěřinou Jak se v posledních l...

21.10.2022 Dražby Zdarma

Léto bylo pro mě skutečné horké. Řešil jsem zakleknutí MMR a možná bude i následovat další. Není tedy divu, že až se zpožděním jse...

20.09.2022 Dražby Placené

Pojem zakleknutí na úředníka známe z médií při provádění finančních kontrol. „Osobně jsem takovéto zakleknutí nepoznal“, říká RNDr...

20.06.2022 Dražby Zdarma

Za prezidenta Masaryka se říkalo, že o „Hranice se nemluví, o hranice se střílí.“  Nyní je ale jiná doba a tak ať se nám to líbí n...

19.04.2022 Dražby Placené

Severomoravský Bohumín drží v rámci České republiky zajímavý primát: město oddělené jen pohraniční řekou Olše od slezského Polska...

19.04.2022 Dražby Placené

V loňské roce se konalo pouze 1 225 dražeb dle zákona o veřejných dražbách. Na první pohled by tento údaj mohl vést k optimismu. Č...

18.02.2022 Dražby Placené

REZAVĚJÍCÍ VRAKY AUT, ROZPADAJÍCÍ SE TŘEBA I NĚKOLIK LET PODÉL CHODNÍKŮ MNOHA ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH MĚST, HYZDÍ MÍSTA, K...

20.12.2021 Dražby Placené

ČEŠI JSOU PROSTĚ NÁRODEM SVĚTOVÝMI ŠAMPIONY V PITÍ PIVA A MILOVNÍKY VŠEHO, CO K TOMU PATŘÍ. PROTO ASI LETOŠNÍ, JIŽ DESÁTÝ ROČNÍK P...

20.12.2021 Dražby Placené

Neznám nikoho, kdo by měl rád kontroly. Výjimkou jsou pracovníci kontrolního orgánu, kteří se prováděním kontrol „živí“. My senioř...

24.09.2021 Dražby Placené

Od roku 2011 klesá počet dražeb i objem draženého majetku. Domníval jsem se, že po zavedení elektronických dražeb v roce 2013 se z...

23.04.2021 Dražby Placené

Dražebníci, podobně jako exekutoři či insolvenční správci, jsou často veřejností považováni za „zlosyny“, kteří berou chudákům dlu...

19.03.2021 Dražby Placené

Kamenné dražby existují a v omezené míře patrně i nadále existovat budou. Dle statistik z centrální adresy je dražebníci v České r...

19.02.2021 Dražby Placené

Po několika letech úředního maratónu doputoval návrh nového zákona o veřejných dražbách do Poslanecké sněmovny. První pokus Minist...

25.07.2020 Dražby Placené

Dne 1. 5. 2019 jsme si připomněli devatenáct let od nabytí účinnosti zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.). Dne 1. 10....

22.08.2019 Dražby Placené

Byl pozdní večer, první Máj a v roce 2000 nabyl účinnosti zákon o veřejných dražbách číslo 26/2000 sbírky. V těchto dnech slavíme...

24.05.2019 Dražby Placené

Už několik let statistika dražeb ukazuje, že z hlediska počtu dražeb je dražební trh v dlouhodobé krizi. Od roku 2016 počet dražeb...

18.02.2019 Dražby Placené

V loňském roce zorganizovala dražební společnost PROKONZULTA celkem 222 dražeb, z toho bylo 12 dražeb nedobrovolných. Většina, cca...

18.01.2019 Dražby Placené

Když se v roce 2000 začaly pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) konat veřejné dražby, všichni byli naplněni optim...

18.01.2019 Dražby Placené

Pojem dveřní právo mně vysvětlil před několika lety jeden ze spolupracujících advokátů. Řešil jsem s ním, jak uspokojit pohledávku...

23.11.2018 Dražby Placené

Na stránkách Konkursních novin probíhala zajímavá diskuze k rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci platnosti, respektive oprávněnos...

19.10.2018 Dražby Placené

Dražební společnost PROKONZULTA měla za loňský rok největší finanční objem dosažený vydražením. Podařilo se jí zpeněžit majetek v ...

28.02.2018 Dražby Placené

Výhodnost moderního a transparentního způsobu prodeje veřejného i soukromého majetku, kterými jsou elektronické aukce a dražby, po...

28.02.2018 Dražby Placené

   Že ten nadpis nedává smysl a zdá se nelogický? Omyl. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc - takhle nějak...

20.10.2017 Dražby Placené

V polovině září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) rozeslalo do meziresortního řízení návrh novely zákona o veřejných dr...

14.10.2016 Dražby Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies