Reklama

Soudy dostanou 919 milionů na odměny advokátů či znalců, spor o platy soudců pokračuje

V české justici pomalu bobtná obří krize hlavně kvůli nedostatku peněz na soudní personál (ne na platy soudců) a odměny znalcům hrozí pád celé české justice. Významné soudní veličiny již na toto riziko v minulosti několikrát upozornily a varovaly před tímto scénářem.

Přesněji se jedná o další peníze ve výši 919 milionů korun na odměny advokátů ex offo, znalců, tlumočníků a exekutorů. Vláda tyto peníze na základě svého rozhodnutí deponuje na ministerstvo spravedlnosti. Podle ministerstva měly totiž soudy na úhradu provozních a mandatorních výdajů (tedy odměn advokátů ex offo, znalců, tlumočníků a exekutorů, ale také nákladů na zvýšené energie) na konci srpna k dispozici jen 516 milionů korun. „Jen z položky určené na odměny advokátů ex offo, znalců, tlumočníků a exekutorů je možno v současné době čerpat více než 70 milionů korun,“ uvedl na platformě X (dříve Twitter) Úřad vlády.

Jedná se také o úpravu soudcovských platů. Navrhovaná úprava výpočtu jejich platů, tak jak ji obsahuje vládní konsolidační balíček, je podle náměstka ministra spravedlnosti Antonína Stanislava zcela v souladu s ústavou. Stanislav zdůraznil, že úprava výpočtu platů nebude znamenat jejich snížení a na druhou stranu nevzrostou natolik razantně, jak by tomu bylo podle nynějšího vzorce. „Nedojde ani ke zmrazení, malý růst nastane,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti. Snížení platů se navíc bude podle Stanislava týkat celého veřejného sektoru, úprava ohledně nich je podle něj objektivně zdůvodněná a byla třikrát projednaná se zástupci justice. „Maximálně jsme reflektovali judikaturu Ústavního soudu a jsme přesvědčeni o tom, že je to ústavně konformní,“ uvedl Stanislav a dodal, že platově je nezávislost soudců dána dostatečným způsobem.

S tím naopak razantně nesouhlasí předseda Nejvyššího soudu Petr Šuk, který očekává, že soudci se budou v případě přijetí změn bránit u Ústavního soudu. „Jsme přesvědčeni o opaku,“ reagoval Šuk s tím, že není ani pravdou, že se stát chystá zasáhnout do platů ostatních úředníků, když se má podle něho snížit objem peněz na tyto účely. Na Stanislavovo vyjádření o projednání záležitosti se zástupci justice Šuk podotkl, že šlo jen o oznámení výsledku. „Vytváříme další situaci, kdy se budeme muset bránit,“ varuje Šuk.

Debata o soudcovských platech projednávání konsolidačního balíčku v ústavně právním výboru Sněmovny (kde se na toto téma bouřlivě diskutovalo) dopadla nakonec tak, že výbor nakonec schválení vládní předlohy plénu doporučil hlasy koaličních poslanců, opoziční byli proti. Na možné spory kvůli soudcovským platům upozornila členka výboru za opoziční hnutí ANO Helena Válková. Platy představitelů státní moci vycházejí z takzvané platové základny. V případě soudců je nyní součinem průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok a zákonného koeficientu tři. Nově se má koeficient snížit na 2,82.

Autor: Petr Blahuš

Foto: Archív KN

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies