Reklama

IFIS investiční fond, a.s. bude řídit reorganizaci Arcy Investments, rozhodli tak věřitelé

Dnes proběhla schůze věřitelů Arca investmens, svolaná na žádost věřitelského výboru. Věřitelé této kauzy rozhodli, že právo sestavit nový reorganizační plán má společnost IFIS investiční fond, a.s.

Věřitelský výbor v čele s investičním fondem IFIS požádal Městský soud v Praze o svolání schůze věřitelů, která měla určit, kdo z věřitelů získá právo sestavit reorganizační plán. Arca definitivně ztratila možnost sestavit reorganizační plán v červenci loňského roku, když odvolací soud odmítl její odvolání proti zamítnutí jejího reorganizačního plánu. O poctivosti plánu vyjádřilo opakovaně pochybnosti též Městské státní zastupitelství v Praze.

Majoritní akcionář společnosti IFIS, Marek Indra, v prosinci loňského roku uvedl: „Zájem IFIS sestavit reorganizační plán Arcy nadále trvá. Bude záležet na věřitelích, zda IFIS tuto možnost dají. Myslím, že jsme v dosavadním průběhu řízení opakovaně prokázali, že umíme věci vést správným směrem a že si možnost sestavit reorganizační plán Arcy zasloužíme.“

„Jsem spokojen. Splnili jsme svůj slib a máme mandát věřitelů. Budeme dělat všechno proto, aby nový reorganizační plán byl představen co nejdříve“, uvedl bezprostředně po dnešním jednání u soudu Marek Indra.

IFIS bude povinen předložit svůj návrh plánu do 120 dnů, přičemž soud má možnost tuto lhůtu prodloužit maximálně o dalších 120 dnů.

Investiční skupina Arca Capital působila zejména v oblasti Česka a Slovenska. Pavol Krúpa dlouho figuroval jako hlavní postava této skupiny. Nicméně v roce 2018 došlo k oznámení o rozchodu mezi Krúpou a Arkou. Většinový podíl v Arce přešel do rukou podnikatele Rastislava Veliče. Po zahájení insolvenčního řízení s Arkou mezi Veličem a Krúpou vypukl prudký konflikt, přičemž si navzájem vyčítají poškozování byznysu. Věřitelé Arca Investments přihlásili v insolvenčním řízení pohledávky zhruba za 23 miliard korun.

Autor: Karolína Svobodová

Foto: Archív KN

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies