Reklama

Insolvenční poradna

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce  Otázka: Jako věřitel jsem do insolvenčního řízení přihlásil několik pohledávek. Na jednu jsem ovšem zapomněl a současně jsem u dvou...

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce Dobrý den, rád bych se dozvěděl, jak může dojít ke zrušení oddlužení v jeho průběhu. Dobrý den, obecně lze uvést, že ke zrušení oddlu...

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce Dobrý den, obecně lze uvést, že ke zrušení oddlužení může dojít z těchto důvodů: a) jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podl...

I. Úvod Covid spojený s odchodem zahraničních dělníků z ČR a nárůst cen stavebního materiálu dokázal potrápit jak firmy právnické osoby, tak i jejich majitele fyzické osoby, kteří za své firmy ručili...

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je možné jít do oddlužení podruhé v životě, když jsem již jedním oddlužením prošel a bylo mi přiznáno osvobození od placení zbylé části pohledávek. Dobrý den, aktu...

V poslední době se množí dotazy na postup ve věci Sberbank CZ. Jedná se o dotazy klientů této banky, jejichž vklady dosahovaly nadlimitní výše, na možné scénáře vývoje a na adekvátní postupy. Pokusím...

Odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný DOBRÝ DEN, PŘED NĚKOLIKA MĚSÍCI JSEM PODALA NÁVRH NA ODDLUŽENÍ, KTERÝM BYCH RÁDA ŘEŠILA SVÉ DLUHY. JSEM ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÁ A KE SVÉMU ŽIVOTU NUT...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný DOBRÝ DEN, MÁME S MANŽELEM DRUHÝM ROKEM SCHVÁLENÉ ODDLUŽENÍ, KTERÉ PRAVIDELNĚ SPLÁCÍME SOUDEM STANOVENÝMI SPLÁTKAMI. MAJETEK NEMÁME ŽÁDN...

ÚVOD Mezi nejnáročnější insolvenční řízení patří konkurzy, v nichž jsou přihlášeny desítky věřitelů s celkovou pohledávkou v řádech desítek až stovek milionů korun a kde insolvenční správce konstatuje...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, mám schválené oddlužení a pracuji ve zdravotnictví. Jakým způsobem by mělo být v rámci insolvenčního řízení nakládáno s covid...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, přihlásil jsem pohledávku do insolvenčního řízení a insolvenční správce mi většinu pohledávky popřel. Podal jsem tedy žalobu...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra na covidovém oddělení. V měsíci květnu nebo červnu letošního roku bych měla obdržet mimořádnou...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Od října 2018 mám schválené oddlužení splátkovým kalendářem. Jeden z příbuzných se nyní nabídl, že by mi mohl poskytnout finanční prostř...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce JUDr. Daniel Ševčík, PhD.: Jaké změny v postavení členů statutárního orgánu obchodní korporace v úpadku přinesla poslední takzvaná velká novela zákona o obchodníc...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Mám jako podnikatel zhruba jeden rok schváleno oddlužení a rád bych přešel na paušální daň. Je toto v rámci insolvenčního řízení možné?...

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel BERGER, advokát, ohlášený společník BERGER - insolvenční správce a spol. Dobrý den, v minulosti jsem koupil od jedné společnosti dům. Nyní jsem obdržel žalobu, kterou se...

Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně, daňová poradkyně, členka Asociace insolvenčních správců Jaké povinnosti má zaměstnavatel v případě, že jeho zaměstnanec je v insolvenci?...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Jsem přihlášeným věřitelem v insolvenčním řízení, kdy bylo insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku dlužníka, což bylo spojeno s rozhodnu...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, mám schválené oddlužení, které nejsem již několik měsíců schopen z důvodu ztráty zaměstnání plnit. Od dalšího měsíce bych měl...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, jsem starobní důchodce a zhruba před rokem mi bylo schváleno oddlužení. V prosinci letošního roku bych měl od státu dostat ro...

Na dotaz odpovídá Mgr. Jan Koutný, ohlášený společník Indra-Šebesta v. o. s. Dobrý den. Mám schválené oddlužení, kdy ustanovený insolvenční správce sepsal můj družstevní byt do majetkové podstaty se z...

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies