Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Kárný senát Nejvyššího správního soudu není nezávislý, tvrdí Evropský soud pro lidská práva

19.08.2022

Evropský soud pro lidská práva pořádně klepl Českou republiku přes prsty. Rozhodl totiž ve svém rozsudku, že v případě stížnosti pražského exekutora Jana Grosama, kterého v roce 2010 kárnou žalobou žalovala tehdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (ODS), a jehož kárný senát Nejvyššího správního soudu v roce 2012 shledal vinným (a uložil mu pokutu 350000 korun, proti čemuž se Grosam marně bránil u Ústavního soudu České republiky), porušila Česká republika stěžovatelovo „právo na spravedlivý proces“.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Evropský soud pro lidská práva pořádně klepl Českou republiku přes prsty. Rozhodl totiž ve svém rozsudku, že v případě stížnosti pražského exekutora Jana Grosama, kterého v roce 2010 kárnou žalobou žalovala tehdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (ODS), a jehož kárný senát Nejvyššího správního soudu v roce 2012 shledal vinným (a uložil mu pokutu 350000 korun, proti čemuž se Grosam marně bránil u Ústavního soudu České republiky), porušila Česká republika stěžovatelovo „právo na spravedlivý proces“.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies