Reklama

Logo NWT

Schválení reorganizačního plánu Nejvyšším soudem, příčiny insolvence společnosti NWT, důsledky a cíle reorganizace.

Nevýkonné úvěr

Nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry v ČR přináší jasná pravidla, zvyšuje transparentnost a posiluje ochranu dlužníků. Zároveň definuje pojmy a stanovuje povinnosti subjektů, čímž mění dynamiku finan...

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., společník RESOLV, advokátní kanceláře, s.r.o.

Článek se zaměřuje na význam všeobecného moratoria podle zákona o preventivní restrukturalizaci (ZoPR), které může být pro podnikatele klíčové v obtížných časech. Poskytuje přehled o jeho účincích a m...

Akcie

Prodej akcií Wiener Privatbank v insolvenčním řízení překonal očekávání. Článek rozebírá vítěznou nabídku, reakce účastníků a dopad na majetkovou podstatu Arcy Investments. Zjistěte, jaké faktory ovli...

Insolvence

Insolvence a odpovědnost jsou klíčové pojmy spojené s ekonomickým a právním prostředím. Definují situace, kdy dlužník není schopen plnit své závazky vůči věřitelům, a stanovují, kdo ponese důsledky.

Zdroj: Pexels.com pexels-energepic-com-27411-159888

Věřitelský výbor Arca Investments, a.s., v úterý 23.4.2024 schválil vítěze výběrového řízení minoritního podílu v rakouské bance Wiener Privatbank.

Premiot Group, investiční skupina pod vedením Ondřeje Spodniaka, čelí rozsáhlému kolapsu. Prohloubené propojení a finanční manipulace mezi subjekty skupiny vyvolávají rozruch v českém podnikatelském p...

Trh

ÚOHS je centrálním orgánem státní správy v České republice, který sleduje a zajišťuje spravedlivé podmínky na trhu a ochraňuje zdravou konkurenci. Zjistěte více o jeho roli a činnosti.

KOVOSVIT

Česká strojírenská skupina Kovosvit MAS, s historií sahající až do roku 1939, nedávno se ocitla v ohnisku pozornosti úřadů kvůli svým ruským vazbám a obavám z porušení sankcí. Tato situace klade na sp...

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR poskytuje naději 174 věřitelům Arcy Investments, kteří nemusí vracet peníze vyplacené před úpadkem společnosti. Toto rozhodnutí může ovlivnit rozsah majetkové podstaty a p...

Umělá inteligence

Evropský Akt o umělé inteligenci přináší revoluční kroky směrem k důvěryhodné a etické regulaci AI. Jedná se o první komplexní právní rámec svého druhu, který nastavuje standardy pro vývoj, uvádění na...

Klíčová fáze v procesu preventivní restrukturalizace - potvrzení restrukturalizačního plánu soudem. Článek se zabývá významem této události a jejím dopadem na další průběh restrukturalizačního procesu...

Článek detailně popisuje dramatický nárůst kybernetických útoků na české banky a opatření, která se přijímají k prevenci a ochraně klientů. Sdílí statistiky, strategie bankovních asociací a zkušenosti...

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Nejvyšší soud významně rozhodl ve prospěch společenství vlastníků jednotek, potvrzujíc jejich právo odstřihnout od dodávek služeb ty vlastníky, kteří neplní své platební povinnosti. Toto rozhodnutí mě...

Muž v kanceláři s kartou

Ministerstvo spravedlnosti České republiky předložilo návrh na zvýšení odměn advokátů, který je výsledkem dlouhodobého jednání s vedením soudů, Českou advokátní komorou a zástupci neziskového sektoru....

Advokát JUDr. Tomáš Sokol varuje v článku před kobercovým náletem dobročinnosti bez ohledu na vzniklý dluh. Čtěte více v rozhovoru pro Konkursní noviny.  Je možné, že současný přístup k dlužníkům ohro...

Strategie odpouštění dluhů vyvolala morální hazard v ekonomice. Insolcentrum zaznamenalo sice stagnaci insolvencí, ale nárůst konkurzů a seniorů s vysokými dluhy. Odpouštění dluhů může podněcovat neuv...

Dosažení účinnosti restrukturalizačního plánu vyžaduje nejenom pečlivou přípravu samotného plánu, ale také aktivní úsilí podnikatele o získání podpory věřitelů a řízení procesu s cílem dosáhnout úspěš...

Zpronevěry peněz klientů jsou vážným problémem, kterému čelí právní profese. Čtěte článek o návrhu Mgr. Jiřího Kučery na efektivní řešení tohoto problému a zvýšení důvěry v právní systém.

Nová vyhláška o katastru nemovitostí má významný dopad na profesní oblasti, jako jsou insolvence a konkurzy, změny v přístupu k údajům a úpravy poplatků.

Prodej nepotřebného majetku a pozemků v elektronických aukcích Správy železnic, je aktuální téma, které vás jistě bude zajímat.

Tento článek poskytuje ucelený pohled na téma, doplněný příklady a judikaturou, aby čtenářům pomohl lépe porozumět problematice a výzvám, které s sebou nese výkon funkce statutárního orgánu v obchodní...

Objevte sílu moratoria v insolvenčním řízení! Nové rozhodnutí soudu pro Barrandov Televizní Studio a.s. odhaluje jeho klíčový význam pro ochranu dlužníků a věřitelů. Čtěte dále a pochopte, jak může te...

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Vrchní soud v Praze rozhodl, že peníze ze zkrachovalé banky Sberbank můžou být vyplacené. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí Městského soudu, které ale pozastavilo odvolání jednoho z věřitelů. Připomeň...

Daňový odpis představuje pro věřitele důležitý nástroj, jak se vyrovnat s finančními ztrátami vzniklými v důsledku neschopnosti dlužníka splácet své závazky. Tento proces je regulován jak zákonem o da...

Společnost České loděnice a.s., tradiční podnik, čelí závažným finančním potížím, které vyústily v zahájení insolvenčního řízení. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o úpadku firmy a určil zvláštníh...

Čím dál více Čechů jezdí auty do Polska, třeba na nákupy základních potravin kvůli nižším cenám. Teď by ale měli zpozornět: už brzy jim hrozí za jízdu pod vlivem alkoholu, že jim polský stát zabaví au...

Dnes proběhla schůze věřitelů Arca investmens, svolaná na žádost věřitelského výboru. Věřitelé této kauzy rozhodli, že právo sestavit nový reorganizační plán má společnost IFIS investiční fond, a.s. V...

Judr. bc. radim dragoun, Ph.d.

Přinášíme velký rozhovor s vrchním státním zástupcem v Olomouci JUDr. Bc. Radimem Dragounem, Ph.D. Jak vidí budoucnost, co říká neustálému odkládání vzniku nového trestního řádu i jak se soustava tres...

JHMD: Krajský soud povolil reorganizaci, obce a firma Swietelsky Rail CZ projevily zájem. Po dlouhém očekávání Krajský soud v Českých Budějovicích konečně schválil reorganizaci společnosti Jindřichohr...

Podle ČTK několik významných bank v České republice oznámilo výrazný pokles hypotečních sazeb. Ve čtvrtek zlevnila hypotéky Moneta Money Bank, snížení úrokových sazeb oznámila i Air Bank. Tento krok j...

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost zásadní novela exekučního řádu, která přináší podstatnou změnu v procesu komunikace mezi soudními exekutory a plátci mezd. Novela č. 286/2021 Sb. zavádí povinnost...

01.02.2024

ExekuceZdarma

Hlavním tématem tohoto rozhovoru je majetkový vstup Jana Čermáka do skupin Jaromíra Soukupa před čtvrt rokem. Majetkový vstup Jana Čermáka do skupin Jaromíra Soukupa, tedy Médea a Empresa Média (provo...

31.01.2024

RozhovorZdarma

Podání přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2024 se stává pro vlastníky různých typů nemovitostí, od bytů a domů přes pozemky až po garáže či stavební parcely závažnou povinností, kterou nelze op...

Umělá inteligence se stává neodmyslitelnou součástí našeho života a velmi rychlým tempem proniká do oblasti obsahu tvorby. Otázka zní, kdo je autorem díla vytvořeného pomocí umělé inteligence. Schopno...

mgr. ing. kateřina arajmu „Na našich stránkách občas nabízíme k prodeji nemovitosti, které jsou výjimečné svou architekturou i historií a díky tomu zaujmou veřejnost,“ říká ředitelka ÚZSVM Mgr. Ing. Kateřina Arajmu.

Pro nepotřebný státní majetek nacházíme v elektronických aukcích nové vlastníky. Velký rozhovor s ředitelkou Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových ÚZSVM, Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu. Úřad pro zas...

Cílem preventivní restrukturalizace je reakce podnikatele na jeho obtíže, která umožní předejití úpadku podnikatele a zachování nebo obnovu provozuschopnosti jeho obchodního závodu. Přinášíme vám 3. p...

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostly ceny průmyslových výrobců meziročně o pět procent, stavební práce zdražily o šest procent a tržní služby pro podniky o 5,6 procenta.   V prosinci...

Vstupujeme do roku 2024 s novými pravidly ohledně nezabavitelné částky, což je významný termín pro dlužníky podléhající exekuci či insolvenci. Nezabavitelná částka představuje tu část příjmu, kterou e...

předseda Ústavního soudu České republiky JUDr. Josef Baxa.

Proč by mělo být soudní jednání srozumitelné a bez průtahů nebo jak se bránit tlaku politiků vůči nezávislosti soudců, se Konkursní noviny v exkluzivním rozhovoru ptaly JUDr. Josefa Baxy, předsedy Úst...

Po několikaletých soudních tahanicích se podařilo uzavřít jednu z kapitol této aféry, když soud posvětil podmíněné a peněžité tresty pro hlavní aktéry. Solární boom, který v České republice vrcholil v...

Skandály kolem některých solárních baronů odhalují nejen nelegální, ale i nemorální praktiky, které poškozují důvěru veřejnosti v tuto čistou formu energie a vyžadují pečlivou reformu systému, aby byl...

V článku zveřejněném 14. 12. 2023 jsme psali, že Pražská IT společnost CCA Group čelí insolvenci, její jméno se objevilo v rejstříku, který sama vyvinula.  Odkaz na  článek. V insolvenčním řízení MSPH...

Zobrazit všechny články zdarma

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies