Reklama

Rozhovor

Daňové zákony v české republice mohou být nepřehledné a jejich znění nejednoznačné V rámci českého právního pořádku a tvorby zákonů u nás existuje celá řada právních norem, ve kterých se často nevyzna...

Resort spravedlnosti do konce roku 2024 splní všechny své závazky Závěr roku je pro každého z nás ve znamení bilancování všeho, co se nám v něm povedlo a co ne. Nejinak je tomu i u politiků ve vrcholn...

Mediální impérium Jaromíra Soukupa je zadlužené, situaci jde ale řešit krok za krokem, říká nový spoluvlastník společnosti Empresa Media a mediální agentury Médea, Jan Čermák Jan Čermák vstoupil v říj...

Minimalistická koncepce zákona o hromadných žalobách si klade za cíl omezit případné riziko zneužití na minimum Hovoříme s JUDr. Anežkou Janouškovou, Ph.D., vedoucí oddělení civilního práva procesního...

Patří mezi ty, který vládě radí a vymlouvá zkrácení doby oddlužení z pěti let na pouhé tři roky pro úplně všechny typy dlužníků. Podle něj nemá být předpokladem, že sociální politiku vlády financují s...

TRADIČNÍM POLITICKÝM STRANÁM SE ÚPADEK SOUDNÍ MOCI A PRÁVNÍHO STÁTU VRACÍ ZPĚT JAKO BUMERANG CO SE TÝČE OBAV NAD TÍM, ŽE NEUSTÁLÉ VYCHÁZENÍ STÁTU VSTŘÍC DLUŽNÍKŮM, ČASTO CHRONICKÝM, KTEŘÍ SI ZA SVÉ PR...

Hovoříme se soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Kocincem:  „OD NOVÉHO ROKU TU NIKDY NEBYLA TAK DRAMATICKÁ SITUACE, CO SE TÝČE OBLASTI SRÁŽEK ZE MZDY DLUŽNÍKŮ,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU DO TOHOTO ČÍSLA KONKURSN...

Tváří v tvář rekordní inflaci, která jim přímo před jejich očima užírá majetek, se lidé nejen u nás stále více snaží přecházet na dosud méně časté investiční strategie, kterými chtějí ochránit a třeba...

U NÁS PŘICHÁZÍ SPRÁVCE ŘEŠIT POTÍŽE DO FIRMY, KDYŽ UŽ JE PŘÍLIŠ POZDĚ. PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE BY TO MOHLY ZMĚNIT Mgr. Ing. Jan Škripko patří mezi úplně první insolvenční správce v Česku po naby...

KDYBY SI INVESTOŘI UDĚLALI POČÁTEČNÍ REŠERŠI, DO SPOUSTY PROJEKTŮ BY VŮBEC NEINVESTOVALI.  PRO ŘADU PODSTATNÝCH INFORMACÍ PŘITOM STAČÍ GOOGLE JE TO ZHRUBA DESET LET, CO KAPITÁLOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLIC...

S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2023 VLÁDA PĚTIKOALICE VŠEM PODNIKAJÍCÍM FYZICKÝM OSOBÁM PLUS NEPODNIKAJÍCÍM PRÁVNICKÝM OSOBÁM DIREKTIVNĚ A BEZ JEJICH SOUHLASU ZŘÍDILA DATOVÉ SCHRÁNKY. TI PRVNÍ TAK MAJÍ NYNÍ POV...

Hovoříme s JUDr. Vilémem Anzenbacherem, Ph.D., místopředsedou komise pro spravedlnost a lidská práva ve vládní straně KDU – ČSL Otázka, proč dlužníci nechtějí vstupovat do oddlužení, je důležitá pro p...

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky JUDr. Janem Mlynarčíkem: Místo údajně jedinečného institutu Milostivého léta tu máme už dvě skončené a třetí se chystá. „To je tak, když nad o...

Hovoříme s ředitelem galerie Adolf LOOS Apartment and Gallery Vladimírem Lekešem Ačkoliv aukční umělecký rekord v Čechii nabídkou Kokoschkova obrazu Žena a otrok nepadl – pravděpodobně kvůli podezřelý...

Hovoříme se zakladatelem a majitelem oděvní značka Le Premier Jakubem Lohniským Pánské obleky, košile, bundy i boty na míru - na to vsadila oděvní značka zakladatele Jakuba Lohniského Le Premier...

Hovoříme s advokátem, expertem na civilní právo procesní a směnečné, exekuční, insolvenční, obchodní a dědické právo JUDr. Radimem Chalupou PhD:  V dnešním čísle Konkursních novin přinášíme dokončení...

20.03.2023

RozhovorZdarma

Hovoříme s advokátkou, senátorkou a spisovatelkou JUDr. Danielou Kovářovou Pro novináře je vždy potěšením dělat rozhovor s někým, kdo umí jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky. Senátorka a práv...

20.03.2023

RozhovorZdarma

Hovoříme s advokátem, insolvenčním správcem a rozhodcem Mgr. Ing. Ondřejem Malým Budoucnost insolvenčních správců leží dnes do značné míry v rukou ministerstva spravedlnosti, které chystá nová pravidl...

20.03.2023

PlacenéRozhovor

Hovoříme s advokátem, expertem na civilní právo procesní a směnečné, exekuční, insolvenční, obchodní a dědické právo JUDr. Radimem Chalupou PhD V dnešním hlavním rozhovoru tohoto čísla KN se nám právn...

20.02.2023

PlacenéRozhovor

Hovoříme s bývalým ministrem vnitra, prezidentem Unie obhájců a advokátem JUDr. Tomášem Sokolem JUDr. Sokol patří k nevelké množině českých expertů na právo, kteří mají dar mluvit o tak vážných a exak...

25.01.2023

RozhovorZdarma

Hovoříme s jednatelkou firmy InsolCentrum, s.r.o.  JUDr. Jarmilou Veselou PŘÍŠTÍ ROK NÁS ČEKÁ KROMĚ JINÝCH JOBOVEK I PŘIJETÍ Z BRUSELU NAŘÍZENÉ NOVELY INSOLVENČNÍHO ZÁKONA, KTERÁ MÁ MIMO JINÉ ZKRÁTIT...

25.01.2023

PlacenéRozhovor

Hovoříme s generální ředitelkou ÚZSVM Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu JAKKOLIV BYL PRO VĚTŠINU STÁTU – LIDÍ I ORGANIZACÍ - UPLYNULÝ ROK VELMI TĚŽKÝ A MNOHDY I ZTRÁTOVÝ, NAJDOU SE I VÝJIMKY. JEDNOU Z NEMNOH...

25.01.2023

PlacenéRozhovor

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory Mgr. Janem Mlynarčíkem Letošní rok byl pro tuzemské exekutory podle prezidenta jejich stavovské komory Mgr. Jana Mlynarčíka těžký, a kvůli zásahům české vlády...

19.12.2022

PlacenéRozhovor

Hovoříme s legislativcem Mgr. Markem Pizurem, spoluautorem transpoziční novely insolvenčního zákona S jistým zpožděním, zaviněným mimo jiné tím, že z politických důvodů dostala přednost příprava kontr...

19.12.2022

PlacenéRozhovor

Hovoříme s Mgr. Martinem Heinzelem z PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o. Do problematiky tématu Výhrady vlastnického práva v insolvenci a souběžné přihlášky pohledávky prodávajícího vydal nedávno n...

19.12.2022

PlacenéRozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou V loňském roce schválil parlament právní úpravu takzvaného „Milostivého léta“. Jednalo se o akci nazvanou podle biblických motivů...

19.12.2022

PlacenéRozhovor

Hovoříme s výkonnou ředitelkou Asociace inkasních agentur Ing. Janou Tatýrkovou Před dvaceti lety zahájila v České republice svoji činnost Asociace inkasních agentur (AIA). Od roku 2006 je členem Evro...

21.10.2022

RozhovorZdarma

Hovoříme s výkonnou ředitelkou Asociace inkasních agentur Ing. Janou Tatýrkovou Před dvaceti lety zahájila v České republice svoji činnost Asociace inkasních agentur (AIA). Od roku 2006 je členem Evro...

21.10.2022

PlacenéRozhovor

Hovoříme s advokátem Mgr. et Mgr. Davidem Průšou z AK MDH Legal Takzvané Milostivé léto 2, ono opakování údajně jedinečné politicko–populistické právní normy je  zhruba v polovině. Na její výsledky si...

21.10.2022

RozhovorZdarma

Hovoříme s analytičkou společnosti CRIF - Czech Credit Bureau a. s. Ing. Věrou Kameníčkovou  Společnost CCB – Czech Credit Bureau dodává řešení pro řízení úvěrových rizik, provozuje nástroje pro ratin...

21.10.2022

PlacenéRozhovor

Hovoříme s ekonomem Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph. D. Inflace je obvykle chápána jako všeobecný růst cenové hladiny v čase. Jde o oslabení reálné hodnoty, to znamená kupní síly dané měny vůči zboží...

20.09.2022

PlacenéRozhovor

Hovoříme s kladenským soudním exekutorem JUDr. Ing. Petrem Kučerou Takzvané milostivé léto, které umožní některým dlužníkům v exekuci splatit vymáhané peněžité závazky bez úroků nebo penále, se zopaku...

20.09.2022

PlacenéRozhovor

Aktuální číslo

2023 – 11

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies