Reklama

Digitalizace

Digitalizace justice je směrem k efektivnější spravedlnosti

Korespondence s Ministerstvem spravedlnosti ohledně digitalizace justice

Korespondence s Ministerstvem spravedlnosti ohledně DIGITALIZACE JUSTICE potvrzuje zjištění, na které upozorňuje Petr Janša v článku ze dne 29. 11. 2023 nazvaném Elektronizace justice stagnuje, resort justice musí využívat morálně zastaralé informační systémy, a také na neochotu ministerstva svá selhání připustit. Článek najdete zde: https://www.kn.cz/elektronizace-justice-stagnuje-resort-justice-musi-vyuzivat-moralne-zastarale-informacni-systemy/

V posledních letech se Česká republika stále více zaměřuje na digitalizaci veřejné správy a soudního systému. Jasným příkladem tohoto trendu je nedávné rozhodnutí vlády financovat z Národního plánu obnovy EU nákup aplikací pro přepis zvukových nahrávek z jednání soudu do textové podoby. Tento krok má klíčový význam pro zjednodušení a zrychlení právních procesů, což by mělo vést ke zvýšení efektivity soudních řízení a lepší dostupnosti.

Michal Klepetář, žadatel, se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o informace. Jeho dotazy se zaměřují na technickou vybavenost pražských soudů, konkrétně na schopnost strojového přepisu zvukových nahrávek a na poskytování soudních protokolů v digitální podobě účastníkům řízení.

Tento zájem o digitalizaci a implementaci nových technologií je v souladu s očekáváním veřejnosti, a je důkazem rostoucího zájmu o oblast digitální justice. Kromě technických aspektů se dotaz žadatele týká i právních a procedurálních otázek, jako je možnost účastníka občanskoprávního řízení požadovat určitou část soudního spisu v elektronické podobě. Dále se žadatel dotazoval na stav spolupráce mezi Ministerstvem spravedlnosti a Digitální a informační agenturou (DIA) v rámci digitalizace veřejné správy. Tyto informace jsou klíčové pro pochopení, jak je Česká republika připravena na přechod k digitálnímu systému, který je nezbytný pro moderní a efektivní stát.

Ministerstvo spravedlnosti v dialogu s občany

Digitalizace veřejné správy je téma, které v posledních letech nabývá na důležitosti. Justice není výjimkou. Občan s aktivním zájmem o digitalizaci justice, se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o informace týkající se digitalizace. Jeho korespondence s ministerstvem vypovídá o současném stavu a směřování digitalizace v českém soudnictví. Odpověď ministerstva jen s těží lze interpretovat jako pozitivní signál směrem k modernizaci a digitalizaci justice.

Občané jako Michal Klepetář hrají v procesu digitalizace nezastupitelnou roli, neboť svým aktivním zájmem tlačí na transparentnost a efektivitu veřejné správy.

Přikládáme dokumenty – korespondenci pana Klepetáře:

https://www.kn.cz/wp-content/uploads/2023/12/MSp-Zadost-o-informace-DIGITALNI-JUSTICE_DS-2023-11-22.pdf

https://www.kn.cz/wp-content/uploads/2023/12/SDELENI-c.j.-MSP-745-2023-OSV-OSV-7-informace-DIGITALNI-JUSTICE_DS-2023-12-05.pdf

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto: Archív KN

 

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies