Reklama

Soud povolil reorganizaci jindřichohradecké úzkokolejky, firma JHMD je v úpadku

JHMD: Krajský soud povolil reorganizaci, obce a firma Swietelsky Rail CZ projevily zájem.

Po dlouhém očekávání Krajský soud v Českých Budějovicích konečně schválil reorganizaci společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Tato důležitá událost následovala poté, co věřitelé společnosti minulý týden vyslovili svůj souhlas s reorganizačním plánem. Jak uvádí insolvenční rejstřík zde: zde., věřitel Jan Kysela má nyní 120 dní na to, aby předložil detailní reorganizační plán.

Reorganizační plán předpokládá, že dráhu zakoupí jednotlivé obce. Firma Swietelsky Rail CZ má zájem o část vozů. Tyto informace vyplynuly ze schůze věřitelů, která se konala ve středu u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Je třeba zdůraznit, že Krajský soud již dvakrát předtím poslal společnost JHMD do konkurzu, avšak rozhodnutí bylo oběma dvakrát zrušeno Vrchním soudem v Praze.

Společnost JHMD je v úpadku od října 2022, kdy byl zastaven provoz vlaků. Dluh společnosti činí 350 milionů korun, jak uvádí přehled pohledávek. Insolvenční správce David Jánošík pro ČTK uvedl, že vlaky by mohly začít jezdit opět od června. Zároveň podle znaleckého posudku by bylo možné společnost prodat za 121 milionů korun.

Společnost JHMD se odvolává k nedostatečné kompenzaci ze strany Kraje Vysočina za prokázanou ztrátu od roku 2010, což prý vedlo k trvalé provozní ztrátě ve výši 108 milionů korun. Navíc tvrdí, že Kraj Vysočina neuhradil poplatek za použití dopravní cesty za stejné období. Kraj však tato tvrzení odmítl s poukazem na platnou smlouvu.

Mezi potenciální investory patří firma good thing, která projevila zájem o část aktiv společnosti JHMD, o nemovitosti a stoprocentní podíl ve společnosti Správa úzkokolejných drah. Good thing, založená v listopadu 2022, je stoprocentní dceřinou společností firmy WTT a je jedním ze tří zájemců o provoz tratí. Dalšími zájemci jsou firma Gepard Express a jedna polská firma.

Obce sdružené v Jindřichohradecké úzkokolejné dráze již poskytly část finančních prostředků na žádost o bezpečnostní osvědčení nutné k provozu dráhy. Tuto žádost podala Správa úzkokolejných drah k Drážnímu úřadu v úterý. Díky získání tohoto osvědčení bude možné provozovat vlakovou dopravu.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na trati do Nové Bystřice byl zahájen již 1. listopadu 1897.

Autor: Karolína Svobodová

Foto: Archív KN

Zdroj: ČTK

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies