Reklama

Kauzy solárního boomu a jejich dlouhý stín nad českou energetikou

Po několikaletých soudních tahanicích se podařilo uzavřít jednu z kapitol této aféry, když soud posvětil podmíněné a peněžité tresty pro hlavní aktéry.

Solární boom, který v České republice vrcholil v letech 2010 a 2011, přinesl vedle rozvoje obnovitelných zdrojů energie také řadu kontroverzí a kauz, jejichž dozvuky jsou slyšet až do dnešních dnů. Případ fotovoltaických elektráren FVE Chornice a FVE Pohledy na Svitavsku je toho příkladem.

Krajský soud v Brně, který má se solárními kauzami již své zkušenosti, vynesl verdikt v nepřítomnosti demonstrantů, kteří by mohli podporovat obviněné, jako to bylo v případě Aleny Vitáskové v roce 2014. Martin Hofman, Vladimír Kaderka, Miloš Vašíček a společnost ALT Chornice byli shledáni vinnými z podvodu spojeného s neoprávněným získáváním dotací pro své solární projekty.

V roce 2010 předložili zmínění aktéři úřadům falešné dokumenty, které měly dokazovat dokončení solárních zdrojů a umožnit jim tak získat licenci a nárok na štědrou dotační podporu. Od ledna 2011 se však výše podpory snížila na polovinu, a proto bylo pro ně klíčové dosáhnout na finanční prostředky určené pro rok 2010.

Soudce Aleš Novotný, který měl na starosti i případ Vitáskové, označil činnost obviněných za typickou pro podobné trestné činy. Rozsudek padl ve prospěch podmíněných trestů s odkladem a peněžitých sankcí. Celkově mají obvinění zaplatit více než 71 milionů korun, z čehož většinu pokryjí prostředky zadržované na účtech společnosti ALT Chornice, které jí nyní propadnou.

Celková škoda, kterou stát prostřednictvím ministerstva průmyslu vyčíslil, může dosáhnout až miliardy korun. Avšak soudce Novotný odkázal stát na civilní spor, pokud by si chtěl nárokovat úhradu celé škody, neboť výše škody je zatím nejasná a závisí na dalším vývoji.

Solární elektrárny Chornice a Pohledy stále pobírají vysoké dotace na základě licence pro rok 2010, což znamená, že škoda pro stát teoreticky každým dnem narůstá. Ministerstvo průmyslu, reprezentované Miluší Trefancovou, zvažuje další kroky, které by měly řešit vymáhání peněz po odsouzených občanskoprávní cestou.

Případ solárních elektráren FVE Chornice a FVE Pohledy tak představuje jeden z mnoha příkladů komplikací, které solární boom přinesl. Soudní procesy a rozhodnutí, která z těchto kauz vzešla, ukazují, že i po letech je nutné řešit následky nesprávných rozhodnutí a podvodných praktik z té doby.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto: Archív KN

 

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies