Reklama

Právo

Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR „Kompenzace ztráty příjmů v pandemii covid-19: vítězové a poražení“ představila výsledky analýzy vládních opatření, která měl...

20.09.2022

PlacenéPrávo

Metropole Praha, ozářená letním sluncem, uvítala odborné sympozium na téma Hromadné žaloby, které proběhlo v rámci VI. ročníku Pražského právnického jara v majestátních prostorách Vlasteneckého sálu n...

22.07.2022

PlacenéPrávo

Přes čtyři desítky účastníků se sešly v CEVRO institutu v Praze na diskuzi s tématem Etika českých soudců. Aby se navodila atmosféra rovnosti, zasedli pozvaní soudci okresních, a krajských, stejně jak...

20.06.2022

PlacenéPrávo

Část ministrů vlády Pětikoalice ODS- STAN- KDU-ČSL, TOP09 a Pirátů říká, že veřejnost se k informacím o jejich majetku dostane, až bude schválena novela zákona o střetu zájmů. Jenže zároveň její proje...

20.06.2022

PlacenéPrávo

Právníci z Legislativní rady vlády se shodli, že nástrojem na snížení bohatství ruských oligarchů má být zmrazení jejich majetku, nikoliv však konfiskace. Navíc upozorňují, že o zadržený majetek se st...

20.05.2022

PlacenéPrávo

Obhajobu práv a zájmů věřitelů, zvyšování finanční i právní gramotnosti a osvětu v oblasti vymahatelnosti práva bude mít na starosti Petra Kolářová. Do České asociace věřitelů přichází na pozici výkon...

20.05.2022

PlacenéPrávo

Mezi praktiky není sporu o tom, že insolvenční řízení jako kolektivní a veřejný proces přináší celou řadu přínosů, avšak i těžko řešitelných problémů. Jedním z nich jsou pro dlužníka reputační rizika,...

Před více jak rokem - v lednu 2021 - bylo ukončeno výběrové řízení pro konkursní podstatu společnosti H-System. Jako nejvhodnější byly vybrány nabídky členů SBD Svatopluk. Přesto správce konkursní pod...

20.05.2022

PlacenéPrávo

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky zabývající se otázkou specifik při postupu sepisu majetku do soupisu majetkové podstaty osoby se zdravo...

QUOD LICET IOVI, NON LICET BOVI, CHTĚLO BY SE ŘÍCI. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI TOTIŽ NA ZÁKLADĚ LOŇSKÉHO ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU, KTERÝ OMEZIL ROZSAH NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU, KAM VEŘEJNÍ FUNKCIONÁŘI...

20.12.2021

PlacenéPrávo

Realizace výplaty likvidačního zůstatku bývá posledním krokem, ke kterému likvidátor v procesu likvidace přistupuje.[1] Podíl na likvidačním zůstatku, nebo i pouze zálohu na něj je možno vplácet, až p...

23.07.2021

PlacenéPrávo

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies