Reklama

Sněmovna schválila Milostivé léto 4: odpuštění úroků při úhradě nedoplatků daní.

Lidé zřejmě dostanou další šanci zbavit se svých dluhů. V akci pojmenované také jako Milostivé léto 4 se budou moci zbavit úroků a penále ke svým neuhrazeným daním. Tedy pokud se alespoň mezi červencem a koncem listopadu přihlásí k úhradě původně dlužného pojistného a toto zaplatí. Sociální správa jim pak odpustí penále. Náklady na úpravy příslušných informačních systémů k provedení „Milostivého léta 4“ se odhadují na 30 milionů korun.

Již několikátou mimořádnou úlevu předpokládá vládní návrh zákona, který schválila Sněmovna. Předloha, která má umožnit mimo jiné také odpuštění drobných daňových nedoplatků, nyní leží k posouzení v Senátu. Podle podkladů k zákonu má dluh na pojistném doplatit 715000 fyzických osob, kteří by mohli uhradit až 20,7 miliardy korun, přičemž by se jim prominuly platby za 10,5 miliardy korun. Celkem 262000 právnických osob by mohlo srovnat až 36 miliard korun, a odpustit by se jim mohlo až 7,5 miliardy korun. Po zkušenostech z minulých kol nekonečného seriálu takzvaných „Milostivých lét“ je ale iluzorní si myslet, že by se výsledná suma k těmto číslům vůbec přiblížila.

Poslanci také schválili i obdobný návrh pro dluhy na sociálních odvodech. Naopak neprošel návrh, podle kterého by se postup podle předlohy o snazším zbavení se dluhů na sociálních odvodech týkal také dluhů na veřejném zdravotním pojištění. Ty zatím vymáhají samy pojišťovny. Poslanec Výborný (KDU-ČSL) k tomu sdělil, že úprava nebyla projednána se zástupci pojišťoven ani s ministerstvem zdravotnictví, které k tomu nachystá samostatný návrh zákona. Druhý z autorů návrhu Patrik Nacher (ANO) to ovšem kritizoval s tím, pokud by se toho chopilo ministerstvo zdravotnictví od začátku, mohl vzniknout plnohodnotný návrh, který by byl součástí již tohoto zákona. Jeho kritiku odmítl šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) když uvedl, že se na něho nikdo neobrátil. Podle Válka se nový zákon ale stejně bude dotýkat jen fyzických osob, ne firem. Přípravu nového návrhu zákona Válek ale potvrdil, podle něho by mohl být účinný od ledna příštího roku.

Co se týče odpuštění příslušenství daně, tak podmínek pro ni bude u fyzických osob podle směnového návrhu to, že tento dluh vznikl do loňského září a lidé v době mezi červencem a koncem listopadu tuto dlužnou daň zaplatí. Zároveň též formálně požádají o odpuštění úroků a penále. U dlužných částek vyšších než 5000 korun bude možné rozložení úhrady do splátek, které Sněmovna navrhuje změnit ze čtvrtletních na měsíční. Pokud celková suma nepřesáhla 50000 korun, měl by podle návrhu dlužník své závazky srovnat během jednoho roku ve 12 měsíčních splátkách a první by měl poslat do konce letošního roku. U dluhu nad 50000 korun by mohlo být možné rozložit měsíční splátky do pěti let. Pokud by zadlužený některou ze splátek ale neposlal, penále by se mu neodpustilo.

Pozměňovací návrh skupiny poslanců kolem Patrika Nachera (ANO) také umožní snazší vyrovnání daňových dluhů s možností splátek i lidem, vůči kterým už byla k 30. září 2022 zahájena takzvaná daňová exekuce. Protože předloha zmiňuje kromě justičních také místní poplatky, bude se podle schváleného pozměňovacího návrhu skupiny poslanců kolem Marka Výborného (KDU-ČSL) týkat také krajů a obcí (tedy samosprávných celků). Pokud do konce září schválí příslušnou vyhlášku – původně na to měly mít čas jen do konce června.

Prominutí penále a dalších nákladů u dluhů na sociálních odvodech by se mohlo podle podkladů týkat statisíců fyzických a právnických osob, které dluží na dani, úrocích a penále méně než 200 korun. Výjimkou bude daň z nemovitých věcí, u níž bude hraniční výše dluhu 30 korun. Celková výše nedoplatků pak nebude smět přesáhnout 1000 korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech k návrhu zákona uvedlo, že tím chce motivovat dlužníky k úhradě sociálních odvodů, takže by tím zadlužených mohlo ubýt. Odpuštění penále a exekučních srážek by nastalo při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění, které vznikly do konce loňského září, přičemž by sociální správa tyto platby prominula jak fyzickým, tak právnickým osobám. „Milostivé léto 4“ by se ale nevztahovalo na dluhy, které již vymáhá soudní exekutor. Celkem by mohly uhradit dluh na odvodech až 56,7 miliardy korun a odpustilo by se jim až 18 miliard korun. Odhady ministerstva financí zase hovoří o tom, že maximální rozsah odpuštěných úroků a penále u dluhů v působnosti finanční správy by mohl dosáhnout 7,7 miliardy korun; u dluhů (část z nich je už nyní vedena jako nedobytná) v působnosti celní správy 1,4 miliardy korun. O odpuštění příslušenství dluhů by mohly podle ministerstva přesto u finanční správy požádat vyšší desítky tisíc fyzických osob. Samo ministerstvo ale předpokládá, že možnost jednorázového odpuštění úroků a penále na daních skutečně využije jen část těchto dlužníků.

Autor: Petr Blahuš

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies