Aktuální číslo

Konkurzní noviny

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem Že žijeme ve značně turbulentní době – po všech směrech – si myslí stále více lidí. Patří mezi ně i prezident...

Nejstarší varianta naší národní báje o rytířských zachráncích české země (ano, vím, že i Moravané mají něco podobného) spících v nitru hory Blaník pra...

Hovoříme s předsedou Českého statistického úřadu ekonomem Markem Rojíčkem Růst spotřebitelských cen v České republice dosahoval v minulých týdnech a m...

Metropole Praha, ozářená letním sluncem, uvítala odborné sympozium na téma Hromadné žaloby, které proběhlo v rámci VI. ročníku Pražského právnického j...

Země na celém světě začaly být nuceny hledat účinné procesní nástroje, jak spravedlivě, dostatečně rychle a také s přiměřenými náklady vyřešit nároky...

Inflační spirála se dál prudce rozjíždí a skokový růst cen výrobců naznačuje, že spotřebitelské ceny budou nadále dynamicky růst. Podle ekonomů a expe...

Zajímavý právní problém, týkající se vyloučení aplikace § 356 odst. 3 insolvenčního zákona, a to na zástavní dlužníky zajišťující reorganizačním pláne...

Rubriky
Ročníky

Reklama

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) prodloužila ukrajinským motoristům, emogrujícím do České republiky povinné ručení zdarma na území Česka ze dvou na še...

Být Ukrajincem je – alespoň tady v České republice -  vskutku čím dál větší terno. Na rozdíl od toho, kdo má tu smůlu a je „jenom“ Čechem. Proč? Ačkol...

Vláda pětikoaličního slepence ODS – STAN – Piráti – TOP09 a KDU - ČSL pod vedením premiéra Petr Fialy schválila dlouho očekávaný a silně kontroverzní...

Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, deklarují zadlužené České aerolinie (ČSA), že splnily podstatnou část schváleného reorganizačního plánu, zejmén...

Věřitel a insolvenční řízení I. Úvod Během léta všeobecně očekáváme okurkovou sezónu. Lidé jezdí na dovolenou a tam navštěvují například noční herny a...

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou dopadů popření pohledávky v insolvenčn...

Právně relevantní postupy u přezkoumání přihlášených pohledávek během přezkumného jednání u insolventního soudu na základě seznamu přihlášených pohled...

Než se vydáme za tématy tohoto léta, připomenu pro lepší orientaci v problémech dneška  pár základních skutečností, které určují, podle mého názoru, s...

Vyhodnocení stavu podnikatelských a občanských insolvencí k polovině roku 2022 bylo hlavním tématem expertního kulatého stolu, který dnes pořádala spo...

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies