Reklama

Tradiční výrobce České loděnice je v úpadku

Společnost České loděnice a.s., tradiční podnik, čelí závažným finančním potížím, které vyústily v zahájení insolvenčního řízení. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o úpadku firmy a určil zvláštního správce.

České loděnice a.s., tradiční firma sídlící v Děčíně, čelí vážným finančním problémům, které vyústily v insolvenční řízení zahájené na základě návrhu zaměstnanců. Soud tak vyhověl insolvenčnímu návrhu přibližně tří desítek zaměstnanců, kterým firma dluží na výplatách více než milion korun. Ti firmě vyčítají nevyplacení výplat v celkové výši přesahující milion korun. Kromě toho se v přehledu pohledávek objevily i další nezvyklé položky, jako jsou dluhy za dopravní přestupek ve Florencii či za neoprávněné odběry elektřiny.

Insolvenční řízení s Českými loděnicemi bylo zahájeno na Krajském soudu v Ústí nad Labem, který rozhodl o úpadku společnosti dne 14. února. Vedoucí postavení v insolvenčním řízení zastává zvláštní správce JUDr. Ing. Pavel Fabian. V rámci řízení bylo stanoveno datum 15. dubna jako konečný termín pro přihlášení pohledávek.

České loděnice a.s., se specializují na výrobu a opravy lodí. Ve svých provozech disponují technologiemi umožňujícími výrobu širokého spektra plavidel, od chemických tankerů přes kontejnerové lodě až po speciální plavidla pro přepravu LNG. Loděnice mají kořeny v 19. století, a jsou uznávaným producentem nákladních lodí, technických plavidel a plovoucích zařízení. Hlavní provozovna společnosti se nachází v Děčíně-Křešicích, v oblasti horního toku Labe.

Spuštění insolvenčního řízení představuje pro České loděnice zásadní bod, který rozhodne o jejich budoucím osudu. Firma nyní stojí před možností reorganizace nebo konkursu, přičemž obě cesty přinášejí své výzvy a příležitosti pro řešení stávající situace. Rozhodnutí o dalším postupu bude záviset na výsledcích insolvenčního řízení a na schopnosti firmy navrhnout a úspěšně implementovat plán na sanaci svého hospodaření a obnovení důvěry u věřitelů i zákazníků.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto: Pouze ilustrativní (Pexels.com)

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies