Reklama

Insolvence

Nelegální práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s novinkami, které výrazně ovlivní postihy za nelegální zaměstnávání. Navrhovaná novela zákona o zaměstnanosti bude mít významné důsledky na oblast insolv...

Exekuce

Insolvenční legislativa České republiky prochází zásadními změnami. Senát aktuálně projednává novelu insolvenčního zákona, jejímž cílem je zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky a reforma systému...

Arca/IFIS

Insolvenční řízení na majetek Arcy Investments je v rozhodující fázi. Arca definitivně ztratila možnost sestavit reorganizační plán, když odvolací soud odmítl její odvolaní proti zamítnutí jejího reor...

TV Barrandov

Procesy související s TV Barrandov a Media Master vstupují do klíčové fáze. Media Master podal insolvenční návrh a předložil reorganizační plán, který věřitelům slibuje minimálně 6 % z celkových dluhů...

22.06.2024

InsolvenceZdarma

Tisíce věřitelů, vesměs drobných fyzických osob nebo malých firem, si dosud nevyzvedli cca čtyř miliard korun, které ležely nevyzvednuty na účtech u zkrachovalé Sberbank CZ. Ti, kteří to nestihli, bud...

Konsorcium firem vedené společností Fotovolty přišlo s možným řešením, jak vyřešit pro věřitele padlého holdingu Malina patový status quo, když spolu se zástupci CAFT, společnosti Fotovolty a Komory o...

Jak před časem v seriálu o zajímavých možnostech investování svých peněz psaly Konkurzní noviny, jednou z těchto možností kapitalizace svých prostředků byla i společnost Trebitsch, která nabízela inve...

Senát ČR

Čeští poslanci schválili zkrácení doby oddlužení na tři roky pro všechny dlužníky, přes odpor odborné a laické veřejnosti. Odborníci varují, že tento krok výrazně sníží návratnost pohledávek a negativ...

TV Barrandov

TV Barrandov je v úpadku s dluhem 997 milionů korun. Krizový manažer Jan Čermák představil plán reorganizace, který věřitelům nabízí zpět jen dvě procenta z jejich pohledávek, což představuje 19,5 mil...

Právo

Ústavní soud Slovenské republiky přijal dne 28. května 2024 svým usnesením č.j. II. ÚS 272/2024-18 ústavní stížnost postupníka pohledávky rakouské Wiener Privatbank SE - stěžovatelky OBOR Europe, SE...

Dluhy

Návrh bude po dokončení legislativně technických úprav postoupen Senátu. Účinnost zákona je v souladu s přijatým pozměňovacím návrhem stanovena prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po...

Vinařství Konopný kopec

Bachanovo vinařství dluží 138,5 milionu korun a míří do konkurzu. Jeho pekárna v Blatnici má šanci na záchranu díky reorganizaci. Podnikatel Antonín Bachan čelí finančním problémům po neúspěšném vstup...

910 Policejní snímek Charlese Ponziho z roku 1910, podle kterého nese schéma své pojmenování

Společnost WCA International podnikatele Matouše Poláka z Frýdku-Místku je v úpadku, dluží více než 2,1 miliardy korun šesti tisícům lidí. Policie případ označila za podvodné Ponziho schéma a obvinila...

ČKD Blansko Holding, významný moravský výrobce turbín pro vodní elektrárny, podal insolvenční návrh kvůli dluhu přes 300 milionů korun. Tradiční výroba turbín v Blansku tím pravděpodobně končí.

Liberty

Z usnesení Vrchního soudu v Olomouci vyplývá, že tamní senát zamítl odvolání společností Tameh Czech a Devimex proti usnesení Krajského soudu v Ostravě. Ten na konci prosince vyhlásil moratorium na ma...

JHMD

V těchto dnech má být dokončen reorganizační plán zkrachovalé a zadlužené společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Co víme o kauze JHMD? Nervozita stoupá, ale klíčoví hráči věří, že se v něj...

Přinášíme přehled pěti nejzajímavějších judikátů z oblasti insolvence za loňský rok, který vypracovali senior advokát Tomáš Jelínek a koncipient Jan Čermák z advokátní kanceláře Eversheds Sutherland....

Logo NWT

Schválení reorganizačního plánu Nejvyšším soudem, příčiny insolvence společnosti NWT, důsledky a cíle reorganizace.

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., společník RESOLV, advokátní kanceláře, s.r.o.

Článek se zaměřuje na význam všeobecného moratoria podle zákona o preventivní restrukturalizaci (ZoPR), které může být pro podnikatele klíčové v obtížných časech. Poskytuje přehled o jeho účincích a m...

Akcie

Prodej akcií Wiener Privatbank v insolvenčním řízení překonal očekávání. Článek rozebírá vítěznou nabídku, reakce účastníků a dopad na majetkovou podstatu Arcy Investments. Zjistěte, jaké faktory ovli...

Insolvence

Insolvence a odpovědnost jsou klíčové pojmy spojené s ekonomickým a právním prostředím. Definují situace, kdy dlužník není schopen plnit své závazky vůči věřitelům, a stanovují, kdo ponese důsledky.

Zdroj: Pexels.com pexels-energepic-com-27411-159888

Věřitelský výbor Arca Investments, a.s., v úterý 23.4.2024 schválil vítěze výběrového řízení minoritního podílu v rakouské bance Wiener Privatbank.

Zatímco své sídlo má zkrachovalý podnikatel Petr, dlužící více jak miliardu korun, v této moderní budově v samém srdci Nového města pražského…

Držitel zlaté olympijské medaile z víceboje na letních olympijských hrách v Barceloně 1992 Robert Změlík zkrachoval a dostal se do insolvence. Dluží neuvěřitelných 1700000000 korun. Na začátku letošní...

Česká republika čelí zpoždění ve schválení novely insolvenčního zákona, která má zefektivnit a zjednodušit oddlužení nejen pro podnikající fyzické osoby, jak vyžaduje směrnice Evropské unie. Novela, k...

KOVOSVIT

Česká strojírenská skupina Kovosvit MAS, s historií sahající až do roku 1939, nedávno se ocitla v ohnisku pozornosti úřadů kvůli svým ruským vazbám a obavám z porušení sankcí. Tato situace klade na sp...

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR poskytuje naději 174 věřitelům Arcy Investments, kteří nemusí vracet peníze vyplacené před úpadkem společnosti. Toto rozhodnutí může ovlivnit rozsah majetkové podstaty a p...

Klíčová fáze v procesu preventivní restrukturalizace - potvrzení restrukturalizačního plánu soudem. Článek se zabývá významem této události a jejím dopadem na další průběh restrukturalizačního procesu...

Podle nejnovějších statistik došlo v České republice za minulý rok k průměrnému nárůstu 12 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel. Pouze v lednu 2024 bylo vyhlášeno o třetinu více osobních bankrotů než...

Plány zkrachovalé solární firmy Holding Malina na údajné dokončení alespoň 2000 svých rozdělaných zakázek na domácí solární elektrárny, narazily u insolvenčního soudu a určeného a insolvenčního správc...

Od 18. 3. do 15. 4. 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ.

Strategie odpouštění dluhů vyvolala morální hazard v ekonomice. Insolcentrum zaznamenalo sice stagnaci insolvencí, ale nárůst konkurzů a seniorů s vysokými dluhy. Odpouštění dluhů může podněcovat neuv...

Tento článek poskytuje ucelený pohled na téma, doplněný příklady a judikaturou, aby čtenářům pomohl lépe porozumět problematice a výzvám, které s sebou nese výkon funkce statutárního orgánu v obchodní...

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies