Reklama

Růst cen v průmyslu a stavebnictví kontrastuje s poklesem v zemědělství během loňského roku

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostly ceny průmyslových výrobců meziročně o pět procent, stavební práce zdražily o šest procent a tržní služby pro podniky o 5,6 procenta.

 

V prosinci loňského roku klesly ceny v zemědělství meziročně o 19 procent. Dolů mířily osmý měsíc v řadě. „Ceny průmyslových výrobců byly meziročně vyšší o 1,4 procenta. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 2,6 procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 4,4 procenta,“ uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

V porovnání s listopadem se v prosinci ceny zemědělských výrobců snížily o 1,2 procenta, v průmyslu klesly o půl procenta. Stavební práce naopak podle odhadu statistiků o 0,1 procenta zdražily. Ceny tržních služeb pro firmy se v porovnání s listopadem nezměnily.

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý loňský rok o šest procent nižší než v roce 2022. O rok dříve přitom o 31,8 procenta meziročně vzrostly. Ceny rostlinných výrobků loni klesly o 13,7 procenta, naopak živočišné výrobky zdražily o sedm procent. Obiloviny meziročně zlevnily o pětinu a olejniny o téměř 29 procent. Brambory naproti tomu loni zdražily skoro o dvě pětiny, zelenina o 19 procent a ovoce zhruba o desetinu.

Ceny průmyslových výrobců se loni meziročně průměrně zvýšily o pět procent. Bylo to méně než v roce 2022, kdy růst činil 24,3 procenta. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu loni vzrostly o 15,8 procenta, uhlí a lignitu o více než 71 procent, ropy a zemního plynu o 42,3 procenta a potravinářských výrobků o 8,6 procenta. „Nižší byly zejména ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů,“ uvedli statistici. Ceny základních kovů loni meziročně klesly o 9,4 procenta, chemických látek a chemických přípravků o devět procent a dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 12,7 procenta.

Ceny stavebních prací byly loni podle odhadu ČSÚ v průměru o šest procent vyšší. V roce 2022 přitom jejich meziroční růst po zpřesnění činil 12,4 procenta. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za rok 2023 o 3,8 procenta, zatímco v roce 2022 to bylo o více než pětinu.

Ceny tržních služeb pro podniky se loni v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 5,6 procenta. O více než pětinu zdražily meziročně služby v oblasti zaměstnání. Za informační služby si firmy připlatily 12,1 procenta a za poštovní a kurýrní služby daly o desetinu více než v roce předchozím.

Pokud se podíváme na současné trendy, lze očekávat, že v průmyslovém sektoru by mohlo docházet k nadále mírnému růstu cen, i když možná v mírnější míře než v předchozím období. Tendence mohou být ovlivněny faktory, jako jsou náklady na energie, suroviny a globální ekonomické podmínky. Důležité bude sledovat i specifické odvětví průmyslu, například sektor elektřiny, plynu a dalších surovin, abychom lépe porozuměli očekávaným změnám.

Je však třeba mít na paměti, že ekonomické podmínky jsou dynamické a mohou být ovlivněny různými faktory, včetně geopolitických událostí, změn v poptávce a nabídce na trhu a dalších ekonomických ukazatelů. Přesná prognóza by vyžadovala pravidelný monitoring aktuálních událostí a dat.

Zdroj: ČTK

Autor: Karolína Svobodová (red)

Foto: Pexels.com

 

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies