2018-11-23

Insolvenční poradna

Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brychta, advokát – ohlášený společník AS ZIZLAVSKY v.o.s. Může zajištěný věřitel přihlásit do insolvenčního řízení pohledávku současně jako zajištěnou i ...

2018-11-23

Věřitel a insolvenční řízení

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V rámci insolvenčního řízení řešeného konkurzem jsme občas svědky toho, že schůze věřitelů rozhodne o odvolání insolvenčního správce původně ...

2018-10-19

Insolvenční poradna

Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát a insolvenční správce Uvažuji o vyhlášení osobního bankrotu. Jsem ale značně zmaten z toho, co mě potom bude čekat. Slyšel jsem totiž, že ...

2018-10-19

Věřitel a insolvenční řízení

1. Úvod O štěstí v neštěstí mohou hovořit věřitelé v případě, kdy je úpadek jejich dlužníka řešen reorganizací. V takové situaci si věřitelé mohou sami odsouhlasit návrh reorganizačního plánu ...

2018-09-22

Nabytí dědictví za trvání oddlužení

Z ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), (dále také jen „IZ“), jasně vyplývá, že nabyde-li dlužník za trvání oddlužení ...

2018-09-22

Věřitel a insolvenční řízení

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Na tomto místě věřitelům pravidelně přinášíme konkrétní příklady dlužníků, na kterých poukazujeme na výhody prověřování obchodních partnerů pomocí ...

Načíst více (69)