Reklama

Je rozhodnuto: soud prohlásil konkurz na zadlužené Jindřichohradecké místní dráhy a současně ustanovil Ing. Jánošíka novým insolvenčním správcem

Insolvenční krajský soud v Českých Budějovicích prohlásil konkurz na Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD, která je od října 2022 v úpadku, když její dluhy dosahují více jak 360 milionů korun. Věřitelé totiž u soudu neschválili společností navrhovanou reorganizaci, a zároveň odvolali insolvenční správkyni JHMD JUDr. Danielu Urbanovou. Na svém postu jívystřídá insolvenční správce Ing. David Jánošík.

Změnu insolvenčního správce podpořila drtivá většina věřitelů přítomných na schůzi věřitelů, včetně největšího zajištěného věřitele Raiffeisenbank a.s. a největších nezajištěných věřitelů – ČSSZ a Ministerstva pro místní rozvoj.

Sama Urbanová nedoporučila reorganizaci podniku. „Kdyby měl dlužník zájem podnik provozovat, insolvenční řízení by probíhalo jinak a ne tak, že jsme celou dobu zaznamenávali obstrukční jednání ze strany dlužníka. Šance na reorganizaci by byla, pokud by byl podnik provozován a měl by budoucnost,“ uvedla na schůzi Urbanová. Podle ní na úzkokolejné železnici z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně na Pelhřimovsku vlaky začnou jezdit podle té nejoptimálnější verze nejdříve v srpnu, spíše však až od září.  „Záleží na mnoha okolnostech a ten proces (obnovení provozu) bude složitý,“ řekla podle serveru Zdopravy insolvenční správkyně. Také uživatelé na sociálních sítích nevidí brzkou možnost obnovení vlakového spojení na tratích JHMD jako příliš reálnou; asi za všechny to nejlépe shrnul uživatel Ferdinand Vomáčka, podle kterého to jen s provozem pro turisty nepůjde. „Měšťáci by nejraději vše zrušili. Pak se nedivme, že v tom kraji na rozhraní Vysočiny a Jihočeského kraje nechce nikdo žít. A vy s občasným turismem a utracením pár drobných to fakt nespasíte…“

Osoba nového insolvenčního správce, Ing. Davida Jánošíka ale dává podle zdrojů Konkursních novin dobrou záruku toho, že se věřitelům vrátí zpět maximus jejich prostředků, které vložili do JHMD. „Podpora věřitelů bude pro insolvenčního správce velmi důležitá, protože před ním stojí velká řada problémů, zejména udržení naděje na úspěšné a rychlé zpeněžení majetku JHMD,“ uvedl jeden z nich, který si nepřál být jmenován.  Věřitele bude podle něj v dalším průběhu řízení zastupovat věřitelský výbor ustanovený na schůzi věřitelů ve složení Raiffeisenbank, ČSSD, SFDI a IFIS investiční fond a.s. majoritně vlastněný advokátem Mgr. Markem Indrou. „Věřitelský výbor bude udělovat souhlasy ke všem krokům vedoucím k nakládání  a  ke zpeněžení majetku JHMD,“ sdělil Konkursním novinám. Připomeňme v této souvislosti, že Ing. Jánošík vykonává funkci insolvenčního správce od roku 2009 a od roku 2017 je držitelem zvláštního oprávnění (tzn. že může být ustanoven při reorganizacích nebo jako správce finančních institucí – pozn. red.).  Ze složitých insolvenčních řízení, kde byl ing. Jánošík v minulosti ustanoven, lze vzpomenout konkurs na majetek společnosti Trailer a.s., kde věřitelé obdrželi 100 % uspokojení, úspěšnou reorganizaci společnosti Diema s.r.o., doposud úspěšně vedenou insolvenci společnosti PSJ a.s. a nebo insolvenci Františkových Lázní Savoy a.s. ze skupiny Arca, kde věřitelé také obdrží 100 % ze svých pohledávek – a ještě část výtěžku připadne akcionářům.

Bouřlivý máj na kolejích
Prohlášení konkurzu předcházel na kolejích populární jihočeské úzkokolejné tratě i kolem nich zejména v závěru května velmi turbulentní sled událostí. Pojďme si je nyní shrnout.

Krajský soud v Českých Budějovicích nejprve zakázal zadlužené firmě JHMD nakládat se zbytkem svého majetku, a toto oprávnění k dispozicím k majetku převedl plně na insolvenční správkyni Danielu Urbanovou. Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, soud se tímto opatřením postavil za argumenty, podle kterých panují obavy kolem poctivých úmyslů vedení JHMD vyřešit svou prekérní situaci podle zákona a dobrých mravů. „Dlužnice poskytovala pouze omezenou součinnost, resp. první dva měsíce vůbec žádnou, nereagovala na výzvu insolvenční správkyně, či reagovala pouze výběrově dle vlastních kritérií, nezpřístupnila archiv dokumentů, neposkytla informace k uzavřeným smlouvám ani k majetkovým hodnotám neseznatelným z účetnictví. Dále dlužnice nesdělila bližší informace k majetkovým účastem v obchodních korporacích a nepředala insolvenční správkyni vedení podniku ani informace a doklady k tomuto potřebné,“ uvedl samosoudce JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA. Nedosti na tom: soudce Strnad pokračoval v tvrdé kritice tím, že již téměř po třetinu roku soud sleduje přetrvávající skepsi v poctivé úmysly dlužnice a jejího vedení. „Nic podle soudu nedokládá nezájem dlužnice na hodnotě majetkové podstaty víc, než její naprosto liknavý a až okázale ledabylý způsob participace na zajišťování úředních povolení nezbytných pro provoz drah,“ uvedl soudce Strnad s tím, že letní obnovení provozu na úzkokolejce v jižních Čechách a na Vysočině je tak významně ohrožené, protože JHMD dodala nekompletní podklady, a nebylo tak zatím možné podat žádost o povolení k provozu. „Osobám, které mají závazky vůči dlužnici, se nařizuje, aby napříště plnění neposkytovaly dlužnici, ale insolvenční správkyni. Insolvenční správkyni se ukládá, aby soudu a prozatímnímu věřitelskému výboru podávala zprávy o své činnosti, a to pravidelně nejméně vždy v pátek, popř. v nejbližší předcházející pracovní den, neurčí-li soud jinak,“ stojí dále v usnesení Krajského soudu. Co je zajímavé, že českobudějovický krajský soud tím změnil svá vlastní, minulá předběžná opatření ze dne 3. 2. 2023, č. j. KSCB 26 INS 14499/2022-B-45, a z 17. 2. 2023, č. j. KSCB 26 INS 14499/2022-B-70.

První ekonomické počiny od zimy

Insolvenční správkyně vzápětí po tomto rozhodnutí budějovického soudu – jak vyplývá z její pravidelné zprávy pro soud z konce druhé květnové dekády – obnovila ubytovací služby a činnost dílny. První ubytování proběhlo v jednom z objektů již na konci května. „V rezervačním systému ubytování je bez odezvy dlužníka rezervována celá řada ubytování až do září 2023 v celkovém objemu zhruba 300 tisíc korun,“ uvedla pro soud insolvenční správkyně. Krajskému senátu v Českých Budějovicích také oznámila, že zasmluvnila další zakázku pro opravárenskou dílnu. Zaměstnanci JHMD tak mohou pracovat souběžně hned na dvou zakázkách, protože dílna byla od konce února mimo provoz. „V jednání jsou další možné zakázky pro opravárenskou dílnu,“ napsala správkyně. To je ale jedna z mála dobrých zpráv kolem budoucnosti JHMD. Jak Urbanová totiž zároveň uvedla, „destrukce obchodního závodu je pokročilejší, než bylo možné vyhodnotit z komunikace s dlužníkem a její zaměstnanci jsou podle ní až na výjimky zcela demoralizováni. Pod vedením Borise Čajánka (jeden z jednatelů JHMD – pozn. red.) byli podle insolvenční správkyně vedeni „k neproduktivním aktivitám, o jejichž smyslu je nikdo blíže neinformoval“. Do řešení poněkud nepřehledné situace kolem JHMD se také vložil i minoritní akcionář Jan Kysela, který skrze svou firmu Neoladro do dopravce vstoupil na přelomu let 2021-22 a ve firmě vlastní 21 procent. Tím pádem figuruje zároveň mezi věřiteli firmy. Tyto akcie podle serveru Zdopravy získal od firmy Railway Capital (resp. jejího majitele Jana Šatavy) Igora Hořeního a Jana Hrušky. Kysela mimo jiné navrhuje vyčlenění činnosti a majetku provozovatele dráhy do dceřiné firmy Správa úzkokolejných drah a následně prodej této společnosti. Stejně tak by se měl vyčlenit turisty oblíbený úsek tratě mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí přes tzv. Českou Kanadu a spíše místními lidmi jako způsob dopravy do práce a povolání využívaný úsek mezi Obrataní a Jindřichovým Hradcem. Oba by se měly prodat a tím by podle Kysely mělo dojít k faktické likvidaci celé JHMD. „Navrhovatel je přesvědčen, že hlavní přínos reorganizace pro věřitele spočívá v tom, že bude obnoven a zajištěn provoz větší části podniku a díky tomu i při divestici dojde k vyššímu výnosu než v případě konkursu,“stojí v Kyselově návrhu. Právě na tuto skutečnost, tedy faktické nicnedělání ve vztahu k budoucímu fungování provozu na kolejích JHMD už dříve upozorňoval soudce jihočeského krajského soudu, když konstatoval, že není nijak postupováno při zhodnocení stavu obou regionálních drah, ať už ve vztahu k jejich možnému zprovoznění pro sezónu roku 2023, tak ve vztahu k nákladům spojeným se zprovozněním drah, jakožto výsledku objektivního posouzení jejich stavu, a k času nezbytnému pro zprovoznění drah. „Insolvenční správkyně má za to, že dlužnice, byť je ve svém dispozičním oprávnění omezena, je nositelem dispozičního oprávnění již téměř 3 měsíce (od rozhodnutí Vrchního soudu v Praze k datu 11. 1. 2023). Dle insolvenční správkyně není tudíž možné po téměř čtvrt roce trvání dispozičního oprávnění dlužnice jakkoliv obhajovat nemožnost řádného vedení obchodního závodu dlužnice s péčí řádného hospodáře,“ byl již dříve skeptický k původním plánům JHMD opětovně začít zase normálně fungovat samosoudce Strnad.

Razantní zásahy do vedení železničářské legendy

Jen o několik dní poté insolvenční správkyně opět zasáhla, když řízla do pozic jednatelů JHMD a z jejich struktur, respektive postů jednatelů Správy úzkokolejných drah odstranila Borise Čajánka, jeho syna Ondřeje Čajánka a Martina Malého. Zároveň do složení Správy úzkokolejných drah insolvenční správkyně jmenovala sebe samu a Vladimíra Voštu. Tím by měl být učiněn první reálný krok zadlužených JHMD k obnovení dopravy na tratích z Obrataně do Jindřichova Hradce a mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí, když přes svou novou dceru – Správa úzkokolejných drah –  podaly podle informací deníku Zdopravy na Drážní úřad žádosti o úřední povolení k provozování dráhy. Vzhledem k úředním lhůtám Drážního úřadu – samotný Drážní úřad doporučuje žádost o osvědčení podat s šestiměsíčním předstihem – je ale přes původní optimistické odhady celá letní prázdninová sezona pravděpodobně i tak ztracená.

Drážní úřad již na začátku dubna zrušil ze své moci úřední povolení JHMD k provozování obou částí regionální tratě kvůli finanční nezpůsobilosti. Šlo o poslední ze série důležitých dokumentů, o které zadlužená firma JHMD postupně přišla a proto kvůli jejich obnově založila novou dceřinou společnost. Ještě na konci dubna také jihočeský Krajský soud zkritizoval neschopnost Čajánkova vedení dodat všechny potřebné dokumenty pro podání žádosti, a přístup zadlužené JHMD označil ve svém usnesení za „liknavý a až okázale ledabylý“.  Toto úřední povolení k provozování dráhy je totiž základním předpokladem k získání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, když to původní, ještě na firmu JHMD, vypršelo loni 2. října. Ten den také na tratě naposledy vyjely vlaky. Sama firma v tehdejších zmatcích, které předcházely vyhlášení konkursu, ani s předstihem nepožádala o nové.

Vyjedou vlaky ještě letos v létě – a v čích barvách?

O provoz úzkokolejky místo zadlužené firmy JHMD mají zájem brněnská společnost Gepard Express a firma WTT. O povolení provozovat dráhu požádala Drážní úřad také dceřiná firma společnosti JHMD, Správa úzkokolejných drah. Jihočeský kraj je ochoten jednat o finanční spoluúčasti na dopravě, ale až pro období jízdního řádu 2023/2024. Gepard Express by chtěl provozovat dráhy v létě i po zbytek roku. Good thing, což je dceřiná společnost WTT, se zajímá o sezonní parní dopravu.

V celé kauze také figuruje společnost Swietelsky Rail CZ, která projevila předběžný zájem o koupi 100 procent majetkové účasti JHMD ve firmě Správa úzkokolejných drah. „I vzhledem k tomu, že disponujeme mechanizací na úzkorozchodné tratě, věříme, že se podaří obnovit provoz na této trati,“ řekl ČTK jednatel Swietelsky Rail Viliam Perknovský. Mluvčí firmy potvrdil, že společnost nechce být dopravcem, ale provozovatelem, jde mu o infrastrukturu a údržbu. Jak vyplývá z firemní výroční zprávy, Swietelsky Rail, která patří jako dceřiná společnost do rakouského koncernu Swietelsky AG a věnuje se hlavně železničnímu stavitelství, staví i trati tramvají či metra, měla za hospodářské období duben 2021–březen 2022 po zdanění přímý zisk 120,3 milionu korun, s tržbami ve výši přes dvě a půl miliardy korun. Již předtím o provoz namísto JHMD projevily zájem společnosti WTT a Gepard Express.

Popis:

JHMD vlastní a provozuje úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. V minulých letech podle vyjádření firmy přepravily ročně zhruba 400000 cestujících. Dvě třetiny tratí jsou na území jižních Čech. Jihočeský soud eviduje asi 40 vagonů a lokomotiv, dislokovaných v halách a na nádražích JHMD. Tedy až na dvojici historických vagonů, které Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek převezl do muzea v Lužné u Rakovníka.

Firma JHMD je v úpadku od loňského podzimu, provoz svých vlaků v říjnu 2022 zastavila, protože nemá potřebná povolení Drážního úřadu, aby mohla vlaky provozovat. Od té doby po trase vlaku jezdí autobusy, zajišťované Krajem Vysočina a Jihočeským krajem. Podle Krajského soudu dluží JHMD svým věřitelům asi 360 milionů korun, ale na jeho splácení nemá firma prostředky. V současnosti jsou na jejích účtech jen asi čtyři miliony korun (v říjnu minulého roku to bylo 11 milionů- pozn. red.). JHMD argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty, což samospráva odmítá s tím, že jen postupuje podle platné smlouvy.

Autor: Petr Blahuš

 

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies