Reklama

Zákon o hromadných žalobách zaručí lepší kolektivní ochranu spotřebitelů

25.10.2023

PrávoZdarma

Nový návrh zákona zavádí hromadné žaloby do českého právního systému, umožňuje skupinám lidí s podobnými právními problémy podávat společné žaloby a dává možnost podat více takových žalob na stejný nárok.

Změny v návrhu zákona mohou vést k efektivnějšímu vymáhání nároků spotřebitelů a současně snížit riziko zneužití hromadného řízení, myslí si Barbora Kočtářová, vedoucí právního týmu AKCCS. „Současný minimalistický návrh zákona může přispět k harmonizaci právní úpravy napříč státy EU a odpovídá také tuzemské právní kultuře,“ vysvětlila.

Kočtářová ale upozornila, že navzdory pozitivním aspektům zákona, jsou v návrzích některé překvapivé či nekoncepční změny. „Patří mezi ně například možnost podání více hromadných žalob na stejný nárok nebo možnost zpětného stažení přihlášky v případě nesouhlasu se smírným řešením,“ a dodala, že v rámci legislativního procesu by se měla diskutovat také otázka mnohosti řízení. „Vedení více hromadných řízení souběžně jde proti samotnému účelu návrhu zákona a může tak představovat určité riziko,“ upozorňuje.

Riziko představuje také zpětná účinnost návrhu na nároky vzniklé v minulosti bez jakéhokoli časového omezení, což lze podle Kočtářové řešit vymezením zpětné účinnosti jako např. na Slovensku, kde se zákon o hromadném řízení použije pouze na nároky vzniklé 3 roky zpětně.

I přes některé slabé stránky zákona se ale jedná o důležitý krok směrem k modernizaci českého soudního systému. Pozitivně Kočtářová hodnotí také postavení žalobce v hromadném řízení. „Musí být splněna řada podmínek pro zápis do seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to i s ohledem na jejich nezávislost a neziskovost. Dochází tak ke snížení rizika zneužití v rámci konkurenčních bojů mezi podnikateli nebo podávání spekulativních žalob za účelem zisku,“ uzavírá Barbora Kočtářová.

Návrh zákona slibuje snížení zátěže českých soudů, současně i sjednocení rozhodovací praxe v obdobných případech a lepší vymahatelnost a posílení práv spotřebitelů. Zákon také stanovuje výši odměny pro žalobce, kteří v případě úspěchu ve věci soudního řízení mohou získat až 5 procent přisouzené částky.

Zdroj: https://www.epravo.cz/

Foto: Pexels

 

 

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies