Reklama

Právo

O umělé inteligenci (AI) které dávají v současné době někteří lidé až nekritické šance využití (na úkor tvůrčí lidské práce) se už dokonce rozhodovalo u českých soudů. Jak před časem na serveru Epravo...

Tomáš Zach LL.M.

Insolvenční soud provedl pouze minimální dokazování ke zjištění úpadku dlužníka, což zatížilo řízení vadou, jež by mohla vést k nesprávnému rozhodnutí. I když je míra řádného dokazování úpad...

Digitalizace

Korespondence s Ministerstvem spravedlnosti ohledně digitalizace justice Korespondence s Ministerstvem spravedlnosti ohledně DIGITALIZACE JUSTICE potvrzuje zjištění, na které upozorňuje Petr Janša v č...

K neplatnosti lichevních smluv od teď musí soudy přihlížet i bez návrhu, tedy aniž tento problém nadnese jedna ze smluvních stran. V kauze prodeje jednoho pražského bytu, ke kterému došlo za nápadně n...

Preventivní restrukturalizace, představuje most mezi současnými problémy a budoucí stabilitou, a to vše s důrazem na zachování podnikatelské aktivity a pracovních míst. Avšak právě nyní, na prahu nové...

Pokud jde o neplacení výživného, vláda se snaží zlepšit postavení věřitelů tím, že jim umožní prodat své nároky na další vymáhání. Toto opatření je zaměřeno na bohaté dlužníky, kteří se vyhýbají place...

Další možný „game changer“ na obzoru insolvencí konkrétně v případu NOVA Money Market - podfond 4 (před prohlášením úpadku) penetruje tentokrát hluboko do zákona č. 240/2013 o investičních společnoste...

Zrušení Rejstříku trestů jako samostatné organizační složky státu a jeho začlenění do struktury Ministerstva spravedlnosti je jedním z hlavních bodů schválené novely zákona. Tento krok přináší řadu vý...

03.11.2023

PrávoZdarma

Nový návrh zákona zavádí hromadné žaloby do českého právního systému, umožňuje skupinám lidí s podobnými právními problémy podávat společné žaloby a dává možnost podat více takových žalob na stejný ná...

25.10.2023

PrávoZdarma

V pátek 25. srpna 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon o veřejných dražbách, který odstraňuje nesoulad stávající právní úpravy veřejné dražby s občanským právem a sjednocuje pravidla pro konání dražeb. Z...

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) se vztahuje nejen na finanční sektor, ale také na sektor nemovitostí a souvisejíc...

Realizace nebo prodej zadržené věci se může na první pohled jevit jako snadný úkol, avšak praxe ukazuje, že tomu tak obvykle nebývá. Na první pohled se může zdát, že prodej či realizace takového majet...

Vláda ČR schválila 4. 10. 2023 na návrh Ministerstva financí České republiky, novelu zákona o investičních společnostech, která počítá se zpřísněním pravidel pro investice prostřednictvím takzvaných n...

V české justici pomalu bobtná obří krize hlavně kvůli nedostatku peněz na soudní personál (ne na platy soudců) a odměny znalcům hrozí pád celé české justice. Významné soudní veličiny již na toto rizik...

Jak nedávno vyšlo na veřejnost, už od konce minulého srpna využívá Policie České republiky „zkušebně“ nástroj na rozpoznávání tváří. Ten jí umožňuje propojovat fotografie s databází fotografií občanů...

Digitální a informační agentura (DIA) varuje nově podnikající osoby, aby byli obezřetní vůči datovým zprávám, které nabízí krátce po začátku podnikání zápis do soukromého firemního registru. Výzva, kt...

Český stát a s ním také Karlovarský kraj prohrály soudní při o  milionovou sbírku historických hudebních nástrojů. Krajský soud v Plzni totiž zamítl obě jejich žaloby, kterými se domáhaly vyjmutí této...

Nejvyšší soud odložil až do nabytí právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci vykonatelnost rozsudku, podle kterého musí bytové družstvo Svatopluk zaplatit konkurznímu správci H-System Jose...

Stálá konference českého práva (SKČP) pořádala 22. 6. 2023 už 26. Právnický klub, tentokráte na téma – Formuje se nová generace základních práv? Na klubu pod záštitou JUDr. Libora Vávry, prezidenta So...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá délkou ochrany práv věřitelů dlužníka v průběhu reorganizace a po jejím skončení. Rozs...

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek (ODS) nepředloží vládě nový trestní řád. Původně se přitom jednalo o vládní prioritu, kterou si Pětikoalice dokonce vytkla do svého programového prohlášení. Po...

Brazilská policie požádala prostřednictvím Interpolu o vydání českého občana angolského původu Daniela João, který na veřejnosti i v showbussinese vystupuje jako rapper pod přezdívkou Pluto. Ten má bý...

Evropský parlament bude hlasovat o komplexní regulaci kryptoměn a kryptoaktiv, tzv. Mica (Markets in Crypto-Assets).  Jedním z jejích hlavních cílů má být pro každého poskytovatel služeb kolem kryptoa...

Další český soud poslal k čertu naděje, že by tisíce českých majitelů Škodovek a Volkswagenu dostaly – tak jako třeba Němci, Britové nebo Američané – odškodnění od německého koncernu Volkswagen za to,...

V květnovém čísle Konkursních novin jsme minulý rok psali o snaze Finančně – analytického ústavu ministerstva financí pod kuratelou ODS zajišťovat a zabavovat u nás majetek ruských oligarchů, podle úř...

Uprostřed zuřícího konfliktu na východě, jehož součástí jsou často spektakulární akce „rozvědky ministerstva financí“ - Finančního a analytického útvaru (FAÚ) zasahujícího proti majetku ruských oligar...

20.03.2023

PlacenéPrávo

Počítá s tím alespoň ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který o konečné podobě vyhlášky k advokátnímu tarifu jednal s vedením České advokátní komory (ČAK). Společně řešili také chystanou novelu...

20.02.2023

PlacenéPrávo

Jednou z právních norem, jejichž účinnost bude mít velmi pravděpodobně  zpoždění, je novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. I tak ale lze už nyní predikovat alespoň některé nejdů...

20.02.2023

PlacenéPrávo

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, který se zabývá podmínkami neúčinnosti právního úkonu dlužníka, který je učiněn bez přiměřeného protipln...

19.12.2022

PlacenéPrávo

V působivém prostředí Vlasteneckého sálu v pražském Karolínu se uskutečnilo odborné sympozium na téma Home office – právní a společenské souvislosti. Zúčastnila se ho celá řada právníků, soudců, i úst...

21.10.2022

PrávoZdarma

Ačkoliv práce na vytvoření systému on-line soudnictví jsou teprve na samém začátku –když má být na počátku příštího roku pro soudce a část veřejnosti připravený ke zkušebnímu vyzkoušení model on-line...

21.10.2022

PlacenéPrávo

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou uplatňování výhrady vlastnictví k věci, kterou dlužník převzal před prohlášení...

20.09.2022

PlacenéPrávo

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies