Reklama

Rok od pádu Sberbank CZ bylo běžným střadatelům vyplaceno více než 25 miliard korun, na velké hráče a samosprávy čeká insolvenční řízení

20.03.2023

Naše témaZdarma

Největší výplata náhrad vkladů v historii českého systému pojištění vkladů úspěšně pokračuje i rok po pádu Sberbank CZ. Garanční systém finančního trhu během 12 měsíců vyplatil prostřednictvím poboček Komerční banky náhradu vkladů více než 87 tisícům klientů Sberbank CZ, kteří získali 25,362 miliard korun.

Výplaty náhrad vkladů z padlé Sberbank CZ začal Garanční systém finančního trhu vyplácet 9. března loňského roku, tedy již sedm pracovních dnů po pádu banky. „Nejvíce klientů chodí pro náhradu vkladů v prvních dnech po zahájení výplat. Hned ve středu 9. března to bylo 13348 klientů, následující den 7971, v pátek 11. března pak 6 301 klientů. Během března si pro náhradu vkladů přišly na pobočky Komerční banky, skrze které jsme výplatu realizovali, zhruba dvě třetiny klientů padlé banky. Od konce března se pak počty za den pohybovaly v rámci středních a nižších stovek,“ vypočítává Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.

Garanční systém má zákonnou povinnost zahájit výplatu náhrad vkladů z padlé finanční instituce do sedmi pracovních dní ode dne, kdy Česká národní banka oznámí, že finanční instituce nedokáže dostát svým závazkům. Nejinak to bylo i v tomto případě, kdy pád banky nastal téměř ze dne na den. Šlo navíc, co do finančního objemu, o největší výplatu náhrad vkladů. „Co do celkové výše pojištěných vkladů je výplata Sberbank tou největší. Co se týče počtu vyplácených klientů, tak nevětší výplatou v historii byla výplata klientů zkrachovalé Union banky v roce 2003. Tehdy šlo o 130 tisíc klientů. Sberbank je ale se svými více než 121 tisíci klienty hned na druhém místě,“ vysvětluje Renáta Kadlecová.

Na to, vyzvednout si náhradu vkladů, mají klienti Sberbank CZ ze zákona tři roky. V tuto chvíli si náhradu vkladů vyzvedlo přes 87 tisíc klientů banky, dalších zhruba 34 tisíc klientů má čas až do 10. března 2025. „Mezi klienty padlých finančních institucí, kteří mají nárok na výplatu náhrady vkladů, je často velké množství těch, kteří měli na účtech zůstatky v malé výši. Není výjimkou, že si takoví klienti pro náhradu ani nepřijdou. Jednoduše se jim nevyplatí kvůli jednotkám korun jet na pobočku vyplácející banky,“ vysvětluje Renáta Kadlecová. Nevyzvednuté prostředky zůstávají v Garančním systému a jsou určeny k dalším výplatám náhrad vkladů.

Sedm dní a sto procent vkladu

To, že klienti padlých finančních institucí získají zpět 100 % svých vkladů až do ekvivalentu 100 000 euro nebyla vždy samozřejmost. Výše pojištěných vkladů i doba, za jakou je mohli získat zpět z padlé instituce, se v čase měnila. Například v době založení Fondu pojištění vkladů bylo pojištěno jen 80 % hodnoty vkladu, a to pouze do výše 100 000 korun. „Tato defacto spoluúčast zmizela až v roce 2008 přijetím evropské směrnice. Tehdy došlo také k navýšení pojištěné částky ze 400 000 korun na ekvivalent 50 000 euro, který později vzrostl až na 100 000 euro,“ popisuje Renáta Kadlecová.

Relativní novinkou je také to, že pro náhradu vkladů nemusí chodit střadatelé na pobočky vyplácející banky osobně. Mohou o ni požádat i korespondenčně. Této možnosti využilo za uplynulých 12 měsíců výplaty 11 575 oprávněných osob, kteří tak získali více než 1,5 miliardy korun.

Pokud klienti nesouhlasí s výší náhrady nebo nalezli nějakou nesrovnalost, mohou se na Garanční systém obrátit s reklamací. Tak od začátku výplat učinilo již 825 klientů Sberbank CZ, přičemž jako oprávněných vyhodnotil Garanční systém zhruba 20 % žádostí. Nejčastějším důvodem neoprávněné reklamace byl například fakt, že klientům nebyl vyplacen celý vklad, jelikož překračoval zákonný limit 100 000 euro na osobu, že jim nebyl vyplacen vklad v měně účtu (často v rublech), nebo že jim nebyly vyplaceny zůstatky z investičních účtů (cenné papíry), které nepatří mezi zákonem pojištění produkty.

Na velké střadatele a samosprávy se dostane v insolvenci

Ze zákona jsou u Garančního systému pojištěny jen vklady fyzických a právnických osob, a to až do výše ekvivalentu 100 000 euro, respektive 200 000 euro při splnění zákonných podmínek pro získání tzv. zvýšené náhrady. Pojištění vkladů se týká i některých menších samospráv, které splní zákonné podmínky. Zbylí věřitelé, nebo věřitelé, kteří měli u Sberbank CZ prostředky přesahující limit zákonného pojištění vkladů, budou uspokojení v insolvenčním řízení banky.

„Na základě dosavadního průběhu a vyjádření insolvenční správkyně věřím, že dojde k historicky nejúspěšnějšímu a nejrychlejšímu uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Průměrná doba insolvenčních řízení bank a družstevních záložen v Česku je aktuálně asi 15 let, v případě Sberbank mohou být pohledávky vyrovnány už do jednoho roku od začátku insolvenčního řízení. Průměrná výše prvního plnění z insolvenčních řízení bank bývá 26 % z pohledávky, v aktuálním insolvenčním řízení se Sberbank CZ mohou dostat věřitelé až     100 % ze svých pohledávek,“ poznamenává Renáta Kadlecová.

Úspěch insolvenčního řízení teď záleží na jedné věci – tou je napadání procesu insolvence malou skupinou věřitelů. „Pokud bude jejich napadání procesu pokračovat, hrozí, že se insolvenční řízení Sberbank CZ zařadí po bok dalších vleklých kauz s minimálním uspokojením věřitelů,“ uzavírá Renáta Kadlecová.

(pb)

 

Garanční systém finančního trhu

Garanční systém finančního trhu (GSFT) vznikl 1. 1. 2016 přeměnou z Fondu pojištění vkladů na základě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Jedná se o zákonem zřízenou instituci pro zajištění, správu a použití finančních prostředků k zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem. Jako takový spravuje dva fondy: Prvním je Fond pojištění vkladů, do kterého povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU, a je používán při krachu finanční instituce. Druhým fondem ve správě GSFT je Fond pro řešení krize, který slouží ke shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí – tak aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům.

V rámci zákonného pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank se sídlem mimo Evropskou unii ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. GSFT rovněž uzavřel dohodu o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Polskem, což pro klienty zahraničních bank v Česku z těchto zemí znamená jistotu rychlé a hladké výplaty ze zákona pojištěných peněz.

 

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies