Reklama

Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch SVJ: Může odstřihnout neplatiče!

Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch společenství vlastníků jednotek proti neplatičům. Čtěte více o rozhodnutí, které mění pravidla.

Nejvyšší soud vynesl 20. února rozsudek 26 Cdo 3535/2022, ve kterém dovodil, že společenství vlastníků jednotek je oprávněno „odstřihnout“ od určitých dodávek služeb ty vlastníky jednotlivých jednotek je oprávněno „odstřihnout“ od určitých dodávek služeb ty vlastníky jednotlivých jednotek, kteří dluží úhradu za jejich poskytování.


V minulosti se Nejvyšší soud zabýval možností odepření poskytování služeb souvisejících s užíváním bytu pouze ve vztahu pronajímatele a nájemce. Judikatura v této otázce říkala (a nadále říká) jasné NE. Pokud nájemce neplatí, může na něm pronajímatel dlužné částky vymáhat a případně dát nájemci výpověď z bytu. Nemůže však nájemci „zavřít kohoutky“.
„Ve vztahu mezi vlastníkem jednotky a SVJ však Nejvyšší soud otázku možnosti odpojení dodávek až dosud neřešil,“  tvrdí Mgr. Vendula Nejedlá, advokátka AK Z/C/H Legal v.o.s. a dodává, že Nejvyšší soud v tomto případě dovodil, že judikatura vztahující se k nájemnímu vztahu se mezi SVJ a vlastníky jednotek neprosadí, protože tento vztah se řídí jinou právní úpravou a jinými principy než nájemní vztah. „Nejvyšší soud proto dovodil, že může-li společenství vlastníků rozhodnout o tom, jaké služby bude vlastníkům jednotek zajišťovat, může také rozhodnout o tom, že tyto služby zajišťovat nebude, nebo je-li to samozřejmě technicky v daném domě možné, že je nebude dodávat vlastníkům jednotek, kteří dluží úhradu za jejich poskytování,“ doplnila Mgr. Nejedlá.

Připomeňme, že Nejvyšší soud se ale v této věci zabýval ještě jednou důležitou otázkou – a to přechodem dluhů souvisejících s bytem na nového vlastníka jednotky. Nově Nejvyšší soud potvrdil, že i v případě nabytí vlastnictví k bytu ve veřejné dražbě dobrovolné přechází na nového vlastníka dluhy předchozího vlastníka vůči SVJ.

Zdroj: epravo.cz

Autor: Petr Blahuš

Foto: Se souhlasem Mgr. Venduly Nejedlé

Popiska: „Ve vztahu mezi vlastníkem jednotky a SVJ však Nejvyšší soud otázku možnosti odpojení dodávek až dosud neřešil,“  tvrdí Mgr. Vendula Nejedlá, advokátka AK Z/C/H Legal v.o.s

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies