Reklama

Justice

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vytvořil svůj Etický kodex. V něm jsou výslo...

19.08.2022 Justice Placené

Evropský soud pro lidská práva pořádně klepl Českou republiku přes prsty. Rozhodl totiž ve svém rozsudku, že v případě stížnosti p...

19.08.2022 Justice Placené

Podle aktuálního rozsudku brněnského Nejvyššího soudu by lidem v oddlužení nebo exekuci by mělo pro letošek zůstat ze mzdy více pe...

19.08.2022 Justice Placené

Mimořádná covidová opatření jsou riziková proto, že je přezkoumávají a tedy i často ruší soudy. Vláda by mohla místo nich používat...

22.10.2021 Justice Placené

Specializovaný finanční úřad (SFÚ) je výhradním správcem daně z hazardních her a jednou z jeho pravomocí a priorit je odhalování a...

Podnikání z virtuální adresy je mezi českými firmami stále víc populární. Ještě před třemi lety virtuální sídlo využívalo 96 000 f...

Úřad práce ČR evidoval k 31. 8. 2021 celkem 267 889 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 4 289 méně než v předchozím měsíci a o 11 189 m...

Ocenění Podnikový právník 2021 se bude udělovat ve čtvrtek 30. září. Termín oznámilo vedení Unie podnikových právníků ČR. Slavnost...

23.07.2021 Justice Placené

Výkonný výbor Unie podnikových právníků ČR je v novém složení. Pro příští dva roky v něm pod vedením prezidentky Marie Brejchové z...

23.07.2021 Justice Placené

Ministerstvo spravedlnosti ČR a jeho podřízené organizace i další organizační složky dostanou nové automobily. Ministerstvo tak mů...

23.07.2021 Justice Placené

Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR informuje o připravované novele zákona o střetu záj...

18.06.2021 Justice Placené

V praxi se objevují názory, že peníze z prodeje majetku ve výlučném vlastnictví se mohou stát součástí společného jmění manželů. U...

21.05.2021 Justice Placené

Koupě či prodej nemovitosti jsou finanční transakce, při nichž se hýbou miliony. Aby byly obě smluvní strany chráněny, existuje mo...

21.05.2021 Justice Placené

Právnickou firmou roku 2020 pro obor Restrukturalizace a insolvence se již po šesté v řadě stala advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ. „Té...

20.11.2020 Justice Placené

Komise pro výběr soudce Tribunálu Soudního dvora EU na zasedání 8. října 2020 po pohovorech s uchazeči většinově rozhodla o výběru...

23.10.2020 Justice Placené

Ministryně spravedlnosti Česka a Slovenska, Marie Benešová a Mária Kolíková, se 16. července 2020 setkaly v Bratislavě. Hlavními t...

24.07.2020 Justice Placené

Koncem listopadu byly v prostorách Vlasteneckého sálu Karolina slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Randovy nadace o vynikající d...

20.12.2019 Justice Placené

Ministr Robert Pelikán v polovině června představil druhou výroční zprávu českého soudnictví. Z ní mimo jiné vyplývá, že délka civ...

22.06.2018 Justice Placené

Komunikace s veřejností, prevence a dobře naplánovaná práce v terénu jsou základem projektu Bezpečné město. V Kolíně se díky němu...

26.05.2018 Justice Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies