Reklama

mgr. ing. kateřina arajmu „Na našich stránkách občas nabízíme k prodeji nemovitosti, které jsou výjimečné svou architekturou i historií a díky tomu zaujmou veřejnost,“ říká ředitelka ÚZSVM Mgr. Ing. Kateřina Arajmu.

Rozhovor s ředitelkou Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM) Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu

Pro nepotřebný státní majetek nacházíme v elektronických aukcích nové vlastníky. Velký rozhovor s ředitelkou Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových ÚZSVM, Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu.
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM) provedl spolu s Ministerstvem financí historicky největší inventuru státních nemovitostí. O tom, co přinesla, stejně jako co přinesl celý rok 2023, jsme se zeptali v bilančním rozhovoru s ředitelkou ÚZSVM Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu.
Paní ředitelko, jak hodnotíte letošní rok (stav do konce listopadu – pozn. red.) po stránce úspěšnosti dražeb nepotřebného majetku, inventáře, nemovitostí atd.? A to i v porovnání s výsledky za stejné období v letech 2020-2023?

Nepotřebný státní majetek nabízíme k prodeji v transparentních výběrových řízeních s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Díky elektronickým aukcím se nám každoročně daří výrazně zvyšovat příjmy státního rozpočtu. I rok 2023 je tak pro nás velmi úspěšný. V letošním roce jsme již dosáhli příjmů přes 1,6 miliardy korun, což je vynikající výsledek.

Online prodej nepotřebného státního majetku je pro veřejnost stále velmi atraktivní. Do konce listopadu 2023 navštívilo stránky elektronických aukcí www.nabidkamajetku.cz 2,8 milionu unikátních uživatelů, proběhlo přes 29 tisíc aukcí, z nichž přes 21 tisíc vyhlásil ÚZSVM a zbývající jiné státní instituce. Stát za prodej majetku v elektronických aukcích získal již přes 3,2 miliardy korun.

O co byl letos největší zájem, a jaká byla rekordní výše vydražené částky?

Zatím nejdražší nemovitost, kterou tento rok ÚZSVM v elektronické aukci na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz prodal, byl bytový dům v Brně. Prodej vynesl 51,6 milionu korun. Budovy a pozemky areálu bývalého Dolu Jan Šverma v Mariánských Horách pak získal zájemce za téměř 25 milionů korun. Úspěšná byla také aukce bytu na pražské Malé Straně, za který kupec zaplatil téměř 14,5 milionu korun. Mezi nemovitosti, které veřejnost oslovily natolik, že se cena během příhozů výrazně zvýšila, patří areál bývalého zemědělského družstva Podlesí ve Valašském Meziříčí. Nejnižší podání stanovené na 10 milionů korun bylo po 79 příhozech navýšeno na konečných 15,6 milionu korun. Dosud nejvíce příhozů pak letos přinesla aukce bytu s dispozicí 3+1 v Dobroníně. Vítěze určil až 307. příhoz a cena se z 2 051 000 korun dostala až na 2 824 000 korun.

Výrazný zájem dlouhodobě také zaznamenáváme u prodeje vojenských bunkrů, tzv. řopíků, které nabízíme po celé republice. Novými majiteli se většinou stávají fyzické osoby, mnohdy nadšenci do vojenské historie. Ceny se pohybují od několika tisíc až po stovky tisíc korun v závislosti na stavu objektu, lokalitě, nebo vlastnictví pozemku pod stavbou.

Jak se Váš ÚZSVM podílel na historicky první inventuře nepotřebného státního majetku, který chce vláda prodat ve snaze zalepit svůj rekordně vysoký deficit státního rozpočtu? Hovoří se mimo jiné o zjednodušení legislativních postupů?

Jednalo se o historicky největší inventuru státních nemovitostí, kterou provedly Ministerstvo financí a náš úřad. ÚZSVM v únoru roku 2023 oslovil 495 státních institucí, jako jsou ministerstva, příspěvkové organizace či státní podniky. Celkem 137 z nich označilo jako nepotřebné rekordních 30 252 nemovitostí. Po Mapě majetku státu se nám podařilo vytvořit další unikátní projekt, díky kterému stát získal přehled o nepotřebných nemovitostech pro jednotlivé státní instituce. Hlavním cílem této inventury je především zefektivnit nakládání s nepotřebným státním majetkem, a kromě jiného tím i podpořit obce a kraje v jejich rozvoji například ve zdravotní, sociální či dopravní oblasti.

Ne každá dražba či nabídka k prodeji je z logiky věci ale úspěšná. Třeba palác Broadway se nepodařilo ani na popáté prodat. Čím to bylo podle vás způsobeno a co bude s tímto objektem a exkluzivním místě v centru Prahy dál?

V současné době stále běží lhůta pro stávajícího nájemce pro podání nabídky ve výši minimální vyhlašované ceny. Nájemce může své přednostní právo uplatnit v souladu s uzavřenou smlouvou, kterou náš úřad převzal od tehdejší Správy železniční dopravní cesty. Pokud nebude mít o nemovitost zájem, ÚZSVM vyhlásí další kolo elektronické aukce.

O Palác Broadway jsme zaznamenali potenciální zájem ve všech kolech elektronické aukce, a to i ze zahraničí. Do aukce se vždy přihlásil zájemce, nicméně v jejím průběhu žádný příhoz neučinil. O důvodech tohoto rozhodnutí nebudeme spekulovat. Naším cílem je pro tuto výjimečnou nemovitost, která se nachází v nejlukrativnější části Prahy, najít definitivního vlastníka, který ji vdechne nový život.

Podobně nepříznivý osud má také proslulá budova libereckého Skloexportu naproti hlavnímu vlakovému nádraží. Kolikrát jste ho již nabízeli do dražby a kdy se uskuteční další kolo jeho prodeje?

Co se týče budovy bývalého Skloexportu, původně o ni nepožádala žádná státní instituce. Proto ÚZSVM na svých webových stránkách www.nabidkamajetku.cz vyhlásil v letech 2022 a 2023 celkem tři kola transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej této nemovitosti. Následně o budovu požádal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Vzhledem k zákonné povinnosti upřednostnit státní instituce předpokládáme, že bude žádosti po jejím vyhodnocení vyhověno.

Máte kromě Broadwaye a Skloexportu ve svém „seznamu restů“ ještě nějaký jiný další „ležák“?

Nikoliv, našemu úřadu se daří pro nepotřebný státní majetek najít nového vlastníka. Pokud o něj neprojeví zájem státní instituce, hledáme v souladu se zákonem vlastníky mimo stát.

Ne pokaždé se u nás prodávají zámky, ale nyní něco takového pravděpodobně čeká bývalý „vládní“ zámek Štiřín u Prahy, a to včetně golfového areálu s hotelem. Podle našich informací je totiž tento objekt označen za nepotřebný materiál, a jak „zamini“- tedy ministerstvo zahraničních věcí – tak ani jiné státní organizace o něj nemají zájem. Kdy se podle vašich odhadů dostane na váš seznam dražených státních nemovitostí? (a máte-li k dispozici, pak i jeho přibližnou cenu?)

ÚZSVM získal areál zámku Štiřín 1. června. 14. června byl pak proveden zápis do katastru nemovitostí.  V souladu se zákonem o majetku státu jsme pak vyhlásili 15. června 2023 nabídku areálu zámku Štiřín státním institucím, která probíhala do 2. října. Ve stanovené lhůtě neprojevila o nemovitosti zámeckého areálu zájem žádná státní instituce. ÚZSVM proto v souladu se zákonem o majetku státu nyní činí další kroky, aby co nejdříve našel této výjimečné nemovitosti definitivního vlastníka a zabránil výdajům za nevyužívané nemovitosti. V současnosti probíhá ocenění. Aktuální informace k areálu zámku Štiřín jsou zveřejňovány na speciální webové stránce https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy.

ÚZSVM řeší také majetek z tzv. odúmrtí. Přibývá těchto případů v posledních letech nebo se jedná o více méně setrvalý stav? A kolik jste řešili takových případů minulý rok, a kolik zatím v tomto roce? A o kolik položek a v jaké hodnotě se jedná? Můžete zmínit nějaké kuriozity, převedené na další subjekty (muzea?)

ÚZSVM v letošním roce, stejně jako v předchozích letech, řeší stovky případů odúmrtí. V uplynulém roce se jednalo o 1 480 případů, z nichž převzal 6 948 položek v celkové hodnotě 263 433 641 korun. Avšak téměř vždy odúmrti představují rovněž výdaje. Kromě zaplacení dluhů do výše aktiv musí stát také zajistit důstojný pohřeb, nebo uhradit náklady za pobyt v nemocnici. Také přibývá případů, kdy je pozůstalost zatížena dluhy vyššími, než je hodnota dědictví, a proto ji dědicové nechtějí přijmout. Předměty často bývají neprodejné kvůli svému velmi špatnému technickému i hygienickému stavu. Proto musí následovat jejich ekologická likvidace. Často se jedná o potraviny po lhůtě trvanlivosti, staré noviny, obnošené oblečení, zastaralé a nefunkční spotřebiče.

V letošním roce například získal Vojenský historický ústav stovky cenných knih, časopisů, fotografií i výstřižků s vojenskou tematikou, malby, modely s vojenskou a dopravní tematikou, modelářské motory nebo list dřevěné vrtule. Do Národního technického muzea jsme pak předali legendární Aerovku ze 30. let.

Můžete se s našimi čtenáři podělit ze své kariéry o nějakou „perličku“ mezi draženými objekty nebo pozemky? (něčím, co je atypické, nebo se k němu váže zajímavý příběh?

Na našich stránkách www.nabidkamajetku.cz občas nabízíme k prodeji nemovitosti, které jsou výjimečné svou architekturou i historií a díky tomu zaujmou veřejnost. Podařilo se nám například prodat krásnou Schichtovu vilu v Ústí nad Labem, která patřila rodině proslulého továrníka vyrábějícího mimo jiné mýdlo s jelenem. (KN o této dražbě v minulosti informovaly – pozn. red.) A například v Aši se nám v letošním roce podařilo najít nového majitele pro jedinečnou Geipelovu vilu. Tu si v duchu romantizujícího historismu postavil významný ašský textilní továrník a mecenáš Gustav Geipel.

Tak dobrými zprávami, kterých je dne stále méně, bychom měli vždy a rádi končit. Děkuji za rozhovor.

ÚSVM provedl společně s Ministerstvem financí historicky největší inventuru státních nemovitostí. V únoru minulého roku oslovil 495 státních institucí, jako jsou ministerstva, příspěvkové organizace či státní podniky
ÚSVM provedl společně s Ministerstvem financí historicky největší inventuru státních nemovitostí. V únoru minulého roku oslovil 495 státních institucí, jako jsou ministerstva, příspěvkové organizace či státní podniky

TEXT: PETR BLAHUŠ, FOTOGRAFIE: ARCHIV KN

Český stát v roce 2023 také získal 263,4 milionu korun, které ÚZSVM nashromáždil v rámci celkem 1480 odúmrti, kdy majetek lidí zemřelých bez dědiců (nebo vypracované závěti) přešel na stát. Konkrétně se jednalo o skoro 7000 položek, včetně 2042 pozemků, 193 bytů či domů nebo staveb, 120 cenných papírů a více než 4000 položek nemovitého majetku. Výtěžek z prodeje šel do státního rozpočtu.  Zachovalé vybavení domácností, jako například elektronika nebo sportovní vybavení pak ÚZSVM zdarma předává například do dětských a výchovných domovů, lázním nebo i do nemocnic. Pokud se podaří zajistit také umělecké předměty s nějakou historickou hodnotou, předává je ÚZSVM zdarma do galerií nebo muzea. Jak třeba před časem upozornila IDnes, přesně takovým způsobem Technické muzeum v Brně získalo 50 starých modelů aut od legendární firmy Matchbox. Naopak Národní zemědělské muzeum v Praze bylo stejným způsobem obohaceno o unikátní sbírku měkkýšů, brouků a ostronožců, která dříve patřila zemřelému entomologovi; muzeum ji nyní zpřístupnilo ve své podřízené organizační jednotce, Muzeu lesnictví, sídlící v loveckém zámečku Ohrada nedaleko Hluboké nad Vltavou.  Pardubická policejní krajská správa si zase „polepšila“ o sbírku loveckých kulovnic, brokovnic, pistolí, revolverů a tisíců kusů munice, které patřily vášnivému lovci a milovníku zbraní ze Svitav.  Jako odúmrť skončilo také vybavené bytu v Hradci Králové, ve kterém byla mimo jiné busta prezidenta T.G. Masaryka z pálené hlíny, kterou v roce 1936 vytvořil známý akademický sochař Vincent Makovský, grafický list Ruka s růží od akademického malíře Emila Filly nebo litografie s podtiskem od malíře a grafika Maxe Švabinského. Vojenské muzeum v Praze zase rádo přijalo důstojnický kordík příslušníka německé nacistické luftwaffe.

V elektronických aukcích pak byly pod záštitou ÚZSVM prodána například motorka Suzuky GSX R 750 – za 77000 korun nebo veteránské auto Mercedes W 123, jehož cena se od vyvolávací částky 88670 korun vyšplhala po 119 příhozech na konečných 370000 korun. Také grafický list s motivem zámku v Českém Krumlově byl v elektronické aukci prodán s velkým úspěchem, když za něj nový majitel podle IDnes zaplatil o 15300 procent vyšší částku, než která byla ta vyvolávací.

Naopak zdarma předává ÚZSVM lidem „pozůstalé“ domácí mazlíčky, nejčastěji psy nebo kočky. Aktuálně jsou tak v nabídce třeba tříletá argentinská doga Locky nebo stejně starý kříženec pojmenovaný Klíďa.

Mgr. Ing. Kateřina Arajmu generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vystudovala Vysokou školu báňskou na Technické univerzitě Ostrava, na její Ekonomické fakultě získala titul Ing. a na Univerzitě Karlova, Právnická fakulta pak titul Mgr. Mezi roky 2001–2002 pracovala ve správní radě na Ministerstvu vnitra, od roku 2002

pracuje v různých funkcích na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nejprve v letech 2002–2003 co by vedoucí oddělení Metodiky právních služeb, po té vedoucí jejího samostatného oddělení Legislativní podpory, V letech 2004-2009 byla na ÚZSVM pověřena zastupováním pracovního místa vedoucí oddělení Veřejné správy, od roku 2009-2011 byla vedoucí oddělení její Veřejné správy. V letech 2011-2014 pak zastávala funkci ředitelky odboru Realizace majetku, mezi roky 2014 až 2015 pak ředitelkou Územního pracoviště v hlavním městě Praze. Od roku 2015 pak stojí v čele ÚZSVM.

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies