Reklama

Slavná „Cimrmanova“ jihočeská úzkokolejka v létě možná vyjede. Nebo ne?

I přes komplikovaná jednání a výkyvy v situaci se nyní zdá, že už v létě – a aspoň přes prázdniny – by se na tratě jindřichohradecké úzkokolejky, tzv. Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) mohly vrátit vlaky. A to (možná) i na obou větvích úzkokolejky. Zatím se však chystá jen letní jízdní řád pro větev do kamenice nad Lipou. Jihočeskému hejtmanství se totiž přihlásil brněnský dopravce Gepard Express, který má zájem v jízdách na historické trati pokračovat. Jednání jsou však tvrdá a komplikovaná a vše závisí na reálných krocích – ne jen verbálních proklamací – „mateřské“ firmy JHMD.

Přesto tuto zprávu ale obce podél trati vítají a byly by rády, kdyby se opět povedlo zajistit kompletní spoje pro místní obyvatele, jimiž jezdí do škol a zaměstnání. Zatím se zástupci věřitelů, insolvenční správce a zájemci o provoz shodli na obnovení provozu v úseku z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou.

„Jako firmě nám na tom záleží, stejně jako obcím nebo lidem, kteří u ní bydlí a využívají ji. Momentálně bude záležet na tom, jak se k našemu plánu postaví správní rada JHMD. Poslední jednání nám ale ukazují, že bychom se mohli na budoucím postupu domluvit,“ uvedl pro IDnes brněnský podnikatel a majitel Gepard Expressu Albert Fikáček. Podle něj je nyní pravděpodobné, že společnost JHMD bude zakládat dceřinou společnost, která bude správcem infrastruktury, tedy železniční dráhy. Nově založená firma by měla být finančně způsobilá a do léta by tak zajistila potřebné podmínky k provozování dráhy. „Tentokrát by ale firma JHMD nebyla dopravcem, nýbrž správcem infrastruktury. Pokud to skutečně bude platit, bude kraj u nás ochotný objednat dopravu,“ dodal Fikáček. O podmínkách spolupráce Gepard Expressu s Jindřichohradeckými místními drahami informovala příslušný insolvenční soud také insolvenční správkyně Daniela Urbanová. „Společnost Gepard Express, SE, která se aktuálně zajímá o zajištění drážní dopravy na úzkokolejné dráze pro zbývající část roku 2023 po možném získání úředních povolení a bezpečnostních osvědčení k provozu drah na tratích Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, Jindřichův Hradec – Obrataň a která předložila již v minulosti indikativní nabídku na pronájem kolejových vozidel, jakož i samotných drah, podmínila trvání nabídky poskytnutím okamžité a efektivní součinnosti správního orgánu dlužníka,“ napsala soudu insolvenční správkyně. Z úřední dokumentace v Insolvenčním rejstříku také vyplývá, že se získáním úředních povolení provozovatele dráhy a bezpečnostních osvědčení má JHMD pomoci společnost CityRail. Mezi členy jeho představenstva patří mimo jiné také Jan Hruška, který dříve působil na Jindřichohradecké úzkokolejce a byl i mezi společníky JHMD.

Zhatí problematická jednání a staré vazby celý projekt?

Zájem o alespoň částečné provozování jízd na kolejích JHMD ale projevila ještě další společnost, jihočeská WTT, která se specializuje kromě drážní dopravy také na přepravu dřeva. Ovšem jednání stále pokračují a nelze vyloučit vůbec nic – ani jejich krach. Už proto, že budoucnost provozu na tratích do Obrataně na Vysočině a do Nové Bystřice na Jindřichohradecku závisí také na rozhodnutí předsedy správní rady JHMD Borisi Čajánkovi. Jak totiž uvedl náměstek Jihočeského kraje pro dopravu Antonín Krák, je to stále v jeho kompetencích, protože je nadále vlastníkem trati. „Záleží jen na něm a akcionářích, zda pronajme koleje jinému dopravci, který by tam jezdil,“ uvedl Krák s tím, že kraj má o zajištění provozu stále zájem. Výhodou celého řešení by bylo, že by se nemusely shánět nové (respektive jiné) vlakové soupravy odjinud; vozový park by se na léto pronajal přímo od JHMD. To je koneckonců pro věřitele JHMD vůbec nejlepší řešení. Ten ovšem navzdory tomu nepůsobí zatím zcela seriózně, když si na problémy s jeho přístupem postěžovala nedávno insolvenčnímu soudu sama insolvenční správkyně JHMD Urbanová: „Vzhledem k tomu, že (Gepard Express – pozn. red.) vyhodnotila situaci tak, že dlužník součinnost neposkytuje, aktuálně pozastavila platnost své nabídky, resp. dosavadní spolupráce. S ohledem na přístup dlužníka k insolvenčnímu řízení, jakož i vedení obchodního závodu, má insolvenční správce zato, že další provoz obchodního závodu je za stávajících podmínek neudržitelný,“ napsala tehdy soudu Urbanová. „Dlužník neposkytl insolvenčnímu správci ani k jeho výzvám přehled zakázek pro opravárenskou dílnu (která jako jediná dnes funguje, když se zabývá opravami vozů pro externí zákazníky – pozn. red. KN) pro období po dokončení stávajících zakázek,“ doplnila insolvenční soudkyně s tím, že také postrádá přehled pohybů na bankovních účtech. „Zprovoznění ovlivňuje spousta faktorů a vzhledem k tomu, jak plyne čas, je otázkou, zda je v tuhle chvíli ještě možné s dopravou v roce 2023 počítat,“ naznačila pak Urbanová pro ČTK.

Do záchrany úzkokolejky jdou i obce

Do hledání možností, jak provoz na jindřichohradecké úzkokolejce obnovit, se nedávno zapojili také starostové měst a obcí ležících přímo na dráze. Založili spolek, který momentálně funguje jako prostředník v jednání mezi všemi stranami. Protože je pro budoucnost důležitý přístup příslušných krajů, které dříve provoz úzkokolejky dotovaly (kromě Kraje Vysočiny hlavně Jihočeský kraj) funguje spolek jako vlivný mediátor a prostředník mezi dotčenými stranami: společností JHMD, jež je v insolvenci, a místními (krajskými) samosprávami. Místní lidé také za udržení vlaků sepsali petici – a to kvůli tomu, že krom dopravy turistů přes  atraktivní oblastí České Kanady sloužila úzkokolejka také pro ně často jako jejich jediná možnost dostat se do práce, do školy, za zábavou, k lékaři nebo na nákupy či k návštěvám příbuzných. Po skončení drážního provozu sice tyto vlaky nahradily autobusy, na mnoha místech jsou však autobusové zastávky pro místní hůře dostupné, než byla stávají vlakové stanice.

Proto také místní zájem Gepard Expressu zachránit, respektive alespoň dočasně a jen na části tratě obnovit provoz vlaků obce uvítali. „Pro nás je to pozitivní zpráva, protože o zajištění dopravce jsme chtěli usilovat. Díváme se i dál, chtěli bychom totiž pomocí dráhy zajistit i dopravní obslužnost. Za obce chceme dát dohromady návrh, jak by to mělo vypadat. Konkrétně si chceme vytyčit, které úseky by zajišťovala vlaková doprava a které autobusová, protože je nám jasné, že by kraj dopravu v plném rozsahu dotovat nechtěl,“ uvedl jménem, tohoto spolku starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Ten kvůli opravám mostů na části trati příliš nevěří, že se provoz na úzkokolejku vrátí v plném rozsahu, což se týká třeba turisticky nejoblíbenější části přes Českou kanadu do Nové Bystřice. „Mělo by se jednat především o dlouhodobé perspektivě, a ne jen o letošních prázdninových jízdách,“ dodal Kozár. Podle starosty dělají všichni maximum, aby se úzkokolejka znovu vrátila do provozu. „Stávající situace je ale malinko nepřehledná. Je to dáno tím, že došlo k rozhodnutí soudu, který částečně vrátil pravomoc majiteli. Na druhou stranu je od majitele deklarováno, že se bude snažit udělat vše pro to, aby úzkokolejka mohla znovu jezdit,“ zmínil Kozár (ANO).

Zájem o pravidelnou dopravu ze strany obcí potvrzuje i náměstek Jihočeského kraje pro dopravu Krák. „Dopravní obslužnost by zde měla být určitě zachovaná. V tomto případě ji nahradily autobusy. Pokud starostům regionu chybí úzkokolejka jako turistický a historický fenomén, není zajištění jejího chodu otázkou pouze pro kraj,“ uvedl Krák.

Snahu už nyní projednat budoucnost jihočeské úzkokolejky potvrdil i místostarosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek (Nezávislí pro Hradec) „Zatím to je ale dlouhá vzdálenost, ale jsou připraveny i další společnosti, které by mohly pomoci. Bavíme se o úzkokolejce na mnoha úrovních, a to i s kraji. S kolegy ve výboru spolku jsme dále v jednání s Jihočeským krajem, ale oslovili jsme i Vysočinu. Chceme jasně definovat, kolik kilometrů letos můžeme odjezdit, a naplánovat strop,“ řekl Komínek.

Vrchní soud v akci

Ovšem jak říkal už císař Napoleon, situace na bojišti se mění každým okamžikem. V minulých dnech Vrchní soud potvrdil, že JHMD nesmí bez vědomí správkyně nakládat s majetkem, když zamítl její odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, že nesmí samostatně nakládat s majetkem při jednáních nad částku 50000 korun. Respektive, podle Vrchního soudu to firma může udělat jen poté, co dá souhlas insolvenční správkyně – přesně, jak již dříve deklaroval jihočeský krajský soud. „Odvolací soud přezkoumal z podnětu podaného odvolání usnesení soudu prvního stupně a shledal odvolání nedůvodným,“ uvedla ve svém rozhodnutí soudkyně Radka Šimková. Vrchní soud bude ještě rozhodovat o odvolání firmy proti jinému usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým ve druhé polovině února zakázal společnosti JHMD jakkoli nakládat s majetkem a penězi, aniž by souhlasila insolvenční správkyně Daniela Urbanová. Firma totiž nesouhlasí s názorem krajského soudu, že s majetkem železnice nakládá nehospodárně. Správkyně Urbanová také v polovině dubna do insolvenčního rejstříku napsala, že JHMD rezignovala na vedení obchodního závodu.

Také jihočeský soud v Českých Budějovicích před několika dny konstatoval, že letní obnovení provozu na úzkokolejce v jižních Čechách a na Vysočině je významně ohrožené z důvodu nedodání všech potřebných podkladů firmou JHMD, na základě čehož nejde podat žádost o povolení k provozu. „Pokud jde o úřední povolení provozovatele dráhy, dlužnice (JHMD) opět předložila nekompletní podklady a žádost tedy takto podat nelze. Dle poradenské společnosti je třeba počítat s tím, že získání rozhodnutí může trvat až tři měsíce. Je tedy zřejmé, že vyřízení všech potřebných povolení a osvědčení nelze vinou dlužnice stihnout do nařízené schůze věřitelů a i letní provoz je již významně ohrožen,“ uvedl soudce Zdeněk Strnad. Podle insolvenční správkyně Urbanové tím vedení JHMD rezignovalo na efektivní provoz podniku. Sama firma odmítá názor Krajského soudu v Českých Budějovicích i samotné správkyně Urbanové, že s majetkem nakládá nehospodárně. Měsíční náklady na provoz podniku vyčíslila správkyně na 600 000 až 750 000 Kč. Jediným známým příjmem bude podle soudu nyní fakturace za 127 000 Kč, za zakázku z přelomu února a března. Na účtu majetkové podstaty firmy jsou asi čtyři miliony korun, na začátku insolvenčního řízení to bylo 11 milionů.  JHMD se také opakovaně odvolala proti soudnímu usnesení, že bez vědomí správkyně nesmí nakládat s majetkem.

Slavná jihočeská úzkokolejka začala jezdit od října 1897, když trať byla postavena za rekordních 18 měsíců. Provoz fungoval na dvou větvích – z Jindřichova Hradce do Obrataně a jižním směrem do Nové Bystřice. Kromě dopravy turistů třeba atraktivní oblastí České Kanady sloužila dráha pro obyvatele přilehlých obcí. Jindřichohradecké místní dráhy, jež provozují historickou úzkokolejku od 90. let, skončily před rokem s dluhem 360 milionů korun v insolvenci. Společnost následně přišla i o úřední povolení (licence) k provozu a dnes v jejím rámci funguje pouze údržba, která „žije“ ze zakázek na opravu železniční techniky pro jiné firmy. Po uzavření činnosti firmy a ukončení provozu jejích vlaků musely tyto nahradit autobusy.

TEXT: PETR BLAHUŠ, FOTO: ARCHÍV KN

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies