2019-11-22

Věřitel a insolveční řízení

I. Úvod. Stejně jako americký film s hercem Dustinem Hoffmanem dostal název Malý velký muž, tak i níže uvedené insolvenční řízení s panem K.N. můžeme nazvat Velký nepatrný konkurz. Velký dle ...

2019-08-22

Věřitel a insolvenční řízení.

Úvod Česká asociace věřitelů dne 26. 7. 2019 zařadila do Monitoringu médií pro své členy článek od JUDr. Michala Žantovského s názvem „Insolvenčních návrhů na korporace přibývá, další krize klepe ...

2019-07-19

Věřitel a insolvenční řízení

Věřitelé, kteří dodávají svá plnění zákazníkům na fakturu, mají několik možností jak získat o zákazníkovi kreditní informace včetně informací varovných. Věřitelé, kteří tyto možnosti využívají, ...

Načíst více (105)