Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Zadržovací právo stojí v oblasti soukromého práva trochu stranou

20.10.2023

Realizace nebo prodej zadržené věci se může na první pohled jevit jako snadný úkol, avšak praxe ukazuje, že tomu tak obvykle nebývá. Na první pohled se může zdát, že prodej či realizace takového majetku bude probíhat naprosto hladce, avšak situace je mnohdy komplikovanější. Zadržené věci se mohou týkat různých druhů majetku, od nemovitostí, přes vozidla, až po cenné papíry. Každý z těchto typů majetku má svá specifika.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Realizace nebo prodej zadržené věci se může na první pohled jevit jako snadný úkol, avšak praxe ukazuje, že tomu tak obvykle nebývá. Na první pohled se může zdát, že prodej či realizace takového majetku bude probíhat naprosto hladce, avšak situace je mnohdy komplikovanější. Zadržené věci se mohou týkat různých druhů majetku, od nemovitostí, přes vozidla, až po cenné papíry. Každý z těchto typů majetku má svá specifika.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies