Reklama

Solární baroni nechtějí riskovat nepodmíněné tresty a uzavírají dohody o vině a trestu

Skandály kolem některých solárních baronů odhalují nejen nelegální, ale i nemorální praktiky, které poškozují důvěru veřejnosti v tuto čistou formu energie a vyžadují pečlivou reformu systému, aby bylo zabráněno dalšímu zneužívání dotací a udrženo důvěru veřejnosti v obnovitelnou energii.

V posledních desetiletích se solární energetika stala jedním z klíčových hráčů ve světě obnovitelných zdrojů energie. Solární baroni, jak se občas označují jednotlivci a společnosti, kteří vlastní a provozují solární farmy nebo vyrábějí solární technologie, hrají klíčovou roli v rozvoji a využití této čisté, ekologické formy energie.

Avšak skandály, které obklopují některé z těchto solárních baronů, vrhají stín na celý průmysl.

Nejnovější případy nelegálního získání licencí na dotované ceny energie ze solárních zařízení ukazují na vážný problém v systému. Někteří solární baroni využívají šedé oblasti v zákonech a regulacích, aby dosáhli finančních výhod, které jsou v rozporu s duchem a záměrem dotací na obnovitelnou energii.

Jedná se o zneužití systému, které je nejen nelegální, ale také nemorální, protože tyto dotace byly původně navrženy tak, aby pomohly rozvíjet technologie obnovitelné energie a snížit naši závislost na fosilních palivech. Místo toho se někteří solární baroni obohacují na úkor daňových poplatníků a poškozují tím celý průmysl. Ale co je možná ještě více znepokojující, je fakt, že někteří z těchto solárních baronů unikají těžkým trestům tím, že uzavírají dohody o trestu a vině se státními zástupci. Takové dohody jim umožňují vyhnout se vězení tím, že zaplatí pokutu, která je v mnoha případech mnohem menší než zisk, který získali z dotací.

Jedním z takovýchto případů se 4. 1. 2024 zabývá ve svém článku i redaktor Hospodářských novin Jan Brož. Ten poukazuje na kauzu dvou solárních elektráren FVE Chornice a FVE Pohledy, kde dle justice došlo k podvodům v době, kdy tyto elektrárny vznikali. Pan Brož v článku popisuje, že v říjnu až prosinci 2010 předložili investoři dokumenty prokazující dokončení dvou zmíněných elektráren o výkonu 1,2 a šest megawattů, které stavěla dvojice propojených firem Alt Chornice a Altenergie Develop. Tím si její majitelé otevřeli cestu ke štědré podpoře stanovené pro daný rok. Pokud by zdroje dostavěli jen o pár týdnů později, získali by výrazně nižší dotaci. Na obou elektrárnách přitom tou dobou chyběla většina panelů, nebyla dokončena kabeláž a stavba postrádala také mnoho dalších prvků. Předložené papíry tak neodpovídaly skutečnosti.

Obžalovaní jednatelé a společníci firem Martin Hofman a Vladimír Kaderka a také revizní technik Miloš Vašíček podle informací HN nyní uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Hofman s Vašíčkem by tak mohli od soudu odejít s tříletým trestem s podmíněným odkladem na pět let, podmínka pro Kaderku by mohla být o rok kratší.

Soud, který má rozhodovat o schválení nebo neschválení této dohody proběhne, jak se nám podařilo zjistit, dne 11. 1. 2024 v 9:00 hodin v budově Krajského soudu v Brně a jejím soudcem je poměrně známý soudce a předseda senátu Mgr. Aleš Novotný. Tento soudce je známý především z případů Shahrama Zadeha či bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové, které jeho senát projednával a rozhodoval.

Dohoda o vině a trestu, kterou obžalovaní uzavřeli se státním zástupcem, a o které bude soud rozhodovat, stanoví celkovou výši neoprávněné podpory pro oba zdroje na 872 milionů korun, pokud by elektrárny čerpaly tuto podporu po dobu celých 20 let. Česká republika pak prostřednictvím ministerstva průmyslu vyčíslila škodu na ještě vyšší částku, konkrétně na 978 milionů korun. Operátor trhu OTE též přidal dalších 138 milionů korun jako kompenzaci za vyplácenou podporu obnovitelným zdrojům.

V případě, že soud schválí dohodu, budou muset Hofman a Kaderka uhradit částky ve výši 30 milionů korun a 600 tisíc korun. Částka zhruba 40 milionů korun dále propadne státu z peněz zadržovaných na účtech společnosti Alt Chornice.

Pokuty mohou vypadat jako spravedlivý trest pro ty, kteří porušili zákon, ale v případě solárních baronů je zaplacení pokuty často jen malou cenou za obrovský zisk, který získali. Tento systém vytváří prostředí, kde se zločin „vyplatí“, pokud jste ochotni zaplatit pokutu a riskovat několik šrámů na vaší reputaci. Je třeba důkladně přezkoumat a reformovat současný systém, aby se zabránilo zneužívání moci a dotací v sektoru obnovitelné energie. Pokud to nedokážeme, riskujeme ztrátu veřejné důvěry v solární technologie a obnovitelnou energii jako celek. Především je důležité, aby ti, kteří manipulují se systémem, byli náležitě potrestáni. Jen tak lze zajistit spravedlnost a udržet důvěru veřejnosti v obnovitelnou energii a její přínos pro náš svět.

Autor: Karolína Svobodová (red)

Foto: Archív KN

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies