Reklama

Elektronizace justice stagnuje, resort justice musí využívat morálně zastaralé informační systémy

V době, kdy se digitalizace stává klíčovým hráčem ve většině sektorů, zůstává digitalizace v oblasti justice pozadu. 

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) vynaložilo značné prostředky na vývoj systémů pro elektronizaci justice, ale podle Národního kontrolního úřadu (NKÚ) zůstává tento proces v podstatě zastaven. Pokud se modernizace nestihne, hrozí, že resort přijde o evropské peníze a bude muset vrátit dosud vyčerpané prostředky. Tento scénář by stál státní rozpočet 1,5 miliardy korun.

MSp je jedním z resortů, který čerpá stovky milionů korun na digitalizaci z evropských grantů pro obnovu a odolnost (RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy. Předmětem projektu je celková elektronizace justice, včetně vývoje a implementace elektronického insolvenčního rejstříku (eISIR), plně elektronického spisu (eSPIS) a dalších souvisejících systémů. Ministerstvo spravedlnosti v letech 2016-2021 utratilo za elektronizaci 331,5 milionů korun. Z toho 247 milionů padlo na pořízení videokonferenčních prostředků a nahrávacích zařízení do soudních síní. Ale dokončení elektronizace je daleko za obzorem. NKÚ ve své zprávě uvádí, že MSp nedokončilo vývoj klíčových informačních systémů nebo s jejich realizací ani nezačalo.

Nejproblematičtějším je projekt elektronického insolvenčního rejstříku eISIR, který pro MSp vyvíjí společnost IBM. Naprostou většinu systému však vyvíjí subdodavatelé. Výsledkem jsou opakované problémy s termíny dodání a výpady systémů. Původní termín pro plné spuštění systému byl stanoven na září 2023, aby MSp mohlo zažádat o proplacení evropských grantů do konce roku 2023. Ale vzhledem k současnému stavu projektu je téměř nemožné tento termín splnit. Pokud se projekt nedokončí do prosince tohoto roku, MSp nebude moci čerpat evropskou dotaci ve výši téměř 178 milionů korun. Veškeré náklady na projekt, téměř 220 milionů korun, by tak musel resort hradit z prostředků státního rozpočtu, a ještě by musel vrátit již proplacené peníze z EU.

Tato situace je alarmující nejen pro resort spravedlnosti, ale také pro celou zemi. Je nutné, aby se proces elektronizace justice urychlil a dokončil včas, aby Česká republika neztratila evropské granty a nestala se tak obětí dalšího rozpočtového propadu. Projekt digitalizace české justice, který je financován z fondu IROP a státního rozpočtu, je v plném proudu. Přesněji řečeno, měl by být. Konečný termín implementace je stanoven na konec roku 2023, očekávání provozu pak až do poloviny roku 2024. Toto jsou slova Vladimíra Řepky, tiskového mluvčího ministerstva spravedlnosti. Nicméně, dokumenty projektu společnosti IBM, který máme k dispozici, odhalují, že dokončení systému do konce letošního roku není reálné. Což následně odkládá celkové dokončení projektu.

Ministerstvo spravedlnosti se nyní připravuje na nové výběrové řízení na dodavatele IT služeb. Cílem je uzavřít rámcovou dohodu s více dodavateli, kteří pro resort budou služby dodávat. Tato dohoda by měla pokrýt také dodání systému eSPIS, klíčové složky celkové elektronizace justice. MSp systém eSPIS vyčlenilo z agendového IS insolvenčního rejstříku a zahrnulo ho do centra justice jako jeho nejvýznamnější složku. Na tento systém chce MSp utratit 1,2 miliardy korun. Pokud však Ministerstvo spravedlnosti nesplní termíny a systém nedokončí do 30. 6. 2025, přijde o evropské peníze z programu Národního plánu obnovy. To by znamenalo ztrátu velké části financí určených na tento projekt.

Existuje také riziko tzv. Vendorlocku, což by mohlo znamenat znemožnění nebo ztížení přechodu na jiného dodavatele. Pokud MSp bude trvat na vývoji eSPIS a dalších systémů na platformě IBM, jako je tomu v případě systému eISIR, může to vést k vytvoření takového stavu. K systému eSPIS navíc v současné době chybí i schválení Odboru hlavního architekta eGovernmentu (OHA). To znamená další zdržení v procesu jeho implementace.

Digitalizace české justice se potýká s řadou výzev a rizik. Je zřejmé, že cesta k jejímu úspěšnému dokončení nebude snadná. Můžeme jen doufat, že se vše podaří zvládnout včas a efektivně tak, aby byla investice 240 milionů korun opravdu stála za to.

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M

Foto: Archív KN

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies