Z aktuálního čísla

Pomalu nám budou končit prázdniny- ty lidské i ty poslanecké- a protože se zároveň blíží parlamentní volby, můžeme se jen těšit, co nového ještě před nimi zákonodárci připraví ve snaze získat pro svou partaj co nejvíce hlasů důvěřivců. Příkladem pro…

Hovoříme s prezidentem Asociace inkasních agentur Radkem Laštovičkou Asociace inkasních agentur (AIA) sdružuje významné české společnosti, které podnikají v oboru správy a inkasa pohledávek. Důsledně dodržují zákony České republiky, chrání osobní dat…

Zákonodárci se letos opravdu činí. Na vině jsou blížící se volby, které způsobily (a ještě způsobí) legislativní smršť novelizací i zcela nových zákonných norem i na poli exekučním a insolvenčním. Pro některé jejich výplody se už dokonce zažilo trefn…

Reklama

Budova Horní Heršpice, okres Brno-město

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu bez pozemku o ploše 880 m2 v obou podlažích, která je v současné době kompletně pronajata a využívána k administrativní činnosti a drobným skladovacím nebo servisním pracím.

Užitná plocha: 880m2 | Nejnižší podání: 10.000.000 Kč | Odhad: 11.500.000 Kč | Příhoz: 20.000 Kč | Čas dražby: 11:00

Dražba se bude konat dne 16.9.2021 zde: www.prokonzulta.cz. | Prohlídky se konají 30.8.2021 14:00, 6.9.2021 14:00 | sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 619 00 | kontaktní osoba Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, +420608718040

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno