2018-09-22

Nabytí dědictví za trvání oddlužení

Z ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), (dále také jen „IZ“), jasně vyplývá, že nabyde-li dlužník za trvání oddlužení ...

2018-09-22

Věřitel a insolvenční řízení

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Na tomto místě věřitelům pravidelně přinášíme konkrétní příklady dlužníků, na kterých poukazujeme na výhody prověřování obchodních partnerů pomocí ...

2018-08-17

Insolvenční poradna

Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně U insolvenčního správce jsem uplatnil pohledávku za majetkovou podstatou, nicméně ten ji neuznal. Jak mám nyní postupovat? Pro ...

2018-08-17

Věřitel a insolvenční řízení

Úvod prezidenta České asociace věřitelů Věřitelé, kteří usilují o zaplacení svých pohledávek po splatnosti, využívají například mimosoudní vymáhání, soudní vymáhání, exekuční řízení, insolvenční ...

2018-06-22

Věřitel a insolvenční řízení

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V únoru 2016 jsme na tomto místě v článku „Jak urychlit a zjednodušit agendu spojenou se správou pohledávek“ publikovali názory deseti odborníků na ...

Načíst více (62)