Reklama

Rozhovor s tiskovou mluvčí Generálního ředitelství Správy železnic Nelou Eberl Friebovou

Prodej nepotřebného majetku a pozemků v elektronických aukcích Správy železnic, je aktuální téma, které vás jistě bude zajímat.

Správa železnic považuje za úspěšný každý realizovaný prodej, ať již v aukci nebo obálkovou metodouKromě ministerstva obrany nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k prodeji nepotřebný majetek a pozemky také Správa železnic, přičemž pokud je cena nabízené nemovitosti nebo pozemku vyšší jak milion, děje se tak v elektronických aukcích. Na podrobnosti tohoto procesu jsme se zeptali vedoucí tiskového oddělení úseku generálního ředitele v odboru komunikace Správy železnic a její tiskové mluvčí Nely Eberl Friebové 
Poměrně málo se ví, že kromě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo Ministerstva obrany nabízí k prodeji nepotřebný majetek také vaše instituce, Správa železnic. Můžete našim čtenářům blíže popsat, o jaký druh majetku se jedná, zda spíše o nemovitosti nebo naopak o pozemky? Jakým způsobem je nabízíte a proč zrovna takto?

Správa železnic hospodaří s nemovitým majetkem České republiky, a to jak s budovami, tak s pozemky. Nemovité věci jsou nabízeny poté, kdy je předepsaným postupem prokázána jejich trvalá nepotřebnost. Pokud nikdo nesplňuje podmínky pro přímý prodej, ani neprojeví o nemovitost zájem, samospráva či jiná státní organizace, probíhá prodej takové nemovitosti formou veřejné soutěže. Nemovitosti, jejichž cena je nižší než jeden milion korun bez DPH, se prodávají formou klasické obálkové metody, kdy jediným kritériem je nabídková cena a vítězem veřejné soutěže se stává uchazeč, který předložil nejvyšší cenovou nabídku. Pokud je cena nemovitosti nad tuto hranici jednoho milionu, probíhá veřejná soutěž formou elektronické aukce. Konání každé veřejné soutěže je vyhlášeno na webu Správy železnic, na portále Sreality, na úřední desce příslušné obce a na předmětném nemovitém majetku. Nově jsme také zahájili spolupráci se třemi realitními agenturami, které naše nabídky také zveřejňují.

Odkdy vlastně Správa železnic nabízí tyto druhy státního majetku, a v jakém roce byl jejich prodej nejúspěšnější 

Správa železnic nabízí nemovité věci od svého vzniku, tedy od 1. 1. 2003. Pro představu, v roce 2021 jsme uzavřeli 152 smluv, v roce 2022 pak 245 smluv.

Liší se nějak letošní „výprodej“ státního majetku z pohledu vaší instituce, co se týče objemu nějak oproti předchozím rokům, třeba i s ohledem na to, že vláda musí rozprodávat státní inventář, aby z tržeb za něj zalepila obří a rekordní sekeru ve svém rozpočtu?

Ne, letošní čísla nesignalizují žádnou podstatnou odchylku od trendu posledních let.

Nejen pro milovníky železnic je snem být na stará kolena majitelem nějakého malého domečku, pokud možno u trati, kde už tolik vlaků nejezdí a je tam tudíž klid a čistá vzduch. Co ke splnění tohoto snu takový člověk potřebuje? 

Tak prodeje těchto nemovitostí probíhají formou veřejné soutěže, která jak jsem uvedla u nemovitostí s cenou nad milion korun probíhá formou elektronické aukce. Cena nemovitých věcí se stanovuje na základě ceny zjištěné a ceny obvyklé, popř. znaleckým posudkem. Konečný souhlas k prodeji musí následně dát i vláda České republiky.

Vznikají tomu, kdo od vás odkoupí nějakou drážní nemovitost nebo pozemek u trati, spolu s koupí nějaké dodatečné povinnosti do budoucna, třeba udržovat průjezdnou přístupovou cestu k trati nebo povinnost pravidelně odlesňovat část úseku podél trati, aby měl strojvůdce potřebný výhled?

Ano, v rámci prodeje jsou vždy stanoveny i technické podmínky převodu, a to vždy individuálně pro každou nemovitou věc a tyto technické podmínky jsou následně součástí konkrétní převodní smlouvy. Není možné je tedy zde jen tak nějak zobecňovat.

O jaké objekty nebo pozemky je z hlediska teritoriality největší zájem? A lze říci, v jakém regionu jsou tyto pozemky nebo nemovitosti nejdražší, nebo naopak nejlevnější?

Tak zájem je napříč celou republikou. Stejně jako u jiných vlastníků se dosahuje nejvyšších cen u nemovitostí na území velkoměst. Vždy však záleží na konkrétní nemovitosti, jejím stavu a atraktivitě.

Můžete aspoň našim čtenářům sdělit, jaký byl nejúspěšnější prodej, realizovaný vaší institucí?

Správa železnic považuje za úspěšný každý realizovaný prodej. Jsme rádi, že se v posledních letech jedná o stovky případů ročně.

Děkuji Vám za rozhovor.

Autor: Petr Blahuš
Foto: se souhlasem Nely Eberl Friebové

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies