Reklama

Justice

Nelegální práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s novinkami, které výrazně ovlivní postihy za nelegální zaměstnávání. Navrhovaná novela zákona o zaměstnanosti bude mít významné důsledky na oblast insolv...

Justiční palác

Stávka zaměstnanců soudů, která proběhla ve středu 29. května, do značné míry ochromila jejich fungování, některé soudy kvůli ní dokonce zrušily svá jednání. 

Právo

Ústavní soud Slovenské republiky přijal dne 28. května 2024 svým usnesením č.j. II. ÚS 272/2024-18 ústavní stížnost postupníka pohledávky rakouské Wiener Privatbank SE - stěžovatelky OBOR Europe, SE...

Zákon

Nový zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu: Klíčové změny platné od 1. května 2024

Logo NWT

Schválení reorganizačního plánu Nejvyšším soudem, příčiny insolvence společnosti NWT, důsledky a cíle reorganizace.

Zákon

Nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry v ČR přináší jasná pravidla, zvyšuje transparentnost a posiluje ochranu dlužníků. Zároveň definuje pojmy a stanovuje povinnosti subjektů, čímž mění dynamiku finan...

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR poskytuje naději 174 věřitelům Arcy Investments, kteří nemusí vracet peníze vyplacené před úpadkem společnosti. Toto rozhodnutí může ovlivnit rozsah majetkové podstaty a p...

Muž v kanceláři s kartou

Ministerstvo spravedlnosti České republiky předložilo návrh na zvýšení odměn advokátů, který je výsledkem dlouhodobého jednání s vedením soudů, Českou advokátní komorou a zástupci neziskového sektoru....

Strategie odpouštění dluhů vyvolala morální hazard v ekonomice. Insolcentrum zaznamenalo sice stagnaci insolvencí, ale nárůst konkurzů a seniorů s vysokými dluhy. Odpouštění dluhů může podněcovat neuv...

Zpronevěry peněz klientů jsou vážným problémem, kterému čelí právní profese. Čtěte článek o návrhu Mgr. Jiřího Kučery na efektivní řešení tohoto problému a zvýšení důvěry v právní systém.

JHMD: Krajský soud povolil reorganizaci, obce a firma Swietelsky Rail CZ projevily zájem. Po dlouhém očekávání Krajský soud v Českých Budějovicích konečně schválil reorganizaci společnosti Jindřichohr...

předseda Ústavního soudu České republiky JUDr. Josef Baxa.

Proč by mělo být soudní jednání srozumitelné a bez průtahů nebo jak se bránit tlaku politiků vůči nezávislosti soudců, se Konkursní noviny v exkluzivním rozhovoru ptaly JUDr. Josefa Baxy, předsedy Úst...

Po několikaletých soudních tahanicích se podařilo uzavřít jednu z kapitol této aféry, když soud posvětil podmíněné a peněžité tresty pro hlavní aktéry. Solární boom, který v České republice vrcholil v...

Skandály kolem některých solárních baronů odhalují nejen nelegální, ale i nemorální praktiky, které poškozují důvěru veřejnosti v tuto čistou formu energie a vyžadují pečlivou reformu systému, aby byl...

V době, kdy se digitalizace stává klíčovým hráčem ve většině sektorů, zůstává digitalizace v oblasti justice pozadu.  Ministerstvo spravedlnosti (MSp) vynaložilo značné prostředky na vývoj systémů pro...

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vytvořil svůj Etický kodex. V něm jsou výslovně upravena již dlouhodobě uznávaná a fungující pravidla pro osoby, k...

19.08.2022

JusticePlacené

Evropský soud pro lidská práva pořádně klepl Českou republiku přes prsty. Rozhodl totiž ve svém rozsudku, že v případě stížnosti pražského exekutora Jana Grosama, kterého v roce 2010 kárnou žalobou ža...

19.08.2022

JusticePlacené

Podle aktuálního rozsudku brněnského Nejvyššího soudu by lidem v oddlužení nebo exekuci by mělo pro letošek zůstat ze mzdy více peněz. Senát NS totiž vydal stanovisko, podle kterého se zvýšila takzvan...

19.08.2022

JusticePlacené

Mimořádná covidová opatření jsou riziková proto, že je přezkoumávají a tedy i často ruší soudy. Vláda by mohla místo nich používat nařízení nebo vyhlášky, u nichž toto nebezpečí nehrozí. Na společné s...

22.10.2021

JusticePlacené

Specializovaný finanční úřad (SFÚ) je výhradním správcem daně z hazardních her a jednou z jeho pravomocí a priorit je odhalování a doměřování daně subjektům, které provozují hazardní hry bez vydaného...

Podnikání z virtuální adresy je mezi českými firmami stále víc populární. Ještě před třemi lety virtuální sídlo využívalo 96 000 firem, aktuálně to je již o čtvrtinu víc, celkem 120 000. Nejvíc virtuá...

Úřad práce ČR evidoval k 31. 8. 2021 celkem 267 889 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 4 289 méně než v předchozím měsíci a o 11 189 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,6 %. To je o 0,1 p. b....

Ocenění Podnikový právník 2021 se bude udělovat ve čtvrtek 30. září. Termín oznámilo vedení Unie podnikových právníků ČR. Slavnostní večer se odehraje v historických prostorách Občanské plovárny v Pra...

23.07.2021

JusticePlacené

Výkonný výbor Unie podnikových právníků ČR je v novém složení. Pro příští dva roky v něm pod vedením prezidentky Marie Brejchové zasednou Richard Baček, Ivana Fára,  Jitka Hlaváčková, Dominika Kozákov...

23.07.2021

JusticePlacené

Ministerstvo spravedlnosti ČR a jeho podřízené organizace i další organizační složky dostanou nové automobily. Ministerstvo tak může v následujících čtyřech letech odebrat 175 vozů ŠKODA. Půjde o obmě...

23.07.2021

JusticePlacené

Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR informuje o připravované novele zákona o střetu zájmů a aktuální praxi v provádění přezkumných řízení navazujících na nál...

18.06.2021

JusticePlacené

V praxi se objevují názory, že peníze z prodeje majetku ve výlučném vlastnictví se mohou stát součástí společného jmění manželů. Upozorňuje na to advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, který se d...

21.05.2021

JusticePlacené

Koupě či prodej nemovitosti jsou finanční transakce, při nichž se hýbou miliony. Aby byly obě smluvní strany chráněny, existuje možnost takzvané advokátní úschovy. Proč je vhodné svěřit peníze za přev...

21.05.2021

JusticePlacené

Právnickou firmou roku 2020 pro obor Restrukturalizace a insolvence se již po šesté v řadě stala advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ. „Téměř třicet let pracujeme pro klienty a pro firmy, pro které není souča...

20.11.2020

JusticePlacené

Komise pro výběr soudce Tribunálu Soudního dvora EU na zasedání 8. října 2020 po pohovorech s uchazeči většinově rozhodla o výběru Davida Petrlíka jako kandidáta na soudce Tribunálu Soudního dvora EU....

23.10.2020

JusticePlacené

Ministryně spravedlnosti Česka a Slovenska, Marie Benešová a Mária Kolíková, se 16. července 2020 setkaly v Bratislavě. Hlavními tématy jejich první pracovní schůzky byla především výměna zkušeností z...

24.07.2020

JusticePlacené

Koncem listopadu byly v prostorách Vlasteneckého sálu Karolina slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Randovy nadace o vynikající diplomovou práci v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evro...

20.12.2019

JusticePlacené

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies