Rozhovor

Hovoříme s ekonomem Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph. D. Inflace je obvykle chápána jako všeobecný růst cenové hladiny v čase. Jde...

Hovoříme s kladenským soudním exekutorem JUDr. Ing. Petrem Kučerou Takzvané milostivé léto, které umožní některým dlužníkům v exek...

Hovoříme se zástupcem (country sales managerem) aukční firmy Surplex pro Čechii a Slovensko Ladislavem Loučkou: Dražit nebo organi...

Hovoříme se zakladatelem a majitelem společnosti Servis 24 Janem Čermákem Vymáhání pohledávek je málokdy snadné, i když se jedná o...

19.08.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s insolvenčním soudcem Krajského soudu v Ostravě Mgr. Rostislavem Krhutem NAŠTĚSTÍ UŽ DÁVNO NEPLATÍ, ŽE SOUDCE MUSÍ BÝT N...

19.08.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s vedoucí oddělení veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Zdeňkou Niklasovou Piráti v čele s jejím předs...

19.08.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Ing. Romanem Škrabánkem LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO – PRO...

19.08.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem Že žijeme ve značně turbulentní době – po všech s...

22.07.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou Českého statistického úřadu ekonomem Markem Rojíčkem Růst spotřebitelských cen v České republice dosahoval v...

22.07.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCetrum JUDr. Jarmilou Veselou V roce 2008 vstoupila v účinnost do té doby u nás neznámá so...

20.06.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s Doc. Ing. Danielem Münichem, Ph.D. z CERGE-EI a členem současného týmu poradců premiéra Petra Fialy EKONOMIKA KLESAJÍCÍ...

20.05.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s analytičkou společnosti CRIF– Czech Credit Bureau Věrou Kameníčkovou SPOLEČNOST CRIF– CZECH CREDIT BUREAU JE SOUČÁSTÍ C...

20.05.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s advokátem a insolvenčním správcem JUDr. Michalem Žižlavským z AK Žižlavský „ČEKÁ NÁS EFEKT RÁZOVÉ VLNY, KTERÁ SE NAVENE...

20.05.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s poslancem hnutí ANO, exvicepremiérem a bývalým ministrem hospodářství Doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA „NAŠE VLÁD...

20.05.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu NENÍ V ČESKÉ...

19.04.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s RNDr. Jiřím Burešem, Ph.D., předsedou představenstva Komory dražebníků ČR, z.s. V POSLEDNÍ DOBĚ JSME ZAZNAMENALI NOVÝ Z...

19.04.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem „POLITIKA NESMÍ PŘEVÁLCOVAT ODBORNÉ ARGUMENTY, JA...

18.03.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s poslancem a předsedou poslaneckého klubu KDU- ČSL Markem Výborným PŘED NĚKOLIKA TÝDNY SKONČILO ČTVRT ROKU TRVAJÍCÍ TZV....

18.03.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s Mgr. Kateřinou Horákovou z Oddělení legislativně-právního Svazu českých a moravských bytových družstev Svaz českých a m...

18.02.2022 Placené Rozhovor

VE SVÉ FUNKCI MÁ SICE NÁROK NA ONĚCH POVĚSTNÝCH „STO DNÍ HÁJENÍ“, ALE HNED OD PRVNÍCH HODIN NA MINISTERSTVU JE „HOZEN“ PŘÍMO DO BO...

18.02.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s insolvenčním správcem v téměř miliardové kauze úpadku Growing Way Mgr. Radem Hladkým HLASY V ZÁKULISÍ ČESKÉ INSOLVENČNÍ...

18.02.2022 Placené Rozhovor

Rozhovor JUDr, Tomáš Sokol NA POČÁTKU KAŽDÉHO ROKU SE NEJEN ZPĚTNĚ BILANCUJE, CO SE NÁM POVEDLO A CO NE, ALE TAKÉ SE DÍVÁ DOPŘEDU,...

21.01.2022 Rozhovor Zdarma

HOUŠTINA ČESKÉHO CIVILNÍHO PRÁVA JE VELMI HUSTÁ A NEPŘEHLEDNÁ, A TO ZEJMÉNA CO SE JEJÍHO CIVILNÍHO PRÁVA TÝKÁ. V RÁMCI JEHO SOUČÁS...

Hovoříme s nově zvoleným předsedou České advokátní komory JUDr. Robertem Němcem, LL.M.  a expertem na bankovnictví, fúze a akvizic...

20.12.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou NÁŠ ROZHOVOR ZAHÁJÍM POZNATKEM, KTERÝ JSEM ZÍSKALA ZE SCHŮZ...

20.12.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s akademickým ředitelem Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na Vysoké školy ekonomické v Praze Ing. Jar...

20.12.2021 Placené Rozhovor

Podzim 2021 se jednou zapíše do dějin této země jako čas s historicky vysokou a do té doby v dějinách české republiky nezaznamenan...

20.11.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme se staronovým členem představenstva České advokátní komory a předním expertem na problematiku práva informačních technolo...

20.11.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR Tomášem Prouzou MINULÝ MĚSÍC SK...

20.11.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s vedoucím Oddělení realitní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Bc. Pavlem Rakoušem. Stále častěji se nemovitos...

22.10.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s JUDr. Michalem Žižlavským Blíží se advokátní volby, které proběhnou 22. října. Do vedení České advokátní komory znovu k...

24.09.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme se soudním exekutorem a publicistou, členem Právní a legislativní komise EK ČR JUDr. Ing. Martinem Štikou Politické taneč...

24.09.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s Petrem Sprinzem, vedoucím Pražské restrukturalizační praxe Allen & Overy a jedním z externích členů komise pro příp...

24.09.2021 Placené Rozhovor

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies