Aktuální číslo

Ač se to při pohledu na kalendář, nebo z okna, nezdá, za pár dní tu máme léto, a dokonce to milostivé. Během příštích tří měsíců,...

Hovoříme s vedoucím Oddělení realitní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Bc. Pavlem Rakoušem. Stále častěji se nemovitos...

I když nám kalendář říká, že je již podzim, od 28. října bude platit v délce tří měsíců takzvané milostivé léto. To znamená, že za...

Nejvyšší soud (NS) rozhodl ve sporu o omluvu za výroky prezidenta Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi, plyne z justiční...

Pomocnou ruku svým zadluženým občanům nabízí město Plzeň. Začíná je intenzivně informovat o možnosti, již přináší nový zákon označ...

Současná epidemiologická situace, která trvá již bezmála druhý rok, přináší do justičního prostředí nové výzvy. Je tomu tak i v pr...

V insolvenčním řízení má advokát specifické postavení věřitele vůči klientovi, který mu dluží na odměnách za uskutečněné právní sl...

Jak vyplývá z letošního průzkumu České bankovní asociace (ČBA), podíl rizikově zadlužených Čechů letos dosáhl 11 procent. Častěji...

S účinností od 1. 7. 2021 zákonem č. 38/2021 Sb. a zákonem č. 155/2021 Sb., kterými se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní...

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením Rozhodnutím krajského...

Úvod Nejčastějšími společnými prvky v insolvenčních řízeních je pozdní podání insolvenčního návrhu, chybějící nebo nepoužitelné úč...

V den, kdy byly tyto řádky odevzdány do redakce, se otevřely volební místnosti. Až se jejich obsah dostane ke svým čtenářům, bude...

V srpnu vzniklo v České republice 2 288 nových obchodních společností, o pětinu více než v červenci. Zároveň v srpnu zaniklo 1 069...

Během třetího čtvrtletí roku 2021 začalo v České republice podnikat 15 958 lidí, o 1 886 méně než před rokem. Méně podnikatelů ale...

Během letošního třetího čtvrtletí bylo v České republice vyhlášeno 162 bankrotů obchodních společností, 1 459 bankrotů fyzických o...

Na konci června letošního roku mělo v Česku úvěr od bank a nebankovních finančních institucí 141 608 živnostníků. Jejich celkový d...

Úspory českých domácností vzrostly od začátku roku do konce července o 168 miliard (6 %) na 2,99 bilionu korun. Objem jejich úvěrů...

Koronavirová vlna bankrotů se Česku i díky státní pomoci vyhnula. Třetí čtvrtletí naopak přineslo meziroční pokles počtu insolvenc...

Mimořádná covidová opatření jsou riziková proto, že je přezkoumávají a tedy i často ruší soudy. Vláda by mohla místo nich používat...

Pro každý podnikatelský subjekt – ať už velkou firmu, nebo živnostníka – představují náklady na firemní automobily nezanedbatelnou...

Evropské ekonomiky se rychle zotavují z recese vyvolané pandemií COVID-19. Optimismus se odráží také ve zlepšeném hodnocení rizika...

Průzkumy ukazují, že Češi tráví na svých chalupách nebo chatách stále více času. Mnozí další by si přitom takovou nemovitost přáli...

Specializovaný finanční úřad (SFÚ) je výhradním správcem daně z hazardních her a jednou z jeho pravomocí a priorit je odhalování a...

Ke konci třetího kvartálu bylo v České republice registrováno 23 095 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH nebo závažným způsobe...

Objem vkladů nefinančních podniků u českých bank činil ke konci letošního srpna 1 277 miliard korun, tedy o 5 % více než na začátk...

Za uplynulých 11 let stavbaři v České republice dokončili 330 tisíc bytů. Nejvíce se stavělo ve Středočeském kraji, kde převažuje...

Spotřebitelské ceny vzrostly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení. Meziroč...

Reorganizační plán Arca Investment je špatný, budeme chtít odvolat stávajícího insolvenčního správce, říká majoritní vlastník fond...

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2021 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno