Reklama

Rozhovor s Andreou Miou Geyer, generální ředitelkou S24 holding a výkonnou ředitelkou Médea, Empresa Média a TV Barrandov.

31.01.2024

RozhovorZdarma

Hlavním tématem tohoto rozhovoru je majetkový vstup Jana Čermáka do skupin Jaromíra Soukupa před čtvrt rokem.

Majetkový vstup Jana Čermáka do skupin Jaromíra Soukupa, tedy Médea a Empresa Média (provozovatel televize Barrandov) proběhl před čtvrt rokem. Co se od té doby změnilo, zejména z pohledu zadlužení?

Změn je hodně a stále probíhají, a to jak na straně věřitelů, tak uvnitř jednotlivých společností. Možná pro přehlednost začnu tím, co proběhlo u největších věřitelů.

Největšími věřiteli byly bankovní instituce, se kterými se nám podařilo domluvit tak, aby to bylo pro obě strany zajímavé. Pokud bych chtěla ovšem konkretizovat nějaké významné body. Tak bych ráda zmínila narovnané vztahy se společností ATO, kdy jsme uhradili veškeré dluhy, ale také s Českými radiokomunikacemi, které nám v rámci spolupráce nabízí podporu a vztahy s nimi jsou pro nás klíčové. Je dobré zmínit narovnání vztahů uhrazením veškerých závazků se společností Vltava, Labe Media, a. s.

Pak je tu samozřejmě spousta dalších neméně významných pohledávek, které řešíme postupně.

A z pohledu vnitřního fungování?

Téměř okamžitě nastoupil manažerský tým S24 holding. Spolu se mnou odborník na nemovitosti Milan Kurka, následně finanční ředitel Štěpán Procházka, jako konzultanta pro tvorbu programu jsme získali zkušeného bývalého programového šéfa TV Prima Romana Mrázka.

Pokud bychom mluvili o prioritách, kterým čelíme, tak by mezi ně určitě patřilo vysílání TV Barrandov, vydávání tištěných periodik, znovu oživení dabingového studia, s čímž souvisí i zaplacení dlužných mezd a plateb externím kolegům, tedy třeba kameramanům, technikům nebo moderátorům – protože bez kolegů, kteří jednotlivé obsahy tvoří, to nelze. S ostatními věřiteli komunikujeme a snažíme se najít společná řešení. Jednoduše se snažíme o stabilizaci a zároveň začínáme pracovat na novém programovém schématu. TV Barrandov má potenciál dostat se na zajímavý share a tím být i zajímavým, nejen reklamním, partnerem.

Ne se všemi věřiteli se, ale dohoda daří. Příkladem mohou být třeba Knowlimits, jejichž 70milionová pohledávka za Barrandov televizní studio dospěla až do fáze exekuce, nebo problém s Barrandov Studio (vlastník Tomáš Chrenek), jimž patří pozemky na Barrandově, a která přestala jednu chvíli dodávat televizi elektřinu. Co s tím budete dělat?

Ano, ne vše se daří vyřešit „prvním setkáním“. To je ale u distressed assets normální, s tím musíme počítat. Nutno ale říct, že oběma potížím se jistým způsobem dalo vyhnout. U Knowlimits byl už z dřívějška splátkový kalendář, který se nedodržel kvůli administrativní chybě, s Barrandov Studio bylo spíš nedorozumění.

Každopádně jak u pohledávky Knowlimits, tak u Barrandov Studio soud povolil individuální moratorium, tedy dočasnou ochranu. To dává televizi prostor přijít do půlky února za věřiteli s návrhem preventivní restrukturalizace. Pokud by byla povolena restrukturalizace, jevilo by se nám to jako velmi dobré řešení, kdy se udrží, a ideálně zvýší příjmy a umožní se průběžné splácení.

Myslíte, že se vám podaří věřitele přesvědčit?

Vycházím z toho, že v závěru jde o obchodní vztah. Proto věřím, že pokud se shodneme na navrhovaném plánu, můžeme dojít ke shodě.

Co další entity ve skupině? Hodně se mluví o Médee jako o „nejslabším kusu ve stádu“. Přežije, nebo ho čeká insolvence?

Chceme zachránit všechny životaschopné a potenciálně profitabilní entity. Pravdou je, že Médeu tíží největší část dluhů a hledání řešení tu bude nejsložitější.

Co má podle vás největší hodnotu?

Areál v Braníku a televize.

Nebylo by pro vás nejjednodušší prostě tyhle části prodat nějakému zájemci a jít zas dál?

To by nepochybně nejjednodušší bylo. Zájemci jsou – jak o pozemky, tak o média, mezi které řadím televizi, i tištěné a online časopisy. Jsem ale v tuto chvíli přesvědčena, že celé dokážeme lépe zhodnotit. U pozemků je nejpravděpodobnějším vývojem, že se dohodneme se zástavními věřiteli a budeme je rozvíjet formou nového developmentu. Budovy Braníku nelze přeměnit na domy k bydlení, ale jiný typ výstavby tu je bez obtíží možný a k tomu nyní směřujeme.

V případě médií chceme nejprve vyřešit závazky vůči svým věřitelům, posunout televizi i časopisy na vyšší úroveň, kterou si zaslouží a následně je prodat jako očištěné a výkonné. To je ostatně základní model práce Holdingu S24, naše přidaná hodnota.

Můžete prozradit, o jaké zájemce jde?

To bohužel nemohu. Mohu jen naznačit, že jsou jak domácí, tak zahraniční.

Před pár dny jste zveřejnili nabídku dluhopisů od 50 tisíc v celkovém objemu až 24 milionů korun a investorských zápůjček od 5 milionů korun bez omezení celkového objemu. Jak to zapadá do celkového konceptu?

Zapojení zdrojů zvnějšku k výkupu pohledávek umožňuje uvolnit si ve skupině kapitál na jiné věci v rámci záchrany a ozdravení Barrandova. Uvidíme, jaký o ně bude ze strany investorů zájem, podle toho možná zrealizujeme i další emise. Určitě ale chceme většinově v projektu mít vlastní zdroje.

Jak funguje spolupráce mezi Janem Čermákem a Jaromírem Soukupem? Protože Soukup je na trhu vyhlášený svou nepředvídatelností a impulzivitou…

Spolupráci vnímám jako velkou změnu hlavně pro pana Soukupa, který celý business reprezentoval sám a nyní, kdy vstoupil do společností nový partner je potřeba, čas pro nastavení pravidel, která pomohou s následující kooperací. My jsme na tento model fungování zvyklí z předchozích projektů. Proto dokážeme najít vhodný model fungování, což se nám myslím daří.

Nezvažujete vy nebo Jaromír Soukup, že by vám prodal zbylý podíl? Nebylo by to jednodušší?

Na tuto otázku bohužel nemohu přímo odpovědět. Mohu jen obecně konstatovat, že pokud by taková nabídka přišla, určitě bychom ji zvážili. Té možnosti se zkrátka nebráníme, na druhé straně pan Soukup je v projektu naším partnerem a přesně tak o něm uvažujeme.

Mluvila jste o zhodnocení televize, o vyšším podílu na sledujících. Zatím ale televize vysílá stále to samé, což jsou do značné míry pořady moderované Jaromírem Soukupem. Kdy lze čekat nějaké viditelné změny?

Bohužel televize je náročné medium, které potřebuje čas a nic se nedá uspěchat. Postupně stavíme nové programové schéma, které bude dávat logický smysl a ve kterém udržíme stávající diváky a přivedeme nové. Už teď máme nakoupené filmy a seriály, podařilo se nám ozdravit dabingové studio, což hodně pomůže dovnitř a přinese i příjmy zvenčí, vymýšlíme nové formáty a mluvíme s lidmi, kteří by mohli být novými tvářemi pro in-house natáčené pořady. Odhaduji, že během druhého čtvrtletí už bude velká část těch změn viditelná. A opravdu moc se na to těším.

Andrea Mia Geyer v minulosti působila například na pozici ředitele obchodního centra Galerie Vaňkovka v Brně, Citypark Jihlava, byla také členem TOP management společnosti SEPHORA.

Autor: Karolína Svobodová

Foto: Archív KN

Aktuální číslo

2024 – 1

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies