Reklama

Vrchní soud rozhodl, peníze zkrachovalé Sberbank mohou být vyplaceny věřitelům

Vrchní soud v Praze rozhodl, že peníze ze zkrachovalé banky Sberbank můžou být vyplacené. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí Městského soudu, které ale pozastavilo odvolání jednoho z věřitelů.

Připomeňme, že věřitelé,  jak už v minulosti několikrát informovaly i Konkursní noviny, mezi nimi jsou také krajské samosprávy, města a obce měly dostat podle rozhodnutí Městského soudu zhruba 57 miliard korun už na konci loňského roku. Vše se ale zadrhlo na odvolání jednoho z věřitelů k Vrchnímu soudu, které pozastavilo rozhodnutí insolvenčního soudu povolit žádost insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřiny Lužové o povolení částečného rozvrhu 15300 věřitelů banky ve výši 95 procent jejich pohledávek.

„Dle odvolacího soudu, soud prvního stupně nepochybil při přezkoumávání správnosti návrhu insolvenční správkyně na vydání částečného rozvrhu,“ uvedla nyní mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová pro Radiožurnál. „Soud nepochybil ani následným vydáním napadeného usnesení s rozvrhem části výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužnice tak, že všechny zjištěné pohledávky věřitelů dlužnice budou uspokojeny do 95 procent jejich výše. Odvolací soud s ohledem na výše uvedené neshledal odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil,“ dodala Kolářová s tím, že původní soudní rozhodnutí je tak platné.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna po té, co Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Jednání o odnětí bankovní licence přitom Česká národní banka zahájila už 28. února 2022, tedy jen několik dnů po ruské ofenzívě na Kyjev. Důvodem pro to bylo údajné zhoršení finanční situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů.

Autor: Petr Blahuš

Foto: Archív KN (Petr Blahuš)

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies