2019-08-22

Komentář k § 140 insolvenčního zákona

(1) I po rozhodnutí o úpadku trvají účinky spojené s předběžným opatřením nařízeným insolvenčním soudem; insolvenční soud však může i bez návrhu změnit své rozhodnutí o předběžném opatření. V ...

2019-05-24

Komentář k § 17 insolvenčního zákona

Vstup do řízení a záměna účastníka řízení nejsou v insolvenčním řízení přípustné. Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.Prosím Přihlásit se. Nemáte přihlašovací údaje? Registrace ...

2019-04-18

Komentář k § 91 insolvenčního zákona

Proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak. Pro zobrazení této stránky musíte ...

2019-03-22

Komentář k § 413 insolvenčního zákona

Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o ...

2019-02-18

Komentář k § 133 insolvenčního zákona

(1) Nebyl-li insolvenční návrh odmítnut nebo nebylo-li řízení o něm zastaveno, lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže a) insolvenční soud ...

Načíst více (61)