Reklama

V roce 2023 se poprvé zobrazil morální hazard strategie odpouštění dluhů

Odpouštění dluhů může podněcovat neuvážené půjčování a riziko dalšího zadlužení. JUDr. Veselá varuje před rozšířením morálního hazardu a neuváženým přístupem k dluhům.
Jak vyplývá ze statistik společnosti Insolcentrum, počet insolvencí se v minulém roce sice nezvýšil, poprvé se do čísel ale výrazně promítl morální hazard vládní strategie odpouštění dluhů.

Jak uvedla ředitelka společnosti Insolcentrum JUDr. Jarmila Veselá, v meziročním srovnání byl zaznamenán pokles prohlášených konkurzů firem o 6,2procenta; v praxi to znamená, že se za minulý rok do konkurzu dostalo 654 firem. „I když ekonomika České republiky vykazuje stagnaci, tak se to zatím neprojevuje v nárůstu úpadků firem. Firmy jsou zdrženlivé ve svém hospodaření, snaží se snižovat náklady, ale přitom si stále drží své zaměstnance. Některé menší často rodinné firmy, jejichž chod byl závislý na cenách energií, ale avizovaly, že postupně ukončí svoji činnost bez insolvence,“ tvrdí JUDr. Veselá.  Do insolvenčních problémů se podle ní dostaly některé společnosti vydávající nebonitní dluhopisy či založené na podvodném byznysu, například investiční skupina Premiot Group, a.s., WCA International s.r.o., nebo MAMMOTH s.r.o.

„Rozmach fotovoltaického odvětví přivedl řadu majitelů společností k neodpovědnému přijímání záloh na zakázky, které pak společnosti nebyly reálně schopné realizovat, což je příklad třeba energetický holding Malina a.s., AR Solar CZ s.r.o. a Alpha Solar systems s.r.o.,“ říká JUDr. Veselá.

I když podle statistik Insolcentra meziročně došlo k poklesu konkurzů firem, v posledním čtvrtletí 2023 se oproti třetímu čtvrtletí minulého roku počty konkurzů zvýšily o plnou čtvrtinu, tedy o 25 procent.

„Rok 2024 ukáže, zda se jedná o první signál dlouho očekávaného nárůstu firemních bankrotů anebo šlo o náhodný vzestup. Insolvence občanů: Počty povolených oddlužení se meziročně snížily o 3,5procenta. Zadlužení lidé pravděpodobně vyčkávají na avizované snížení doby oddlužení na tři roky obsažené ve vládním návrhu novely. Poprvé však byly zpracovány výsledky tříletých oddlužení, které seniorům umožnila změna insolvenčního zákona platná od června 2019. Z analýzy souboru ukončených případů 1 883 seniorů vyplynulo, že jejich dluhy se oproti dluhům seniorů vstupujících do oddlužení v roce 2013 zvýšily v průměru pětinásobně, míra uspokojení věřitelů však byla sedmkrát nižší,“ bije na poplach nad čísly, které se prostě nedají obejít (a to ani politicky) JUDr. Veselá.

Jak dále vyplývá z čísel sesbíraných Insolcentrem za minulý rok, průměrný dluh starobních důchodců při vstupu v roce 2019 činil 2,1 milionu korun, a to při průměrné míře uspokojení věřitelů jen 7,1procent z těchto dluhů. Jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá k tomu uvádí: „I když dlouhodobě varujeme před neuváženým odpouštěním dluhů, což je v podstatě vyvlastňováním pohledávek, přesto nás ohromila rychlost, jakou lidé morálnímu hazardu propadli, a navíc i rozsah tohoto dopadu. Necelé dva tisíce seniorů dosáhly dluhů ve výši téměř čtyři miliardy korun! Obáváme se, že přijetí plošného tříletého oddlužení jen potvrdí zadluženým lidem, že dluhy nejsou v podstatě žádný problém. Morální hazard by se pak mohl rozšířit mezi širší část české populace,“ říká JUDr. Veselá.

Z dat Insolcentra také vyplanulo, že také senioři s krátkodobými dluhy si půjčují obdobně jako dlouhodobě zadlužení lidé. Za jejich zadlužení neodpovídají věřitelé z doby neregulovaného trhu s půjčkami, ale lidé sami. „Nejde také o vysoké úroky či poplatky z prodlení, protože jejich výše je v současném oddlužení již omezena. Senioři při svém rozhodování pravděpodobně dospěli k názoru, že si na nich nikdo už nemůže nic vzít, a nakonec jim stát stejně dluhy odpustí. Jak vyplývá z dluhového trasování, nejde o neschopné jedince, protože ti by nebyli schopni sofistikovaného získávání půjček,“ varuje JUDr. Veselá.

Autor: Petr Blahuš

Foto: pexels.com
pexels-mikhail-nilov-7534771

2022 171

2023 182 (+6,4 %)

Počty prohlášených konkurzů občanů v roce 2023 jsou téměř ve shodné výši s loňským rokem. V roce 2023 byl prohlášen konkurz na 182 fyzických osob.

PROHLÁŠENÉ KONKURZY ŽIVNOSTNÍKŮ

2022 149

2023 184 (+23,5 %)

V roce 2023 byl prohlášen konkurz na 184 živnostníků. Jedná se o nárůst o 23,5 % oproti roku 2022. Ve většině případů je živnostníkům povoleno oddlužení. Nejvíce živnostníků podnikalo v odvětví velkoobchod, maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel (39), ve stavebnictví (39) a ve zpracovatelském průmyslu (22).

PROHLÁŠENÉ KONKURZY FIREM

2022 697

2023 654 (-6,2 %)

Počet prohlášených konkurzů firem za rok 2023 byl nižší než v předešlém roce. V roce 2023 bylo prohlášeno 654 konkurzů firem, což činí o 6,2 % méně konkurzů než v roce 2022. Nejvíce firem v nově prohlášených konkurzech podnikalo v odvětví velkoobchod, maloobchod a oprava a údržba motorových vozidel (153), ve zpracovatelském průmyslu (98) a v činnostech v oblasti nemovitostí (79). Zajímavější je však mezičtvrtletní porovnání, kde dochází k nárůstu prohlášených konkurzů firem. Ve 4. čtvrtletí 2023 byl prohlášen konkurz na 180 firem, oproti 3. čtvrtletí se jedná o nárůst o 25 %. Důvodem může být přetrvávající ekonomický útlum v zemi, který je způsoben zejména růstem cen energií a vstupů. Situaci nepřispěla ani slábnoucí poptávka domácností. K nepříznivému vývoji došlo téměř ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu, kde největší problémy vykazují energeticky vysoce náročné obory.

POVOLENÉ REORGANIZACE

2022 23

2023 19 (-17,4 %)

V roce 2023 soudy povolily celkem 19 reorganizací. Oproti předchozímu roku jde o pokles o 17,4procenta. Všechny povolené reorganizace stále probíhají, ve dvou případech došlo k přeměně reorganizace v konkurz (Vilapark Chabry s.r.o., Lezapari s.r.o.) Dlužníci, kterým byla v roce 2023 povolena reorganizace a jejichž sanace má významný dopad na věřitele, obchodní partnery a zaměstnanost v daném regionu jsou: 1. Energetický holding Malina a.s. – s počtem přihlášených věřitelů 3 174 (k 2.1.2024) 2. WCA International s.r.o. s počtem přihlášených věřitelů 4 178 3. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. s počtem zaměstnanců 288.

PROHLÁŠENÉ INSOLVENCE V KRAJÍCH

K nárůstu prohlášených insolvencí došlo pouze ve čtyřech krajích, a to kraji Pardubickém (+4,4 %), Jihočeském (+3,1 %), Olomouckém (+2,9 %) a na Vysočině (+1,7 %). Ve zbylých deseti krajích byl zaznamenán meziroční pokles prohlášených insolvencí. Největší pokles byl v Jihomoravském kraji (-10,5 %) a Zlínském kraji (-8,6 %). Je potřeba zdůraznit, že celkové počty prohlášených insolvencí ovlivňují povolená oddlužení, která tvoří zhruba 95procent všech případů.

 Sledováním přesných čísel o tuzemských exekucích, insolvencích a reorganizacích se zabývá pražská společnost Insolcentrum, sídlící na rozhraní pražského Žižkova a Vinohrad.

 

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies